Hvordan skal vi varme opp boligen? Foto: Clipart.com

Her er de gode fyringstipsene

NRL, Oljefri og Enova på nettmøte.
Eva S. Johansen E-post
Publisert 03.11.2011 kl. 07:30 Oppdatert 28.08.2012 kl. 13:38

Tips en venn på e-post:Carsten Engh er rørleggermester og varmepumpeekspert fra Porsgrunn Rørleggerforretning. Foto: Privat
Silje Østerbø fra Naturvernforbundets prosjekt Oljefri. De satser sterkt i Bergen i høst. Foto: Privat
Torben Søraas fra Enova. Foto: Privat
Trond Paasche fra Enova. Foto: Privat

Fyringssesongen er i gang.

Mange ønsker å redusere utslipp og kostnader ved oppvarming av egen bolig, og vil vite om det finnes alternativer til både strøm og olje.

Vi har invitert fageksperter på områdene boligoppvarming, vannbåren varme og fjerning av oljefyranlegg til nettmøte på BA.no.

Skikkelig Rørlegger er et bransjeprosjekt satt i gang av Norske Rørleggerbedrifters

Landsforening - VVS, Norske Rørgrossisters Forening og VA- og VVS-Produsentene.

  • Torben Søraas og Trond Paasche fra Enova.

Nettmøtet er avsluttet. Få de gode tipsene lenger ned på siden!

Les mer om:  bolig 

Nettmøtet er avsluttet.

vi skal ha vannbåren varme. Hva lønner seg mest? El-kassett eller varmepumpe? Hva er prisforskjellen?

Skrevet av: mette askvik

Hei en el-kassett koster kanskje 20 000 kroner, mens en varmepumpe ligger på rundt 60 000 kr (noe mer hvis dere vurderer brønnboring). Jeg vil imidlertid anbefale dere å velge varmepumpen. Mens el-kassetten bare vil gi dere like mye varmeenergi som dere putter inn i den har luft/vann varmepumper årsvirkningsgrad på rundt 2,2 mens væske/vann-varmepumper har årsvirkningsgrad på mer enn 3. Dette betyr at dere får mer energi i varme enn dere putter inn av strøm.

I løpet av noen år vil den ekstra kostnaden være betalt tilbake, og dere vil fortsette å spare penger.

mvh Silje i oljefri.no

Fagekspert oppvarming

Heisann. Jeg har en kombinert olje/vedovn som jeg tenkte skulle byttes inn i en rentbrennende ovn. Er det "pante"ordning på denne ovnen? Jeg har også tenkt å ligge vannbåren varme i gulvene i 1 etg. Dette er ca 70 kvm. Huset er bygget i midten av 80-tallet. Hvor mye sånn ca vil det koste å varme opp gulvet med bare en dobbelmantlet beredet og sirkulasjonspumpe pr kvm?

Skrevet av: stig

Hei. Hvis du bor i Åstad bydel, og søker og gjennomfører tiltaket før 1.desember kan du få støtte av Bergen kommune til å gjennomføre tiltaket: se https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-byutvikling-klima-og-miljo/2263/article-81708

I oljefri.no regner vi med at det vil koste deg ca 70 000 kroner totalt å etablere vannbåren varme. Gjør du deler av jobben selv blir det selvfølgelig rimeligere.

Jeg tror ikke du vil spare så fryktelig mye energi på dette tiltaket her og nå, men hvis du på sikt får vannbåren varme i de andre etasjene dine kan du investere i en varmepumpe på et senere tidspunkt.

Lykke til

mvh

 

Silje Østerbø- oljefri.no

Fagekspert oppvarming

Hei Når man legger frem strøm til varmepumpe, skal det kobles direkte, stikkontakt ute, eller en sikkerhetsbryter før varmepumpen?

Skrevet av: Jan Strømmen

En varmepumpe bør helst kobles direkte med topols bryter. mvh Silje i oljefri.no

Fagekspert oppvarming

Hei:) Er det best at jeg bruker varmekablene mine i leiligheten min på 68 kvadrat. eller oljeovn?

Skrevet av: mariell

Hei :) Siden leiligheten din er så liten, regner jeg med at du med oljeovn mener en liten oljefylt sak på hjul. Hva som vil være mest energieffektivt handler om hvor mye strøm varmekablene trekker og hvor mange watt ovnen din bruker. Jeg ser umiddelbart at det er fordeler og ulemper med hver av dem (gulvvarme gjør at du kan ha lavere temperatur i rommet og likevel føles det varmt, mens det er mulig å ta oljeovnen med seg til de områdene av rommet som faktisk er i bruk). Ingen av delene er spesielt effektive, men kanskje du kan gjennomføre en liten test, kjøpe en strømmåler og faktisk sjekke ut hva som faktisk gir det laveste forbruket! 

mvh

Silje Østerbø i oljefri.no  PS. send meg gjerne resultatene .(epost: info@oljefri.no)

Fagekspert oppvarming

Det har tidligere vært ordninger hvor man kan levere inn sin gamle vedovn til en type vrakpant a 5000,-. Er dette noe som fortsatt er mulig, eventuelt hvor?

Skrevet av: tokeluddi

Hei. Denne vrakpantordningen på gamle vedovner som Bergen kommune har hatt tidligere er desverre avsluttet.

mvh Silje Østerbø i Oljefri.no

Fagekspert oppvarming

Jeg har varmekabler i stuen min pr. i dag, skal renovere denne og lurer i den forbindelse hva jeg bør velge som oppvarming

Skrevet av: Øyvind Brekke

Hei. Når du renoverer boligen din kan du tenke helt nytt. Har du planer om å renovere andre deler av boligen på sikt? Hvis det er tilfellet kan dette kanskje bli starten på et vannbårent varmeanlegg, som du på sikt kan utvide. Da har du mange muligheter når det gjelder valg av energikilde, og kan f.eks velge forskjellige varmepumpeløsninger, sol eller bioenergi (som f.eks ved eller pellets), og du kan redusere kostnadene til tappevannsproduksjon hvis du har mulighet til å koble  tappevannsproduksjonen til varmeanlegget.

Hvis det er snakk om en mer nøktern renovering kan kanskje en kombinasjon av ved (gjerne en ovn som kan lagre varmen i sin egen masse (f.eks klebersteinsovner)  og luft-luft varmepumpe være mer aktuelt.

mvh Silje Østerbø i oljefri.no

 

 

 

Fagekspert oppvarming

Hei, Vi har en to-etg stor enebolig der det er en pottebrenner i fyrrom i kjeller. Den sender ikke varmen ut i radiatorer men i luftekanaler lokalisert i ved peis/skorsteinsmur i stue. Har de siste årene fyrt med parafin bortsett fra de siste to år grunnet høye parafinpriser og stort forbruk ved den type ovn. Den har selvsagt vært god og varmet godt med noen negative sider som bl.a. nedslag innimellom som luktet da vondt i huset.(parafin). Vi har nå kun elektrisk oppvarming. Hvilke alternativer har vi?

Skrevet av: Mona S

Hei dere, og takk for spørsmålet. Denne løsningen var ganske vanlig på 70-tallet. Jeg kjenner desverre ikke til noen optimal erstatningsløsning. Jeg vet at den norske pelletskamin produsenten Bionordic hadde en modell som var egnet til å ertatte slike anlegg: http://www.bionordic.no/no/pelletsovn/jostedal-nisje. Desverre eksisterer ikke dette firmaet lenger, men det kan være at andre produsenter har andre og lignende løsninger. En annen løsning kan være å satse på ved, og da velge en rentbrennende vedovn (gjerne en som kan lagre varme i egen masse, eller som har vannkappe (da kan dere i tillegg dekke deler av varmtvannsproduksjonen deres). Vedovner kan også gjerne kombineres med en  luft-luft varmepumpe.

mvh

 

Silje i oljefri.no

 

Fagekspert oppvarming

Hei. Jeg lar veden min trekke noen dager i gammel spillolje før jeg fyrer med den. Dette gir skikkelig varmeeffekt, men har tenkt tanken om at det er litt forurensende. Hva sier dere?

Skrevet av: Tor-Arne

Nå vet jeg ikke helt om jeg skal le eller gråte, og håper at spørsmålet ditt er mer enn provokasjon enn en realitet!

I vanlige ovner og varmeanlegg er det forbudt å brenne spilliolje. Oljen inneholder stoffer som er både helse- og miljøfarlige (bl.a tungmetaller), når du brenner denne oljen slippes ikke disse stoffene ut i naturen og tas opp i dyr og planter. Spillolje er, og skal behandles som farlig avfall.

Lever spilloljen din til en miljøstasjon med mottak for farlig avfall før denne vinteren setter inn.

 

mvh

Silje i oljefri.no

Fagekspert oppvarming

Har dere noen tips på hva man kan gjøre for å fyre mest mulig rent og effektivt med ved?

Skrevet av: Endre Tvinnereim

Ja.

Viser til et dokument utgitt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, DSB. Se link: http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/Tidligere/Andre/fyringildsteder.pdf   1 Fyr med tørr ved Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i skorsteinen ogminimal forurensing. Vanligvis inneholder friskt trevirke ca 60% vann. Dersom vanninnholdet reduseres til 20%, som er normalt for tørr ved, blir varmeutbyttet 2,5 ganger større. Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til opptenning.

2 Fyr med god trekk Det trengs mye luft til god forbrenning. Gode fyringsvaner betyr hyppig ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen. Med små ilegg unngås så kraftig fyring at det oppstår skade på ovn og skorstein.

3 Unngå rundfyring Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved og med trekken mest mulig gjennskrudd. På den måten dannes beksot i skorsteinen som kan ta fyr og mye forurensinger i form av gasser og partikler slippes ut i luften.

Hilsen Enova Svarer ved Torben/Trond  

Fagekspert oppvarming

kan jeg ha pipe ut gjennom vegg i endeleilighet

Skrevet av: Arild Gunnarsjaa

Ja.

Stålskorsteiner kan føres ut gjennom yttervegg, men pipen må da føres opp ytterveggen og over tak.

Hilsen Enova Svarer ved Torben/Trond  

Fagekspert oppvarming

Hvorfor får man ikke støtte for å fjerne oljetank og oljefyr utenfor sentrumsområdet i Bergen? Det ville jo vært en miljømessig gevinst for hele Bergen.

Skrevet av: Preben

Hei. Støtten fra Bergen kommune til fjerning av oljetank og oljefyr i Årstad bydel  var definert som et tiltak for å bedre lufkvaliteten i byen, og bevilgningen i 2011 var på bare 2 millioner kroner. Jeg tror at årsaken til at støtteordningen ble snevret inn geografisk handler mye om at man ønsket mest mulig effekt for disse pengene. Derfor ble de mest kritiske områdene - luftforrurensningsmessig - prioritert.

Bruk av olje til oppvarming har imidlertid skadelige miljøkonsekvenser både lokalt og globalt. Jeg håper at mange har lyst og mulighet til å være med på å gjøre noe med disse utslippene - både med og uten offentlig støtte.

mvh

Silje i oljefri.no

PS. Sjekk også Enovas støtteordning for husholdninger!

Fagekspert oppvarming

Lønner det seg med varmepumpe på fjellet (Hardangervidda)?

Skrevet av: Per Kåre Furnes

Som regel lønner det seg ikke med varmepumpe på hytter og andre fritidsboliger. Dette skyldes lav brukstid som igjen fører til et energiforbruk som gir for lang inntjeningstid på varmepumpen. Hvis du tenker på luft/luft varmepumpe så egner den seg best i område med milde vintre og lang fyringssesong. Bruk heller pengene på bedre isolering og for eksempel på vedovn/pelletskamin.  

Hilsen Enova Svarer ved Torben/Trond  

Fagekspert oppvarming

Etter rehabilitering har huset blitt så tett at vi må åpne vinduet for å få fyr.Hva da etter noen timer,må vi åpne vinduet igjen for å få nok luft.

Skrevet av: Svein Johannessen

Generelt anbefales ekstern lufttilførsel direkte inn i brennkammeret for nye/tette boliger. De fleste nye vedovner har muligheter for direkte tilknytning til å hente luften utenfra via kanal.  

Hilsen Enova Svarer ved Torben/Trond  

Fagekspert oppvarming

Hvorfor er ikke VED nevnt i statens satsing på bioenegi?

Skrevet av: Stein

Hei!

Jeg vet ikke helt hva du mener med statens satsning på bioenergi, men i olje og energideprtmentets Bioenergistrategi fra 2008, et politisk strategidokument, står det ikke så mye om ved, så jeg regner med at det er denne du sikter til.

Bioenergistrategien nevner imidlertid at vedfyring er den viktigste formen for bruk av bioenergi i husholdninger, og også at det er mulig å øke bruken av bioenergi til punktoppvarming med 8 TWh innen 2020. Med punktoppvarming mener man  i denne sammenhengen vedovner/-peis og pelletskaminer. 8 TWh er en betydelig energimengde.Ved har imidlertid ikke fått noen stor plass ellers i denne strategien utover dette.

Jeg kan ikke svare på vegne av norske politikere og byråkrater, men dette har nok med at vedfyring er utbredt i norske husholdninger å gjøre. Dette har kanskje også gjort at vi har fått et mindre politisk fokus på effektiv og innovativ bruk av ved enn vi burde hatt.

mvh

Silje

Fagekspert oppvarming

Vi bor i leilighet og har ikke noe egnet sted å ha peis, hvordan er det med biopeis? gir det noe varme, er det økonomisk, eller ser det bare fint ut?

Skrevet av: Thomas

Hei

Biopeis er ikke egnet til økonomisk romoppvarming. Kostnadene pr kWh er høye. Se link til en leverandør: http://www.biopeis.no/?main=14  Her koster 1 liter bioetanol 39 kr pr liter. Leverandøren oppgir at bioetanol har en brennverdi på 6 kWh pr liter. Pris pr kWh blir da 6,50 kr/kWh. Strømprisen ligger normalt under 1 kr/kWh.

Hilsen Enova Svarer ved Torben/Trond  

Fagekspert oppvarming

jeg bor i en lelighet uten peis, og er student så er avhengig av en lav strømregning, det er ikke isolert i den ene delen av stuen og der rekker det veldig og gjør at det blir ganske kaldt i stuen.. den er er forsåvidt stor, bruker panel ovn der eg sitter i stuen og det funker litt..

Skrevet av: tomas

Hei

Hvis trekken skyldes dårlige pakninger rundt vinduer så kan dette reduseres ved montering av gode tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM gummi gir best resultat. Ofte vil dette gi en besparelse i størrelsesorden 25 - 50 kWh/år pr meter tettelist i tillegg til redusert kulderas. Større etterisolering og tetting av yttervegg vil gi godt resultat, men det må tas opp med huseier dersom du leier.

Hilsen Enova Svarer ved Torben/Trond  

Fagekspert oppvarming

Hei! Vi skal bygge nytt hus. Som oppvarming har vi tenkt luft/luft varmepumpe, varmekabler og vedovn. Dette fordi nye hus sies å være så tette og godt isolert at f. eks. vannbåren varme blir altfor varmt. VBV er også kostbart å installere og det vil ta lang tid å tjene inn igjen de utgiftene. Hva anbefales med hensyn til hus etter TEK10?

Skrevet av: Malin

Hei

Dette høres ut som en god løsning for å tilfredsstille kravet på at minimum 40 % av netto varmebehov skal dekkes av direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler. Luft/luft varmepumper egner seg til oppvarming hvis dere har åpne romløsninger.

Vannbårne varmesystemer med luft/vann varmepumpe anbefales generelt for de som har et totalt energiforbruk på over 25 000 kWh pr år. For væske/vann varmepumpe som er dyrere bør forbruket ligge over 30 000 kWh pr år som en tommelfingerregel med hensyn til inntjeningstid.  

Hilsen Enova Svarer ved Torben/Trond  

Fagekspert oppvarming

Hei. Vi har en kombinert olje/vedovn i en av stuene som vi skal skifte ut. I tillegg har vi montert varmepumpe. Vi ønsker en peis med åpen varme. Hva vil Dere anbefale at vi anskaffer oss?? På forhånd takk

Skrevet av: Inge Heggebø

Hei

En murt åpen peis utnytter ca 10 til 15 % av varmen i veden. En støpejernsinnsats med åpne dører utnytter ca 25 til 30 %. Vi anbefaler heller en peis med moderne støpejerninnsats med lukkede glassdører. Da ser dere flammen og peisen utnytter 70 til 80 % av energiinnholdet i veden.

Hilsen Enova Svarer ved Torben/Trond  

Fagekspert oppvarming

Jeg har fulgt rådene fra ekspertene. Masse luft og fyr på - opplever at jeg har brent ned en skog i løpet av en helg. Nå - fyrer jeg med masse luft i 15 minutter før jeg struper lufttilførselen. Da varmer jeg opp hele huset på en bøtte ved. Fyrer jeg feil nå (lite luft etter 15 min) eller fyrte jeg feil tidligere ( full luft)?

Skrevet av: Frode

I starten skal du ha godt trekk og god fyr på veden. Når pipen er blitt varm, og sørger for bedre trekk, kan du skru ned på lufttilførselen. Du skal passe på at trekken justeres slik at du ser åpen flamme. Legg inn små ilegg av gangen ofte og la veden brenne ned før du legger på ny ved på glørne. Røyken fra skorsteinen skal være bort i mot usynlig når oppvarmingsfasen er over og ovnen er blitt varm. Det følger ofte med gode brukermanualer til nye rentbrennende vedovner på hvordan du skal fyre riktig. Se også vår kjøpsveileder for vedovn: http://www.enova.no/publikasjonsoversikt/publicationdetails.aspx?publicationID=431

Hilsen Enova Svarer ved Torben/Trond  

Fagekspert oppvarming

Vi har investert i ny varmepumpe og har byttet ut oljebrenneren med ny peisovn som gir utrolig varme. Spørsmålet mitt er: Skal varmepumpen stå på når vi fyrer i peisen? Her er min mann og min mann uenige. Han mener den skal stå på for å sirkulere på varmen og jeg mener at den skal være av når det er varmt nok (for å spare strøm) Hva sier dere?

Skrevet av: Guzerova

Hei! Takk for din interesse. Det var et fint og praktisk spørsmål. Det er veldig bra å kjøre varmepumpen samtidig med peisfyring - bakgrunnen er at så snart varmen fra vedovn og varmepumpen har spredt seg i huset, så vil kun viftefunksjonen være der. Det gir fin sirkulasjon og fordeling av varmen. Strømforbruket vil være minimalt. Dette avhenger av hvor bra varmepumpen deres er selvfølgelig og at den har viftemodus. Hvis dere er spesielt interessert i forbruket kan dere kjøpe en separat strømmåler som settes på kontakten mellom varmepumpen og strømuttak - det er artig å følge med på forbruket som varierer. Lykke til. Med vennlig hilsen Carsten Skottner Engh fra www.skikkeligrorlegger.no

Fagekspert oppvarming

Jeg skal bygge om et lager på 150 m2, til 2 leiligheter. Ved eventuell boring til jordvarme, er det noe tilskudd til dette som kan søkes ?

Skrevet av: Rolf Raa

Som privatperson: For privathusholdning er maksimumsbeløpet kr 10 000 i støtte. Du finner informasjon her: http://hjemme.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=3295.  

Hvis begge husstandene får fakturerte kostnader på et delt anlegg så kan begge søke. Som foretak: Hvis du søker som et foretak kan du finne informasjon om støtteordinger her: http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=4216.  

Eksempelvis støtteprogrammet ”varmesentral forenklet” gir kr 1 600 i støtte pr kW på varmepumpen oppad begrenset til kr 100 000.  

Hilsen Enova Svarer ved Torben/Trond  

Fagekspert oppvarming

Hei! Jeg bor i Bergen og forestiller meg at byens problemer skyldes diselbiler. Folk har fyrt i peisen i alle år uten at luftkvaliteten har vært like dårllig som i de siste år. Støtter dere min oppfattelse av at diselbilene er byens reelle problem?

Skrevet av: Stig Jomar Andersen

Hei. Jeg er helt med deg i at dieselkjøretøy spesielt, og en massiv økning i veitrafikken mer generelt har hovedansvaret når det gjelder utviklingen av luftkvaliteten i Bergen. Samtidig er det også store utslipp fra vedfyring. Selv om disse utslippene ikke skjer på bakkenivå,  kommer jo i de periodene der koonsentrasjonen av forrurensningen er høyest, når det er kaldt og vindstille.

Vi vet at selv kortidseksponering for luftforurensninger gir økt forekomst av dødsfall og antall sykehusinnleggelser for luftveis- og hjerte-karsykdommer.  Utfordringen er så stor at vi må gjøre noe med både utslipp fra vei og ved!

Fagekspert oppvarming

Hei. Skal bytte ut en gammel vedovn. Kan man som privat person montere ny reintbrennende vedovn og stålpipe selv? Hvor mye kan man gjøre selv?

Skrevet av: Dag

Ja du kan til en viss grad montere selv, men da må du få en kvalifisert kontrollør til å påse at monteringen er gjort i henhold til forskrifter. Hvis ikke er tiltaket ulovlig. Kvalifisert kontrollør kan være foretak med sentral godkjenning for kontroll av installering av ildsted, eller feiervesenet. Se mer her: http://www.be.no/beweb/regler/meldinger/032%20fyring/fyring.html#2.regelverket   Hilsen Enova Svarer ved Torben/Trond  

Fagekspert oppvarming

Får man tilskudd/støtte for å innstallere varmepumpe?

Skrevet av: Hansen

Ja Enova støtter varmepumper til vannbåren varme, luft/vann og væske/vann varmepumper. For privathusholdning er maksimumsbeløpet kr 10 000 i støtte. Du finner informasjon her: http://hjemme.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=3295. For næringsbygg finnes informasjon om støtteordinger her: http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=4216. Det er ikke støtte til luft/luft varmepumper i statlig regi, men det finnes i enkelte kommunale støtteordninger. Hilsen Enova Svarer ved Torben/Trond  

Fagekspert oppvarming

Kan man få penger igjen for vanlige vedovner som man hiver ut også?

Skrevet av: Eva

Nei. I statlig regi er det ingen vrakpant for vedovner. Hilsen Enova Svarer ved Torben/Trond  

Fagekspert oppvarming

Jeg har en leilighet på ca 70 kvadreat. Det er kun boder under og blir dermed fort gulvkalt. Vi har kun elektrisk oppvarming og jeg lurer dermed på; lønner det seg å kjøpe en varmepumpe? Borettslaget er har ikke lyst å bruke mye penger på å sette opp sentralfyring og lignende, derfor virker dette utelukket.

Skrevet av: Monica Ludvigsen

Hei! Takk for din interesse. Du bør sjekke med sameie eller borettslag styret om det er føringer på tillatte løsninger.  Du vil få god bruk for Luft til Luft varmepumpe dersom det blir benyttet en god modell. Ved valg av en gulvmontert innedel vil det gi en relativt god og varm sone på gulv. (Sjekk ulike typer) Luften i leiligheten vil sirkulere og gi en jevnere temperatur. Med vennlig hilsen Carsten Skottner Engh fra Skikkelige Rørleggere

Fagekspert oppvarming

Jeg bygger nytt hus, uten kjeller, med vannbåren varme i 1. og 2. etg. Bør jeg støpe plate med vannbåren varme i, eller bør jeg velge lett flytende gulv i 1.etg?

Skrevet av: Vidar Øverås

Hei! Takk for din interesse. Normalt vil vannbåren varme nedstøpt i betong ha den beste varmeledningsevnen og magasinering. Veldig deilig komfortemessig dersom du skal ha fliser på gulv. Det er delte meninger om at magasineringen gjør at varmen blir vanskelig å regulere - evt. nattesenke. Erfaringsmessig så er ikke det et stort tema.Jeg mener at du bør støpe den inn i 1. etasje - legge den i lettgulv eller spaltegulv i 2. etasje. Dersom det er bad i 2. etasje bør den legges i en påstøp. Du bør jo også vurdere feks. en Luft til Vann varmepumpe - eller Væske til Vann varmepumpe ved stort hus. Dette vil normalt være gunstig miljømessig og økonomisk - du kan også søke støtte fra www.enova.no. Med vennlig hilsen Carsten Skottner Engh fra Skikkelig Rørlegger.

Fagekspert oppvarming

Hei, Har nettopp bygget hus på 250 m2 TEK 10 og har investert 350 000 i vann-til-væske varmepumpe, 200m2 vannbårent distribusjonsnett og vedpeis med stålpipe. Dette er nå en gang det det koster, men er det økonomisk??? Jeg tror ikke det...

Skrevet av: Kåre K

Hei! Takk for din interesse. Det er flott at du har valgt en langsiktig og god investering. Normalt ved Væske til Vann varmepumpe så blir det benyttet energibrønn. Denne vil vare i mange tiår + varmepumpen skal normal holde i 15 - 25 år ++,  etter god service og oppfølging.

I tillegg til topp komfort og miljømessig flott løsning så vil denne investeringen avskrives over mange år. Normal regnes 8 - 10 år som en meget god avskriving, men denne kan strekkes videre utover. Husk at alternativene til denne oppvarmingen også koster penger. Elektrisk oppvarming - varmekabler - gass - bio - ved. Alt koster penger og som du kan trekke fra. En eller annen form¨blir det på oppvarmingen allikevel. Akkurat nå er strømprisen lav - dette vil endre seg iflg. ekspertene. Fremover vil du nyte godt av valget ditt! Med vennlig hilsen Carsten Skottner Engh fra Skikkelige Rørleggere.

Fagekspert oppvarming

Hei, jeg planlegger husbygging. Energibehovet er beregnet til ca 25 kw/m2 - totalt ca 13000 kwh årlig. Gulvareal på aktuelle rom er ca 170 m2 fordelt over tre etasjer. Hvilken oppvarming bør jeg velge? Huset vil inneholde peis.

Skrevet av: Lars

Hei! Takk for din interesse. Flott at du har et reflektert forhold til energibruk så tidlig i prosessen. Du bygger et hus med lite behov for tilført energi. Derfor står du ganske fritt i det å velge oppvarming. Vedfyring er antagelig nok i tillegg til krav om ventilasjon/varmegjennvinning. Du kan montere luft til luft Varmepumpe som er et meget godt alternativ her. Allikevel bør også vurdere ditt behov for komfort. Gulvvarme er som oftest vurdert som den beste løsningen her. Varmen vil stige og du bør i samarbeid med en god rørlegger løse rominndeling av varmen samt systemleveranse - du finner en via www.skikkeligrorlegger.no.  Gulvvarmen kan du kombinere med en Luft til vann Varmepumpe av god kvalitet. Husk å søke www.Enova.no om støtte! Søknadsprosessen kan du gjøre sammen med rørleggeren. Med vennlig hilsen Carsten Skottner Engh fra Skikkelig Rørlegger

Fagekspert oppvarming

Ny ovn eller varmepumpe? Bor i leilighet på 75 kvadrat

Skrevet av: Peder Ås

Hei! Takk for din interesse. Du bør sjekke med sameie eller borettslag styre om det er føringer på tillatte løsninger. Dersom det er gitt tillatelse for begge deler så mener jeg at varmepumpe er den miljømessige beste løsninger. Dessuten slipper du å transportere ved til leiligheten, samt håndtere aske. Med vennlig hilsen Carsten Skottner Engh fra Skikkelige Rørleggere

Fagekspert oppvarming

Har både moderne varmepumpe (Mitsubishi Kirgiamine) og moderne vedovn. Hvor kaldt bør det være ute før det lønner seg både økonomisk og miljømessig å fyre i ovnen i tillegg til å bruke varmepumpen? Bør man begynne å fyre allerede ved et par minusgrader, eller bør man vente til 10 minus før man fyrer?

Skrevet av: Robert Aksland

Hei! Takk for din interesse. Vi må ta med noen forutsetninger hvor stort hus du har og hvor god isoleringsevne huset har. Generelt kan man gjerne støtte varmepumpen med tilleggsfyring allerede rundt 5 minus og kaldere. VP arbeider lettere og ved inverterstyring kan kompressoren jobbe kun ned mot 50 % - da vil det være gode forholdstall mellom tilført og avgitt effekt. Med vennlig hilsen Carsten Skottner Engh

Fagekspert oppvarming

På forsiden nå