Medlemmene har diskutert hvordan samfunnet vil se ut om vi ikke foretar endringer fram mot 2029. Et av temaene som særlig kom opp, var boligpolitikken. Det er et stort engasjement i Arbeiderpartiet på dette området, sier Astri Aas-Hansen (bildet) og Karin Yrvin i utvalget til NTB. Foto: Vidar Ruud, ANB

Vil ha ny boligpolitikk

Statsminister Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet møter nå krav fra flere hold om en ny og mer sosial boligpolitikk.
Publisert 17.09.2012 kl. 18:17 Oppdatert 17.09.2012 kl. 21:44

Tips en venn på e-post:
Både LO-lederen og grasrota i partiet er bekymret over den eksplosjonsartede økningen i boligprisene og den manglende evnen i byene til å hente inn etterslepet i boligbyggingen. LO-leder Roar Flåthen krever konkrete tiltak allerede i statsbudsjettet som legges fram om drøyt to uker.

– Boligkrisen handler ikke om markagrense eller jordvern. Den handler om politisk vilje til å skaffe boliger som vanlige folk kan flytte inn i, sa Flåthen da han talte til landsmøtet i LO-forbundet Handel og Kontor mandag.

Hans ønske om flere studentboliger, opprustning av Husbanken og ordninger som skal gjøre det lettere for ungdom å komme inn på boligmarkedet er godt i samsvar med innspill partimedlemmer har kommet med i forbindelse med programprosessen i Ap.

– Det er en sentral politisk oppgave å bidra til at det bygges nok boliger, og at det tilrettelegges for skoler, transport, barnehager og fritidsanlegg. Det krever gode beregninger av framtidige byggebehov, boligplaner og strategiske tomtekjøp i kommunene, sier Karin Yrvin, som sitter i utvalget som har gått igjennom og systematisert innspillene, til NTB.

Et av forslagene fra Ap-utvalget er derfor å utarbeide egne boligplaner i kommunene samt effektivisere behandlingen av plan- og byggesaker. Videre foreslås det å styrke Husbankens låneramme samt gjeninnføre Husbankens kvalitetsnormer for å sikre minstestandarder på bygg.

Statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg er åpenbart lydhør. I sin tale til Handel og Kontor gikk han et stykke på vei og bekreftet sterkere satsing på boligpolitikk i statsbudsjettet for neste år og inn i valgkampen.

– Ja, vi skal gjøre boligpolitikk til en hovedsak, sa Stoltenberg og viste til økte rammer for Husbanken, flere kommunale utleieboliger, startlån til ungdom og flere studentboliger.

Grasrota i Ap krever også politiske løsninger som gjør det lettere å gå fra å leie til å eie bolig.

– Kommuner og beboere må gis mulighet til å innfase et avdragselement i husleie i kommunale boliger. I tillegg må det være muligheter for etablering av utleieboliger og ungdomsboliger i regi av boligbyggelag, stiftelser, ideelle organisasjoner og private, sier Yrvin.

Utvalget ber også om at det vurderes å utvide ordningen med boligsparing for ungdom. Flere studentboliger må også på plass, fastslår hun.

– Men bygging av flere studentboliger må ikke gå på bekostning av annen boligbygging i pressområder, sier hun. (ANB-NTB)

På forsiden nå