...
De som er avhengig å få "lønna" fra Nav, er ikke fornøyd med årets trygdeoppgjør. Foto: Ruben Skarsvåg, ANB (ill. foto)

Trygdeoppgjør i havn

Oslo (ANB-NTB): Partene i trygdeoppgjøret ble enige onsdag. FFO er skuffet over resultatet.

Publisert 16.05.2012 kl 15:05 Oppdatert 16.05.2012 kl 16:35

Tips en venn på e-post:

Folketrygdens grunnbeløp økes med 2.906 kroner fra 1. mai.

Det nye grunnbeløpet (G) i folketrygden ender dermed på 82.122 kroner.

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram 15. mai, anslo regjeringen at lønnsveksten til å bli 3,75 prosent i 2012. Økningen av grunnbeløpet i folketrygden med 2.906 tilsvarer 3,67 prosent.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) mener anslaget i revidert nasjonalbudsjett et svært lavt, noe som vil slå uheldig ut for personer som mottar uførepensjon.

– Dette trygdeoppgjøret gir dessverre ingen fullgod lønnsvekst for landets rundt 300.000 uføre, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum.

Hun sier det er stor sannsynlighet for at lønnsveksten i Norge blir høyere enn regjeringens anslag.

– Dermed blir reguleringen av grunnbeløpet for lavt i våre øyne. Sannsynligheten for at dagens uførepensjonister vil sakke akterut sammenlignet med andre lønnsmottakere i 2012 er stor, sier Arum.

Årets oppgjør ble forhandlet fram mellom regjeringen og Pensjonistforbundet, FFO, SAFO, LO, YS, Unio og Akademikerne. (ANB–NTB)

Stilling ledig

De nyeste annonsene

Annonsen utløper

Annonsere? Bestill annonse her