Spør utdanningsinstitusjonene i Bergen om det du lurer på om høyere utdanning. (Illustrasjonsbilde). Foto: Clipart.com

Svarte fremtidige studenter

Utdanningsinstitusjonene i Bergen i nettmøte.
Eva S. Johansen E-post
Publisert 19.03.2012 kl. 09:44 Oppdatert 14.03.2013 kl. 14:19

Tips en venn på e-post:


15. april er søknadsfristen for høyere utdanning. Foto: Clipart.com

Nærmere 60 spørsmål kom inn til nettmøte. Les spørsmål og svar under. Fremdeles vil det bli lagt inn svar utover kvelden.

15. april er søknadsfristen til høyere utdanning.

Er det mulig å studere til å bli ingeniør på deltid? Jeg vil bli sosionom, hva må til? Dette er et par av de mange spørsmålene som kom inn. En del ville også vite mer om hvordan det er å være student?.

LES SPØRSMÅL OG SVAR LENGER NEDE PÅ SIDEN

Gjennom samarbeidsprosjektet Utdanning i Bergen samkoordinerer de høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen, Bergen Kommune, Bergen Næringsråd, Hordaland Fylkeskommune og Studentsamskipnaden i Bergen sine rekrutteringstiltak.

Du kan også til enhver tid ta kontakt med veiledere ved utdanningsinstitusjonene, enten per e-post eller telefon, for å få svar på dine spørsmål.

Kontaktinfo til utdanningsinstitusjoner:

På nettsiden til Utdanning i Bergen får du en oversikt over alle studentorganisasjonene, hva som skjer i studentkulturen, studentvelferd, studentrabatter, utdanningstilbud, og mye mer.

Utdanning i Bergen arrangerer også, som en del av å bidra til at Bergen er det beste stedet å studere, flere subsidierte turer for studentene. Se en oversikt her.

STILL SPØRSMÅL NÅ:

Les mer om:  Jobbmagasinet 

Nettmøtet er avsluttet.

Hei! Jeg ønsker å studere mandarin, og har undersøkt litt. På UiB kan de tilby dette men det er nettbasert, noe jeg ikke ønsker. Hvor kan jeg finne et slikt studie i Bergen? Jeg ønsker helst å ta det på deltid. Takk for svar!

Skrevet av: Michelle

I dag er det mulig å ta to enkeltemner i kinesisk ved UiB (2 x 15 studiepoeng - KIN101 og KIN102). Disse emnene er ikke nettbaserte, de har ordinær undervisning. Emnene kan du ta som frie studiepoeng i et bachelorprogram. For øyeblikket undervises begge emnene både om høsten og om våren.

Med vennlig hilsen

Ørjan Leren Det humanistiske fakultet

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

1. Ved å ta en bachelor i pedagogikk - hvilke jobbmuligheter har man etter endt studie? 2. Vil det vœre mulig å jobbe som HR-konsulent ved å ta noe i tillegg til en bachelor i pedagogikk?

Skrevet av: Mette

Hei,

En bachelorgrad i pedagogikk kvalifiserer deg for praktisk arbeid knyttet til opplæring, personalarbeid og utvikling i ulike typer institusjoner. Universitetsutdannede pedagoger arbeider for eksempel i media, med kulturformidling, som opplæringsleder eller pedagogiske konsulenter. De finnes også på flere andre arbeidsplasser i offentlig og privat sektor. Fellesnevneren for de ulike yrkesveiene er at innsikt og forståelse for forholdene mellom læring, kunnskap og kommunikasjon er etterspurt.

Mange av våre studenter går videre med master etter bachelorutdanningen, og videre til et bredt spekter av jobber. Det vil også være mulig å ta fag som kvalifiserer deg til HR-konsulent.

Hilsen studieveileder, det psykologiske fakultet

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

På kunsthistorie snakkes det om muligheten for praktisk utplassering. Når vil dette eventuelt skje, og kan man selv bestemme hvor man skal være eller blir man "plassert" ett sted? Kan dette eventuelt være i utlandet?

Skrevet av: Renate

Hei,

Praktisk utplassering gjelder nok ikke for kunsthistorie ved UiB, les mer om studiet her: http://www.uib.no/studieprogram/BAHF-KUN.

For oversikt over studietilbudet på høyere utdanning i Norge, se www.utdanning.no

Vennlig hilsen Studieadministrativ avdeling, UiB

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei! Dette er eit spm til UiB, nærare bestemt HF. Eg vuderar å studere eit språkfag hjå dykk til hausten, men eg er også opptatt av kva tilbud fakultetet har når det kjem til studentengasjement? Har høyrt at ein blant anna kan jobbe i ein studentpub? Er det gjennom fakultetet eller noko anna? Kor kan eg finne meir informasjon etter slike ting?

Skrevet av: Jannicke

Hei!

På HF har vi ganske mye å tilby når det kommer til studentengasjement. Du kan engasjere deg i Humanistisk studentutvalg, Humanistenes arbeidslivsutvalg, HF-revyen, fadderuka og Ad fontes. Ad fontes er vår studentpub, og her kan du bli frivillig om du har lyst! Det er ikke gjennom fakultetet, men gjennom Humanistisk studentutvalg. Alle i Ad fontes jobber frivillig, og det er et utrolig godt miljø! For mer informasjon om Ad fontes, se her: http://h.uib.no/hsu/ad-fontes/

 

Mvh Linnea Reitan Jensen Org.sek i Humanistisk studentutvalg

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Korleis fungerar suppleringsopptaket til utveksling i september ?(UiB) Eg var for sein til å søke på hovudfristen i februar, men har likevel lyst å reise på utveksling våren 2013.

Skrevet av: Andrine

Hei,

Studenter ved UiB kan innen 1. september søke om utveksling våren 2013 på de av utvekslingsplassene som er ledige etter hovedopptaket 1. februar. Informasjon om hvilke plasser som er ledige blir vanligvis publisert på UiBs nettsider om utveksling i forkant av søknadsfristen.

Med vennlig hilsen

Ørjan Leren Det humanistiske fakultet

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei! Jeg ønsker å studere marinbiologi og vil gjerne studere på universitetet i Bergen. NTNU hører man at er et større og mer anerkjent universitet, vil da studenter fra NTNU prioriteres foran de fra UiB når man skal ut i arbeidslivet, eller stiller de likt? Er det mer gunstig å studere ved det ene universitet enn det andre?

Skrevet av: Marie

Hei,

Institutt for biologi ved UiB er et av Europas største akademiske forskningsmiljø innen marin biologi og har studier der du kan spesialisere deg innenfor Marin biodiversitet, Fiskebiologi og Akvatisk økologi: http://www.uib.no/bio/utdanning/master-ved-bio/masterprogram-i-marinbiologi

Det er viktig å huske på at, i tillegg til utdanning, vil du i løpet av studiet utvikle dine ferdigheter som for eksempel samarbeid, evne til å arbeide selvstendig og ta egne beslutninger, evne til å kommunisere skriftlig og muntlig. Det er lurt å være bevisst på å skaffe seg relevant erfaring under studietiden for eksempel gjennom frivillig arbeid gjennom studentpolitikk eller annet organisasjonsarbeid Til sammen vil dette gi deg gode egenskaper som vil gjøre deg en interessant kandidat i arbeidslivet.

Hilsen Studieveileder

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei. Når det gjelder reservering av studieplass til neste år pga førstegangstjeneste, er det kun plassen fra førsteopptaket man får overføre?

Skrevet av: Knut Jensen

Hei,

Du kan søke om å få reservert studieplassen din til 2013 selv om du får tilbud i suppleringsrunden(e). Se mer informasjon her: http://www.samordnaopptak.no/info/soeking_opptak/reservering-av-studieplass/ Merk at du må takke JA til plassen.

Beste hilsen Karianne Omdahl, UiB

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei! Jeg vurderer å ta en integrert lektorutdanning med master i fremmedspråk et ekstra årsstudium for å få "lektor med opprykk", men i teorien så vill dette være 6 år med studier, og jeg har bare 4,5 år igjen av lån/stipend fra lånekassen. Vet jeg har kompetanse til å ta mer enn 60 studiepoeng hvert år (e.eks 90), men lurer på om dette går an? Og i så tilfelle hvordan fungerer det?

Skrevet av: Marie

Hei,

Her tror jeg at jeg vil be deg ta direkte kontakt med studieveileder for lektorutdanningen i fremmedspråk. Hvis du har høyere utdanning fra før, kan vi vurdere om det er noe av dette som du kan søke om å få innpasset i et studieprogram ved UiB, slik at studietiden din eventuelt kan kortes ned. Du kan kontakte oss om dette på e-post lektor@hf.uib.no.

Med vennlig hilsen

Ørjan Leren Det humanistiske fakultet

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Er det mulig å utdanne seg til bokbinder i Bergensområdet uten å som voksen måtte gå på skole sammen med 16-åringer?

Skrevet av: Maria

Hei,

Ingen av våre utdanningsinstitusjoner tilbyr en slik utdanning.

Et kjapt søk på Utdanning.no henviser deg til følgende side:

http://utdanning.no/utdanning/laerefag.vgs.no/tpbok3----

 

Mvh

Michael Lyngstad Koordinator Utdanning i Bergen

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei! Jeg fullførte påbygg 3. Klasse i 2010, men strøk i gym og naturfag, og hadde 2'er i matematikk pga høyt fravær grunnet sykdom. Sykdommen ble ikke påvist før etter skolen var ferdig. Har nå tatt opp gym og fikk 4'er. Er det mulighet for å søke høyere utdanning til tross for at jeg mangler et fag, siden jeg var syk?

Skrevet av: anonym

Hei,

Naturfag inngår i generell studiekompetanse, som er grunnlaget for opptak til høyere utdanning. Det gis anledning til å søke dispensasjon fra generell studiekompetanse, men det er vanskelig å gi deg et klart svar på dine muligheter uten å ha sett papirene dine. Jeg vil derfor anbefale deg å ta kontakt med institusjonen der du har tenkt å søke opptak, og be om en veiledningstime. Kontaktinformasjon til UiB finner du her: http://www.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak

Beste hilsen Karianne Omdahl, UiB

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Jeg flytter for å studere til høsten. Jeg har tatt opp igjen fag det siste året, og det jeg lurer på er når jeg må sende inn de nye karakterene til universitetet jeg skal studere på og hvordan jeg skal få tak i et nytt vitnemål? Skal jeg sende inn det nye vitnemålet til universitetet eller til samordna opptak?

Skrevet av: silje lauritzen

Hei!

Ta kontakt med den skolen hvor du har tatt hovedvekten av dine fag. Det er kun videregående skoler som utsteder vitnemål. Du må da dokumentere at du har bestått de nye fagene med et kompetansebevis. Når et vitnemål er utstedt blir det normalt overført til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Innen 1. juli hvert år skal årets nye vitnemål være overført. Studiestedet du søker til vil da få tilgang til vitnemålet ditt elektronisk og du slipper å sende en papirkopi.

Les mer som elektronisk vitnemål her: http://www.samordnaopptak.no/info/vitnemaal/. Husk å sjekke 1. juli om du har et elektronisk vitnemål. Hvis ikke må du sende en papirkopi.

Ta eventuelt kontakt med lærestedet som behandler søknaden din hvis du har spørsmål. Kontaktinformasjon til de enkelte lærestedene finner du her: http://www.samordnaopptak.no/info/kontakt/kontakt_laerested/

Beste hilsen Karianne Omdahl, UiB

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei Jeg har en Bachelorgrad i kjemiteknologi fra Afghanistan.Den er ikke godkjent av NOKUT. jeg vil gjerne studere i Norge. Kan jeg bygge videre på utdannelsen min eller må jeg begynne helt på nytt?

Skrevet av: Zabi

Hei!

Høgskolen i Bergen har ingeniør bachelorutdanning i kjemi. Er dette en interessant utdanning for deg vil vi anbefale at du søker opptak via Samordna opptak og få vurdert din kompetanse. Linken under gir informasjon om opptakskravene for søkere med utdanning fra ditt hjemland; http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk-utdanning/asia/afghanistan/krav-til-utdanning/ Får du tilbud om studieplass, kan du også eventuelt søke fritak for fag i utdanningen. Vi kan ikke ut fra din e-post vurdere om du kan bygge videre på tidligere bachelorutdanning. Ønsker du informasjon om andre kjemirealterte fag/studier i Bergen, ta kontakt med Universitetet i Bergen; www.uib.no

Vennlig hilsen Høgskolen i Bergen Opptakskontoret  

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Er det slik at hvis jeg har aktiv studierett til bachlor i sosiologi, men søker meg inn på andre ting, så mister jeg studieretten min på bacheloren?

Skrevet av: Iselin

Hei,

Du mister ikke studieretten ved kun å søke opptak et annet sted. Men om du derimot takker ja til en annen studieplass vil den opprinnelige studieretten falle bort ved opptak.

Mvh Eirik Dalheim Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

På hvilke måte er utdanningen Folkehelse og helsefremmende arbeid forskjellig på UiB og HiB ? Ser at den også tilbys i kristiansand, men det kan for meg se ut som et helt annet opplegg enn på f.eks UiB, hvorfor er det så mye faglig forskjell fra sted til sted?

Skrevet av: Rilke

Hei

Den store skilnaden mellom utdanningane på dei to institusjonane er at HiB har ei meir praktisk retta utdanning (matlaging, ekskursjonar, idrettsaktivitetar, m.m.), medan UiB har ei meir teoretisk retta utdanning. HiBs profesjonsutdanningar er i det store og heile meir yrkesretta (og praktiske) enn kva UiB kan tilby. Det er større likskap mellom HiB og UiA der store delar av utdanninga har det same innhaldet, men med ulik inndeling og oppbygging.

Vennlig hilsen

Opptakskontoret - Høgskolen i Bergen

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei! Er det mulig å ta et årsstudium samtidig som en bachelorgrad ved UiB? Tenker da spesifikt på årsstudium med samanliknande politikk og bachelor i historie.

Skrevet av: Iselin

Hei,

Du kan ikke ha studierett både på årsstudium i sammenliknende politikk og bachelorprogrammet i historie samtidig. Som student på bachelorprogrammet i historie har du imidlertid mulighet til å melde deg opp i alle åpne emner ved UiB. Det er derfor ingen ting i veien for å avlegge emner i sammenliknende politikk samtidig som du tar en bachelorgrad i historie om du ønsker å ta dette parallelt. For øvrig inngår det 60 frie studiepoeng i bachelorgraden i historie som du gjerne kan benytte til studier i sammenliknende politikk. Du kan dermed inkludere et års studier i sammenliknende politikk i bachelorgraden i historie og på den måten kombinere disse to fagene.

Hilsen Studieveileder ved Institutt for sammenliknende politikk

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei! Jeg er veldig interessert i å studere ernæring bachelor på UIB til høsten, men har ikke gode nok karakterer fra studiespesialiserende, er det mulig å studere medisin grunnfag ved en privat skole og deretter fortsette på ernæring ved et universitet? dersom jeg har fortstått det rett med at medisin grunnfag er første år felles for medisinstudie og ernæring bachelor.. Hvilke andre muligheter har jeg eventuelt? Kan dere anbefale noen utenlandske skoler som tilbyr ernæring bachelor (godkjent i Norge)? Takk

Skrevet av: Hilde

Hei,

Dersom du ønsker å begynne på bachelorstudiet i human ernæring, men ikke har gode nok karakterer, kan du enten ta opp fag fra videregående skole eller ta et årsstudium på universitetet eller høgskole. Du kan få max 2 tilleggspoeng for 60 studiepoeng (ett årsstudium).

Dersom du tar medisin grunnfag/årsstudium ved en privat skole må du først sjekke om utdanningen gir studiepoeng (er godkjent). Avhengig av hvilke emner som inngår i grunnfaget/årsstudiet vil du kunne søke om å få fritak for enkeltemner på bachelorstudiet. Du må uansett søke deg inn på bachelorstudiet i ernæring via Samordna opptak og konkurrere på lik linje med de andre søkerne.

Andre studier som kan være relevante før en videre utdanning innen ernæring er naturvitenskapelige emner som biologi, molekylærbiologi, fysiologi, anatomi.

Det er en rekke utenlandske læresteder som tilbyr bachelorutdanninger innen ernæring. Jeg kan nevne Kingston University, London, University of Roehampton, London, Queen Margaret University, Edinburgh, Universitetet i København og mange fler. Det avhenger også om du ønsker å bli ernæringsfysiolog eller klinisk ernæringsfysiolog.

Jeg anbefaler at du tar kontakt med studiekonsulent på ernæring for mer informasjon: studie@med.uib.no

Med vennlig hilsen

Gro I. Helliesen Studiekonsulent  

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Om man har bachelor i samfunnsvitenskapelige fag (i mitt tilfelle pedagogikk med bl.a fag som ped.psyk, tilpasset opplæring, veiledning, voksnes læring og arb.psyk), hvilke masterprogram (utenom ped) kan man da være aktuell for?

Skrevet av: M

Hei,

De fleste masterprogrammene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er disiplinære, dvs. at opptak gjøres på basis av en bachelorgrad med spesialisering innenfor samme fagretning eller tilsvarende. Hvorvidt du kvalifiserer for et av våre masterprogram vil avhenge av emnesammensetningen i graden din, og en faglig vurdering av denne. Du er velkommen til å ta kontakt med oss for en nærmere samtale om du ønsker det. Lykke til med studievalget!

Vennlig hilsen Eirik Dalheim Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hvilke sosiale tiltak finnes det på HF? Har hørt at det bare er tørre og kjedelige bibliotekfolk der. Stemmer dette?

Skrevet av: Ruben M.

Under er svar frå Humanistisk studentutvalg (HSU) - studentforeninga ved fakultetet. mvh. Livar Bergheim, leiar for Studentparlamentet ved UiB (http://sp.uib.no/)

Hei!

På HF finnes det mange ulike sosiale tiltak og steder man kan være med på! Vi har blant annet Ad fontes, som er vår studentpub, vi har HF-revyen, Humanistenes arbeidslivsutvalg, fadderuke og tidsskrifter.

På Ad fontes er det mange arrangement man kan være med på. Vår pubkafé holder åpent fra 10:00-18:00 hver dag, og ofte er det også kveldsåpent. Annen hver onsdag er det quiz, og det er filmkvelder og brettspillkvelder innimellom. Hvis du vil følge med på hva som skjer på HF, kan du følge med på Humanistisk studentutvalgs blogg og kalender her: http://h.uib.no/hsu/kalender-2/

Mvh Linnea Reitan Jensen Org.sek i Humanistisk studentutvalg

 

 

Hei!

På HF har vi ganske mye å tilby når det kommer til studentengasjement. Du kan engasjere deg i Humanistisk studentutvalg, Humanistenes arbeidslivsutvalg, HF-revyen, fadderuka og Ad fontes. Ad fontes er vår studentpub, og her kan du bli frivillig om du har lyst! Det er ikke gjennom fakultetet, men gjennom Humanistisk studentutvalg. Alle i Ad fontes jobber frivillig, og det er et utrolig godt miljø! For mer informasjon om Ad fontes, se her: http://h.uib.no/hsu/ad-fontes/

 

Mvh Linnea Reitan Jensen Org.sek i Humanistisk studentutvalg  

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei, jeg vil søke utdanning ved uib til en bor i Vietnam, han er 28 år gammel, hvordan jeg gjører for ham?

Skrevet av: do thi hien

Hei!

Søkere med videregående utdanning fra andre land enn Norge må dokumentere generell studiekompetanse på andre måter enn de som har norsk videregående utdanning. Man må dessuten dokumentere norsk- og engelskkunnskaper. Søknadsfristen er 1. mars.

For mer informasjon om utdanning fra Vietnam, se Samordna opptak sine sider: http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk-utdanning/asia/vietnam/

Beste hilsen Karianne Omdahl, UiB

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Kan jeg gå lærerutdanning på HIB 5-10 klasse og ta fag som kunst og håndverk og mat og helse og undervise i disse på folkehøyskoler/videregående skoler? Får jeg nok poeng til det?

Skrevet av: Maria

Hei

Du kan ta en 4-årig grunnskolelærerutdanningen 5. - 10. trinn ved HiB med 60 studiepoeng valgfag innen kunst og håndverk og mat og helse, men for å få undervisningskompetanse til å undervise på folkehøgskole eller videregående skole må du bygge ut utdanningen til mastergradsutdanning. Fjerde studieår i grunnskolelærerutdanningen kan være første studieår i en 2-årig mastergrad.

Oversikt over høgskolens mastergradsutdanninger finner du på http://www.hib.no/studier/Default.asp

Vennlig hilsen

Høgskolen i Bergen Opptakskontoret  

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

hei eg ønsker å studere til høsten, sosionom. eg har studiekompetanse men strøk i engelsk skriftlig. Eg er over 25 år og har jobbet i to bedrifter tilsammen 5 år men det er ikke relevant innenfor studiet. Har eg noe som helst håp om å komme inn til høsten?

Skrevet av: monica

Hei

Opptakskravet til sosionomutdanningen er generell studiekompetanse. For å få generell studiekompetanse, må du ha bestått alle minstekravsfagene, se http://www.samordnaopptak.no/info/generell-studiekompetanse/

For å få opptak på grunnlag av realkompetanse, må du etter høgskolens retningslinjer dokumentere minst 3 års relevant arbeidslivserfaring for studiet du ønsker opptak til. Selv om du får godkjent realkompetansen din, er det ikke dermed gitt at du får tilbud om studieplass. For å få studieplass, må du dokumentere likeverdig kompetanse med søkere som blir poengberegnet på vanlig måte. Sosionomutdanningen er godt søkt og har høy poengsum ved inntak. Høgskolens retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse finner du på http://www.hib.no/om/sentrale-dokumenter/lover-og-regler/realkompetanse.htm

Vennlig hilsen

Høgskolen i Bergen opptakskontoret

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hva kan jeg bli om jeg studerer matematikk ved UIB? Jeg hørte at det er stor muligheter i fremtiden for dem som studerer matematiske fag, men jeg lurer på hvilke jobbmuligheter jeg har etter 3-års bachelor i matematikk? Jeg liker matte men jeg vil ikke bli mattelærer...

Skrevet av: Svetlana Chekalkina

Hei!

Svaret på dette vil være avhengig av flere faktorer. Når du tar en bachelorgrad ved UiB får du ikke en profesjonsutdanning som er rettet mot ett spesifikt yrke. Du oppnår en grad, og denne graden kan du omsette i flere ulike roller på arbeidsmarkedet. Av andre faktorer som spiller inn på hvilke muligheter du har etterpå, vil jeg særlig fremheve hvilke arbeidserfaringer du skaffer deg underveis, hvem du er som person og hvilke interesser du har. Arbeidsgivere søker ofte på generelt grunnlag etter kandidater med høyere utdannelse, uten nødvendigvis å spesifisere fagretning. Gjennom å være student lærer man mye også utenom det faglige, man utvikler en rekke egenskaper som mange bedrifter er på utkikk etter. Det blir i så måte i stor grad opp til deg selv å finne riktig jobb for deg med den helhetlige kompetanse du har med deg. Kandidater med matematisk bakgrunn etterspørres eksempelvis innen IT-bransjen og i offshore-relatert virksomhet. Bestill gjerne en veiledningstime på Karrieresenteret dersom du blir UiB-student!

Evelyn Jordahl Karriereveileder Karrieresenteret www.sib.no/karriere Følg Karrieresenteret på facebook: www.facebook.com/Karrieresenteret

 

Hei,

Innsyn i matematiske- og statistiske metodar har vore, og kjem til å vere ein føresetnad for grunnforskning i fag som er sentrale for vår forståing av naturen,samfunnet og teknologiske nyvinningar. Med god matematisk kunnskap har ein stor fleksibilitet og tilpassningsevne til ulike yrker innanfor industri, forskning og forvalting. I tillegg er framvekst i kraftige datamaskiner med stor reknekraft ført til at endå fleire fag har blitt storbrukarar av avanserte matematiske modellar noko som krev kompetanse innanfor det matematiske faget.

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, UiB

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei. Vurderer Fysioterapi fom. høsten 2012. Finnes det noen som kan anbefale dette som studierettning eller som fagfelt? Er det et spennende valg? Hvordan er studiemiljøet i Bergen(på fysio)

Skrevet av: Stian Nyhus

Hei!

Ut fra søkertallene ser vi at studiet er interessant for mange kommende studenter. Studiet er meget godt søkt og dette resulterer i høye poengkrav for få å studieplass. Studenter som profilerte studiet på utdanningsmessen i Bergen nå i vår var veldig fornøyd med studievalg og studieby. Høgskolen i Bergen tilbyr også mastergrad i klinisk fysioterapi om du skulle ønske spesialisering på et senere tidspunkt.

Vennlig hilsen

Høgskolen i Bergen Opptakskontoret

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei! :-) Er studiestart i uke 33 eller 34 på det psykologiske fakultet ved UiB? Begynner fadderuken med en gang?

Skrevet av: Emilie

Hei,

studiestart ved alle fakulteta på Universitetet i Bergen er i veke 33 og fadderveka begynner måndag 13. august.

Universitetet i Bergen, Studieadministrativ avdeling

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Blir det som i USA at det er viktigere å hå gått på en anerkjent skole for å få gode jobber i arbeidslivet?

Skrevet av: Lise Andersen

Hei,

Det er ingenting som tilsier at vi får "amerikanske tilstander" her i Norge i overskuelig fremtid i hvert fall. Både høgskolene og universitetene er velrennomerte. For å få gode jobber i arbeidslivet er det viktig å finne frem til et studie man kan trives med og gjøre jobben som student på best mulig måte med tanke på å tilegne seg kunnskaper og å oppnå gode akademiske resultater.

Evelyn Jordahl Karriereveileder Karrieresenteret www.sib.no/karriere Følg Karrieresenteret på facebook: www.facebook.com/Karrieresenteret

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hvis en har vært uføretrygdet i 10 år og søker på en jobb fordi en vil tilbake i arbeidslivet... Hvordan "selger" man seg selv inn og forsvarer 10 tomme år i CVn for at noen skal tørre å satse på en?

Skrevet av: Maria

Hei!

Så flott at du vil tilbake til arbeidslivet! Det å ha vært borte fra arbeidslivet i lang tid kan være et utfordrende utgangspunkt, så det er viktig å tenke nøye gjennom hvordan man vil legge det frem. Ta gjerne initiativ til å snakke om dette før du blir spurt, det er ofte lettere å legge det frem på en god måte når en "sitter i førersetet". Ikke begi deg inn på å beskrive i detalj om sykdommer du har hatt, fokuser heller på hvordan din funksjonsevne er per i dag. Arbeidsgiver trenger å føle seg trygg på at du kan bidra i forhold til de oppgavene som skal løses nå.

Evelyn Jordahl Karriereveileder Karrieresenteret www.sib.no/karriere Følg Karrieresenteret på facebook: www.facebook.com/Karrieresenteret

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei! Jeg kunne tenkte meg å bli lærer i kunst og håndverksfag, men gjerne på VGS på Design og Håndverk linjene eller Formgivingsfag. Hva er den beste veien å gå for å oppnå dette?

Skrevet av: Mari

Hei!

Ønsker du en kunst- og designfaglig utdanning, kan du søke informasjon på Kunst og designhøgskolen i Bergen. Fullført bachelor- og/eller mastergrad + to år praksis kvalifiserer for opptak til praktisk pedagogisk utdanning, 60 studiepoeng, for eksempel ved Høgskolen i Bergen. Med dette utdanningsløpet vil du være kvalifisert søker til lærerstillinger i videregående skole. Ellers anbefaler vi at du søker informasjon om faglærerutdanning i formgiving/kunst/håndverk ved Høgskolen i Oslo og Akershus eller nettstedet www.utdanning.no

Vennlig hilsen

Høgskolen i Bergen Opptakskontoret

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hvilket studie kan man komme inn på når man ikke har videregående skole eller generell studiekompetanse , er 36 år med arbeids erfaring.Hvor kan man få info om hvilke dører som er åpen ?

Skrevet av: Trond

Hei, Søkere over 25 år kan søke opptak til deltidsstudier ved NHH på bakgrunn av realkompetanse (arbeidserfaring og lignende). Se http://www.nhh.no/no/nhh-executive/deltidsstudier-i-bergen.aspx. Til våre øvrige studier må en ha generell studiekompetanse for å få opptak.

Vennlig hilsen Liv Mari Bakke Studieveileder NHH

 

Hei!

Høgskolen i Bergen har utarbeidet retningslinjer for opptak etter realkompetansevurdering, informasjonen finner du på våre nettsider: http://www.hib.no/om/sentrale-dokumenter/lover-og-regler/realkompetanse.htm

Realkompetansevurdering er individuell vurdering til hvert enkelt studium, og du kan få ulik vurdering til ulike studier.

Vennlig hilsen

Høgskolen i Bergen Opptakskontoret  

 

Hei,

Din realkompetanse vurderes opp mot hvert enkelt studium du søker på. Det betyr at samme type studium hos to ulike læresteder kan ha ulike krav til realkompetanse. Derfor bør du ta kontakt med lærestedet hvor du ønsker å studere og presentere din realkompetanse, slik at de kan ta en vurdering opp mot sin studieportefølje.

Generell informasjon om realkompetanse finnes på nettsidene til Samordna opptak: http://www.samordnaopptak.no/info/generell-studiekompetanse/realkompetanse/

Kontaktinformasjon til hvert lærested finner du her: http://www.samordnaopptak.no/info/kontakt/kontakt_laerested/

Beste hilsen Karianne Omdahl, UiB  

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei! jeg har gått vg 1 elektro og vg2, vg 3 automasjon og er nå lærling som automatikker. Jeg tenker å ta ingeniør etter læretiden. Lurer på hvilke fag jeg må ha for og komme inn og hva slags skoler som tilbyr Automasjons ingeniør/ automatiker ingeniør?: )

Skrevet av: Sigbjørn Tveitnes

Hei!

Forkurs for ingeniør og maritim høgskole utdanning er et godt alternativ for deg som ønsker å ta ingeniørutdanning. Informasjon om høgskolens forkurs finner du her http://www.hib.no/studier/studie.asp?studieID=FORKURS og søknadsfristen er 15. april. Alternativt kan du ta allmennfaglig påbygging + særkravene i matematikk R 1 + R 2 og fysikk FYS 1. Tredje alternativ er toårig teknisk fagskole + særkravene i matematikk og fysikk nevnt over.

Høgskolen i Bergen, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Ålesund tilbyr bachelorgrad innen automatisering.

Vennlig hilsen

Høgskolen i Bergen Opptakskontoret

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

NHH (og såvidt jeg forstår, NTNU og HiB) er veldig flinke til å få bedrifter interesserte i studentene sine lenge før de er ferdig utdannet (bedriftspresentasjoner, oppfølging i studiene, sommerjobber) - Hvorfor er ikke UiB like flinke her? Og kom gjerne med et annet svar enn "Vi har Karrieredagen!", det er en dag - hva med resten av året?

Skrevet av: Lodve Lima

Hei,

Karrieresenteret jobber daglig for å gjøre akademisk kompetanse synlig, anerkjent og etterspurt ute i næringslivet. Blant annet har vi et eget trainee-program, Trainee Vest, som tar sikte på å få bedriftene til å ansette utradisjonell kompetanse. Trainee Vest er åpent for flere ulike fagbakgrunner, blant annet samfunnsvitere og humanister. Generelt sett hviler det nok et større ansvar på universitetsstudenten til selv å gå ut og selge inn kompetansen sin på arbeidsmarkedet

Evelyn Jordahl Karriereveileder Karrieresenteret www.sib.no/karriere

 

Hei,

det er som du nemner at det finnes karrieredag ved UiB, samt ved dei ulike fakulteta. Men det er også mange enkeltarrangement i løpet av året som gjer at studentane blir kjent med arbeidsgjevarar og kva karrieremoglegheiter ein har.

Både via fagutvala ved dei ulike fakulteta og i studentutvala arrangerer studentar møter med bedrifter og bedriftene kjem gjerne på besøk for å presentere seg sjølv. Dette skjer ved dei fleste fakulteta, blant anna har Det samfunnsvitskaplege fakultet eit utval som har spesifikt fokus på å skape møteplassar mellom bedrifter og SV-studentar - Samfunnsviternes Arbeidslivsutvalg (SAU) Du finn lenke til SAU og andre studentorganisasjonar som har kontakt med arbeidslivet her: http://www.springbrettet.org/bkn

Eit arrangement som akkurat har vore arrangert for studentar i Bergen er Case-konkurranse. Dette er eit samarbeid mellom Springbrettet og Utdanning i Bergen (der UiB er ein samarbeidspartnar) som årleg engasjerer to ulike bedrifter til å stille med case som studentane i grupper skal løyse. Besøk gjerne Springbrettet på: http://www.springbrettet.org/ Og Utdanning i Bergen: http://utdanningibergen.no/

Studieadministrativ avdeling, UiB

 

Hei,

Når det gjeld bedriftspresentasjonar så er det hovudsakleg studentane sjølve som står for dette gjennom ulike studentorganisasjonar, som på NTNU og NHH. Det er mange fagutvalg som arrangerar bedriftspresentasjonar gjennom året. Du kan finne fram til fagutvala via nettsidene til studentutvalga. Her finn du lenke til studentutvalga sine nettsider samt forklaring på kva studentutvalg og fagutvalg er: http://studentparlamentet.uib.no/The-Student-Democracy.html

Elles er det gjesteforelesingar i ulike fag frå personar frå arbeidslivet, sommarjobbar vert formidla og det er høve til å skrive oppgåver i tilknytning til arbeidslivet. Blant tiltak UiB jobbar med er Idèportalen, der studentar og arbeidslivet kan knytte kontakt med tanke på kortare (eit emne/fag eit semester) og lengre (masteroppgåve) oppgåver og prosjekt som knyttast til arbeidslivet og samtidig er relevant i det ein studerar. Det jobbast meir med kontakt med arbeidslivet, og å profilere utdanningane ved UiB overfor arbeidslivet. Vi som er studenttillitsvalgte føl sakene tett. Elles har t.d. Matematisk Naturvitskapeleg fakultet kvar haust ei veke for nye studentar der ein blir nærare kjent med kva ein kan bli, med forelesingar frå tidlegare studentar der ein kan få høyre om kva ein kan bruke utdanninga si til: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/paa-vei-2011

 

mvh. Livar Bergheim Leiar for Studentparlamentet ved UiB (http://sp.uib.no/)

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei, er det mulig å studere til å bli ingeniør på deltid?

Skrevet av:

Hei

Høgskolen i Bergen har kun fulltidsutdanningen innenfor ingeniørutdanning. Du kan eventuelt søke på www.utdanning.no for å finne informasjon om hvilke institusjoner som eventuelt har deltidsutdanning.

Vennlig hilsen

Høgskolen i Bergen opptakskontoret

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei. jeg lurer på om man kan ta to utdannelser samtidig? en på høyskolen og en på universitetet? og evt hvordan ?

Skrevet av: Preben

Hei!

Tar du fulltidsutdanning ved Høgskolen i Bergen, studiebelastning tilsvarende 60 studiepoeng, kan det bli vanskelig å gjennomføre flere utdanninger parallelt. Våre utdanninger har obligatoriske foreslesninger, laboratoreøvelser og praksis som del av studiene. Tenker du på deltidsutdanninger er det sikkert mulig, da må du sjekke i fagplan/studieplan om studiets innhold og jobbkrav.

Vennlig hilsen

Høgskolen i Bergen Opptakskontoret

 

Hei,

Dette er nok ikke noe vi vil anbefale verken av faglige eller praktiske årsaker. Studiene våre er primært lagt opp som fulltidsstudier hvor du tar emner på til sammen 30 studiepoeng hvert semester, og vi tar utgangspunkt i at studenter er på universitetet og deltar i både obligatorisk og ikke-obligatorisk undervisning for å få et godt faglig utbytte av studiet. Skulle du forsøke å kombinere dette med studier ved en annen utdanningsinstitusjon, ville du nok kunne få problemer med både omfanget av studiet og kollisjoner med undervisningstidspunkter og eksamensdatoer. En annen løsning vil heller kunne være å fullføre et studium på et studiested først, og deretter supplere med emner fra et annet studiested hvis du ønsker en større bredde i utdanningen din.

Med vennlig hilsen

Ørjan Leren Det humanistiske fakultet

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei, jeg holder på med siste året på allmennfag og har lyst til å studere data. Både HiB og UiB tilbyr bachelorgrad. Hvilken av disse gir best jobbmuligheter, og hvilket studium greier flest å komme gjennom ?

Skrevet av: Amalie

Hei Høgskolen i Bergen har 3-årig dataingeniørutdanning og 3-årig utdanning i informasjonsteknologi. Informasjon om studiene finner du på http://www.hib.no/studier/Default.asp

Det er gode jobbmuligheter for alle med bakgrunn innenfor realfag per i dag. Om det er uib eller hib som har best gjennomføringsprosent for studentene har ikke opptakskontoret oversikt over, men vi vet at det på hib jobbes aktivt med å legge tilrette studiene slik at flest mulig gjennomfører på normert tid.

Vennlig hilsen

Høgskolen i Bergen Opptakskontoret

 

Hei,

De datafaglige gradene både ved HiB og UiB (både Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, informasjonsvitenskap og de to bachelorgradene ved Informatikk) er blant de bachelorgradene som for øyeblikket gir best muligheter for jobb. De er altså blant de mest etterspurte bachelorgradene på arbeidsmarkedet. Informasjonsvitenskap skiller seg ut i forhold til de andre gradene som nevnes ved at man kan fokusere noe mindre på teknologiske aspekter og på programmering enn hvis man tar et av de andre studiene. Men fokus på programmering og teknologiske aspekter er mulig også her. Alle er datafaglige studier. Informasjonsvitenskap legger vekt på samfunnsvitenskapelige synesvinkler og på hva som skal til for å lage brukervennlige systemer. IKT er en sammensetning av fag fra hhv. informatikk og informasjonsvitenskap, slik at man legger vekt på både samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige synsvinkler.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) krever at søkere har minst 2. klasses matematikk fra videregående, mens informasjonsvitenskap gjør ikke dette. Ingen av disse to studiene har mer enn ett kurs i matematikk/logikk i løpet av studiet. Det er likevel en fordel å like logisk-analytiske fag. Gradene ved MatNat og HiB har obligatorisk kurs i generell matematikk i løpet av studiet.

Alle disse gradene krever jevn jobbing. Det er mange innleveringer og praktiske oppgaver som må løses. Men man får også et godt tilbud med undervisning og veiledning.

Hilsen Studieveileder ved Institutt for informasjons- og medievitenskap

 

Hei,

Så flott du har interesse for data og ynskjer å studere vidare innan dette faget! Ved UiB har vi to bachelorprogram som gir deg spesialkompetanse innanfor datateknologi og datavitskap. I bachelorprogram i datateknologi vil du lære meir om web-teknologi, operativsystem og databasar. Bachelorprogrammet i datavitskap gir deg datafaglege kunnskapar basert på god matematisk forståing av metodane som vert nytta. Tema som programmering og grunnleggjande matematikk-kunnskapar står sentralt. Datamaskiner og internett er ein integrert del av samfunnsstrukturen og det er eit auka behov for personar som har spesialkompetanse for å drive teknologien som held alt saman og vidareutvikle nye IT-løysningar. Undervisninga er variert ved at det er lagt vekt på øvingar og prosjektarbeid i tillegg til forelesningar. Noko som er med på å skape eit godt læringsmiljø og motivasjon til vidare studie.

Hilsen Studieveileder ved MatNat.

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Eg har lyst å bli sosionom, hvor mange poeng må eg ha for å komme inn? Hvordan finner eg ut hvor mange poeng eg har. Hvem henvender eg meg til for å søke.

Skrevet av: Monica

Hei

Informasjon om sosionomutdanningen ved Høgskolen i Bergen finner du på http://www.hib.no/studier/studie.asp?studieID=SOS

Nedre poenggrense i opptaket 2011 var for ordinær kvote 52,0 poeng og i førstegangsvitnemålskvoten var poengsummen 45.8. Du kan lese om de ulike kvotene på http://www.samordnaopptak.no/info/soeking_opptak/kvotar/

På Samordna opptak sine nettsider finner du også oversikt over hvordan konkurransepoengene blir regnet ut http://www.samordnaopptak.no/info/poengberegning/

Opptak søkes på www.samordnaopptak.no innen 15. april.

Vennlig hilsen

Høgskolen i Bergen Opptakskontoret

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei. Lurer på hvor sterk man stiller i markedet om man har to bachelorgrader fremfor èn mastergrad? Er nylig ferdig med bachelor i historie og skal etter sigende ta journalistikk til høsten. Vil dette være en attraktiv utdanning i journalistmarkedet / jobbmarkedet generelt?

Skrevet av: Eivind Johannesen

Hei!

Karrieresenteret sin Kandidatundersøkelse fra 2011 viser at bachelorkandidatene kommer ut i jobb i samme grad som masterkandidatene, men at det kan ta noe lenger tid. Det vil være noen stillinger du ikke får tilgang til, der det stilles formelle krav til utdanning på masternivå. Når du har to bachelorgrader, har du allikevel en fin bredde i fagbakgrunnen din og har flere ben å stå på. Forsøk å kartlegg din samlede kompetanse, hva du har lært deg både gjennom studietid og gjennom arbeid/organisasjonserfaring/verv/frivillig arbeid. Det som kan være avgjørende for å få akkurat den jobben du ønsker deg er at du er i stand til å fortelle arbeidsgiver på en tydelig måte hva det er du kan bidra med inn i en jobb, men også at du viser at du er en engasjert person som vil noe. Det er behov for skriveføre mennesker i mange ulike deler av arbeidsmarkedet; eksempelvis innen media, informasjons- og kommunikasjonsarbeid, tekstproduksjon, forlag, markedsføring, bare for å nevne noe. Det er viktig å sette seg inn i arbeidsmarkedet, følg med på stillingsutlysninger og kartlegg hvilke firma eller organisasjoner som ansetter folk din kompetanse. Lykke til!

Evelyn Jordahl Karriereveileder Karrieresenteret www.sib.no/karriere Følg Karrieresenteret på facebook: www.facebook.com/Karrieresenteret

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

muligheter for deltids ingeniør utdannelse?

Skrevet av: andreas

Hei!

Høgskolen i Bergen har kun fulltidsutdanninger over tre år. Anbefaler at du sjekker mulighetene for deltidsutdanning på nettstedet www.utdanning.no

Vennlig hilsen

Høgskolen i Bergen Opptakskontoret

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Ønsker å ta en utdannelse innen ledelse, jeg jobber nå som mellomleder i en statlig bedrift og ønsker å kombinere jobb og utdanning. Noen gode tips ang hva jeg bør søke? Lurer også på utdanning innen HMS,finnes det noe slikt i Bergen/Hordaland?

Skrevet av: Steinar

Hei, NHH Executive tilbyr ulike studier innen ledelse som er tilrettelagt for deltagere som tar utdanning ved siden av jobb. Du kan ta en hel MBA-grad eller enkeltstående kveldskurs. Les mer her: http://www.nhh.no/no/nhh-executive.aspx

Vennlig hilsen Liv Mari Bakke Studieveileder NHH

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei, jeg er elektriker lærling nå. Så lurte jeg på hvilke fag jeg må ta og eventuelt forskjellige måter jeg kan ta de på, om jeg ønsker å gå videre som for eksempel elkraft ingienør.

Skrevet av: Fredrik

Hei!

Forkurs for ingeniør og maritim høgskoleutdanning kan være et godt alternativ for deg. Informasjon om høgskolens ettårige forkurs finner du her: http://www.hib.no/studier/studie.asp?studieID=FORKURS og du rekker fint å legge inn en søknad i år om du er klar for videre utdanning. Ett annet alternativ er at du tar allmennfaglig påbygging og får generell studiekompetanse. Særkravene i matematikk R1 + R2 +- fysikk FYS må tas i tillegg. Tredje alternativ er to-årig teknisk fagskole + særkravene i matematikk og fysikk som vist over. Velkommen som søker til Høgskolen i Bergen!

Vennlig hilsen Høgskolen i Bergen Opptakskontoret

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei!jeg er en jente på 17 år og går på 1 vgs.Jeg vil bli Jordmor men vet ikke helt hva som må gjøres.. så lurte på om dere kunne gi med et svar på hva jeg må gjøre for å bli jordmor. =)

Skrevet av: Faezeh salehi

hei Dersom du ønsker å bli jordmor, må du først ta en 3-årig sykepleierutdanning. Etter at du er ferdig utdannet, må du jobbe som sykepleier i 1 år for å være kvalifisert for opptak til jordmor. Per i dag er jordmorutdanningen 2-årig.

Du kan lese om jordmorutdanningen på Høgskolen i Bergen sine nettsider http://www.hib.no/studier/studie.asp?studieID=JMU2

Lykke til

Vennlig hilsen Høgskolen i Bergen opptakskontoret

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Jeg liker å synge og håper å fortsette med det når jeg skal studere i Bergen til høsten. Har dere noen (manns)kor å anbefale?

Skrevet av: Svein Jarl Røhnebæk

Hei!

Det finnes en rekke studentkor i Bergen!

- Mannskoret Arme Riddere er det offisielle mannskoret ved Universitetet i Bergen - http://www.armeriddere.no/

- Studentkoret Blandede Akademikere er det offisielle blandede koret ved UiB: - http://www.blak.uib.no/

- Mannskoret Laudes skal "Samle studenter til korsang og sosial omgang, samt skape god stemning", og er ikke knyttet til direkte til noen utdanningsinstitusjon

- Jussen har sitt eget studentkor: http://www.juristforeningen.com/undergruppene/viewgroup/18-Culpa?lang=nb

- NHH har også eget studentkor: http://optimum.nhhs.no/

Se også oversikten på Utdanning i Bergens nettsider: http://utdanningibergen.no/no/studentlivet/kor-og-orkester/

-- Mvh Gøran Thengs Leder for Kulturstyret facebook.com/Kulturstyret Twitter: @Kulturstyret

 

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Hei! Jeg går vg1 nå, men har lest veldig mye og gjort veldig mye research på ingeniør-relaterte ting. Fordi, jeg har et lite ønske om å bli ingeniør. Tror jeg. Men, det som er, er at jeg vil nok ikke være den som har lyst å være 2 uker vekke og 4 uker hjemme. 4 uker hjemme er flott, men 2 uker borte blir litt for mye for meg. Som ingeniør, kan man da jobbe vanlige 9-5 jobber, og fremdeles få OK betalt? (ca?.) Om jeg har en 4'er i R-matte ut av videregående, vil jeg da klare meg OK på ing.studier?

Skrevet av: Simon Kvammen

Hei Selv om du velger å bli ingeniør, behøver du ikke ta jobb i Nordsjøen. Som ingeniør har du mange valgmuligheter i arbeidslivet.

På www.nito.no kan du finne oversikt over lønnsnivået til ingeniører og informasjon om jobbmuligheter.

Hvordan du vil klare deg i studiet, avhenger av deg selv og innsatsen du legger i studiehverdagen.

Lykke til

Vennlig hilsen

Opptakskontoret Høgskolen i Bergen

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Om jeg går på folkehøyskole året etter VGS, mister jeg da mine ekstrapoeng for realfagene jeg har hatt på VGS?

Skrevet av: Charlotte

Hei

Dersom du tar 1 år på folkehøgskole, vil du få 2 tillegspoeng for dette i opptaket, se http://www.samordnaopptak.no/info/poengberegning/tilleggspoeng/utdannings_militaer_og_folkehoegskolepoeng/

I tillegg vil du få poeng for eventuelle realfag som du har tatt på videregående skole. Oversikt over hvilke fag som gir realfagspoeng finner du her http://www.samordnaopptak.no/info/poengberegning/realfagspoeng/

Vennlig hilsen

Opptakskontoret, Høgskolen i Bergen

Tlf 55 587504 opptak@hib.no  

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

hei. er det mulighet og ta markedsførings utdannelse andre steder enn på BI? evt kurs under markedsføring andre steder?

Skrevet av: Mariann

Hei,

NHH tilbyr utdanning i økonomi og administrasjon, hvor noe markedsføring inngår som en del av bachelorstudiet. På master kan du spesialisere deg i markedsføring og merkevareledelse. Du kan lese mer her: http://www.nhh.no/no/studietilbud.aspx

Vennlig hilsen Liv Mari Bakke Studieveileder NHH

 

Hei!

Høgskolen i Bergen tilbyr bachelor i økonomi og administrasjon hvor markedsføring er fag i utdanningen. Informasjon om utdanningen finner du her: http://www.hib.no/studier/studie.asp?studieID=ØAU3 Høgskolen i Bergen tilbyr ikke bachelor i markedsføring.

Velkommen som søker til Høgskolen i Bergen!

Vennlig hilsen

Opptakskontoret - Høgskolen i Bergen

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Jeg ønsker å bli sosionom . Jeg er utdannet tannhelsesekretær og har jobbet som det sammenhengende siden 2003. Jeg er over 25 år. Må jeg ta almennfag for å kunne søke? Eller kan jeg søke på sosionomutdanning nå?

Skrevet av: Linn

Hei Opptakskravet til sosionomutdanningen er generell studiekompetanse. Hva som kreves for å få generell studiekompetanse finner du på Samordna opptak sine nettsider http://www.samordnaopptak.no/info/generell-studiekompetanse/

Søkere som er over 25 år kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse dersom de kan dokumentere minimum 3 år med relevant arbeidslivserfaring innenfor det studiet man ønsker opptak til. Høgskolens retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse finner du her http://www.hib.no/om/sentrale-dokumenter/lover-og-regler/realkompetanse.htm

Dersom du ønsker mer informasjon om opptak, kan du kontakte opptakskontoret på 55 587504 eller sende e-post til opptak@hib.no

Vennlig hilsen

Opptakskontoret - Høgskolen i Bergen

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

Jeg er uføretrygdet og vil tilbake i jobb, men for å komme i jobb må jeg først studere. Problemet er at jeg ikke kan studere på fulltid pga. sykdom. NAV tilbyr kun fulltidsprogrammer og det finnes få deltidsutdanninger. Finnes det noe sted på nettet med oversikt over studier man kan ta på deltid?

Skrevet av: Maria

Hei

NHH tilbyr deltidsstudier innen det økonomisk-administrative fagområdet. Les mer her http://www.nhh.no/no/nhh-executive/deltidsstudier-i-bergen.aspx  

Vennlig hilsen

Eivind Drange Rådgiver Studieadministrasjonen, Norges Handelshøyskole  E-post eivind.drange@nhh.no

 

Hei! Høgskolen i Bergen tilbyr i 2012 førskolelærerutdanning på deltid over 4 år. Søknadsfristen er 15. april og du vil finne informasjon og henvisning til lokal søknadsweb på våre nettsider om dette studiet er interesant for deg.

http://www.hib.no/studier/studie.asp?studieID=FØUD

Andre deltidsstudier ved Høgskolen i Bergen er vanligvis 15 studiepoeng med kursavgift. På nettsidene til Samordna opptak; www.samordnaopptak.no vil du finne informasjon om studier andre steder i Norge om du kan studere utenfor Bergen.

Vennlig hilsen

Opptakskontoret - Høgskolen i Bergen

Utdanningsinstitusjonene i Bergen

På forsiden nå