De musikalske dvergene

Erling "Ling'en" Hjertnes og Yngve "Fluebinder" Jacobsen.

...

Svarte om sykereformen

NHO-direktør Tom Knudsen svarte på spørsmålene fra BA.nos lesere.


Nettmøte med Røed Ødegård

Knut Jørgen Røed Ødegaard.

Astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard svarte på mye mellom "himmel og jord" på nettmøte fredag 5. mai 2006.


Slik svarte Minor Majority

Spelemannsprisvinnerne Minor Majority stilte på nettmøte på BA.no. Her er spørsmål fra fansen og svar fra

Les svarene Idar Vollvik

Han kjøper luksusbiler, mobilselskaper og fotballspillere. Blant annet. Les hva han svarte leserne.

...

Med Herborg & Hope

Herborg & Hope er norsk humors nye dreamteam. Onsdag svarte de på lesernes spørsmål mellom kl. 16 og 17. Les svarene her.

...

Spør om studier og karriere

Spør ekspertene på BA.no fredag 9. april 2010 fra klokken 1215.

Spørsmål: Forkurs, inntak

Hei,

Jeg går for tiden Vg2 på videregående skole. Er litt dårlige tider med hensyn til læreplasser, ingen som har hørt noe fra firmaer. Ønsker derfor å søke forkurs ved HIB(som backup).

Visst jeg kommer inn hos HIB, men også får kontakt med et firma som tilbyr læreplass er det da mulig å takke NEI til HIB?

Det går ikke utover en evt. søknad på Y-veien ved endt læretid og inntak hos f.eks HIT el HIB?

På forhånd takk!

Skrevet av: Kristian Vik

Svar:

Du er velkommen som søker til forkurs ved Høgskolen i Bergen. Takker du nei til et studietilbud, får det ingen konsekvenser om du søker nytt opptak til høgskolen ved en senere anledning. Mvh

- Marit E. Lund, Opptakskontoret, Høgskolen i Bergen

Spørsmål: Forkurs, inntak

Hei,

Jeg går for tiden Vg2 på videregående skole. Er litt dårlige tider med hensyn til læreplasser, ingen som har hørt noe fra firmaer. Ønsker derfor å søke forkurs ved HIB(som backup).

Visst jeg kommer inn hos HIB, men også får kontakt med et firma som tilbyr læreplass er det da mulig å takke NEI til HIB?

Det går ikke utover en evt. søknad på Y-veien ved endt læretid og inntak hos f.eks HIT el HIB?

På forhånd takk!

Skrevet av: Kristian Vik

Svar:

Hei, I Bergen er det ca 24500 studenter som er tilknyttet Studentsamskipnaden, pluss ca 2500 på BI, altså totalt ca 27000. 14500 av disse går på Universitetet, 6500 på Høyskolen, Norges Handelshøyskolen har 3000 studenter. De resterende går da på Kunsthøyskolen, Kunstskolen, Bergen Arkitektskole, Betanien Diakonale Høgskole, Haraldsplass Diakonale Høgskole, Norsk Lærerakademi, NLA høgskolen og Skrivekunstakademiet. Mvh

- Gunhild Brubakken, Kulturstyret

Spørsmål: Utdanning

Hvilkene krav stilles for å komme inn på pilot-utdanning i luftforsvaret??

Skrevet av: B

Svar:

Hei, Opptakskrav til utdanninger i forsvaret finner du på www.forsvaret.no.

- Hilsen Ida Fauskanger, opptakskontoret, UiB

Spørsmål: Poenggrense

Hei.. Er det mulig å si noe om hvordan poengrensene vil bli i år i forhold til i fjor? Poenggrensen på nhh var i 2009 54,4. Er dette en grense som holder seg noen lunde stabilt, eller varierer den med mange poeng fra år til år? Er vanskelig å sammenligne tidligere år pågrunn av endringer av ulike tillegspoeng.

Skrevet av: B.A

Svar:

Hei Poenggrensene varierer fra år til år, så det er ikke mulig å forutsi hva grensene blir i år. Det er ingen endringer i reglene for poengberegning fra i fjor, så man kan sammenligne med dette året. Med vennlig hilsen

- Eivind Drange, NHH

Spørsmål: Motorjournalist

Hei! Jeg lurer på hvordan utsiktene for motorjournalister er, med tanke på fremtiden. Lønn, konkuranse etc. Hvordan blir det å etablere egent firma som grunder? Vil staten gi økte bevilgninger i forhold til støtte, både med veiledning og økonomisk?

Skrevet av: Halvor H. Spikkeland

Svar:

Hei, Nå er jo arbeidsmarkedet for journalister generelt sett i tilbakegang og fremtidsutsiktene er derfor usikre. Det vil trolig gjelde de fleste typer journalister - og jo smalere felt du spesialiserer deg på, jo trangere arbeidsmarked. På den annen side er interessen for biler og motor stor i befolkningen, og det dukker stadig opp nye publikasjoner og nettsteder med dette som tema. Så helt umulig er det altså ikke, men ikke den den sikreste fremtiden du kan satse på. Hvis du vil starte eget firma, har du muligheter til å få både økonomisk støtte og veiledning. Du kan for eksempel søke Innovasjon Norge om etablererstøtte, og du kan gå på etablererkurs i regi av bl.a. Business Region Bergen. Det finnes også såkalte inkubatorer du kan være med i; det er kontorfelleskap for gründere med lav leie og faglig oppfølging i en etableringsperiode. Her i Bergen har vi for eksempel Nyskapingsparken som er en inkubator for nyutdannede og forskere med gode forretningsideer. Mvh

- Rønnaug Tveit, Karrieresenteret

Spørsmål: søte jenter

Hvilket institutt går de peneste jentene på? Bør jeg melde meg inn i studentpolitikken? Jeg har hørt at det er så mange søte jenter der.

Skrevet av: Gøsta Anderson

Svar:

Hei, De søteste jentene i Bergen holder til på sosiologi. Der tas man ikke opp på grunnlag av karakterer, men etter utseendet. Studentpolitikken er apsolutt en fin arena å møte søte jenter. Studentpolitiske jenter kan oppleves som strenge og kravstore, men kommer du under huden på de er de mye som kattepuser.

- Hilsen anonym studentpolitisk sosiologistudine

Spørsmål: Ingeniørutdanning

I hvor stor grad tror dere det vil være behov for ingeniører om to-tre år? Hvor mye har karakterene du oppnår i fagene du har i graden din å si? Og er det mye lettere å få jobb om man fortsette utdanningen og blir sivilingeniør i stedet?

Skrevet av: steffen

Svar:

Hei, Ingeniører er en konjukturutsatt gruppe, det fikk mange erfare da finankrisen satte inn. Særlig har nyutdannede innenfor bygg og anlegg fått merke dette, mens andre ingeniørutdanninger ikke har opplevd så stor tilbakegang. Det vil også fremover trolig være stort behov for forskjellige typer ingeniører, særlig innenfor olje-gass, It og marinteknologi. Å ha gode karakterer er selvsagt et pluss uansett utdanning, men det er ikke alltid den med toppkarakter som får jobben. Hva du har av kompetanse totalt sett (arbeidserfaring, verv, interesser i tillegg til utdanning) samt personlige egenskaper vil ofte være avgjørende i konkurransen om jobbene. Også ingeniører med bachelorgrad får gode jobber, men sivilingeniører stikker kanskje av med de gjeveste, nettopp fordi de har en lengre utdanning. Mvh

- Rønnaug Tveit, Karrieresenteret

Spørsmål: sykepleieutdanning

hei. jeg er helsesekretær. jeg har jobbet som helsesekretær i ca 3 år, men jeg ønsker å bli sykepleier. finnes det undervisning på kveld? Trenger jeg studiekompetanse? hvordan kan jeg søke det og hvor?Takk på forhånd.

Skrevet av: G.Thusyanthey

Svar:

Hei! Haraldsplass tilbyr bare undervisning på dagtid, heltid. Generelt sett må du ha studiekompetanse for å søke på sykepleien. Hvis du er 23 år eller eldre, har tatt eksamen på videregående nivå i de seks studiekompetansefagene (norsk, engelsk, samfunnsfag, historie, matematikk og naturfag) og dokumentere minst 5 års heltids yrkespraksis og /eller utdanning kan du søke om opptak ut ifra 23/5-regelen. Ellers kan du søke om opptak ut ifra realkompetanse. Da må du ha fylt 25 år og legge fram dokumentasjon på all kompetanse du har skaffet deg gjennom lønnet/ulønnet arbeid, utdanning, organisasjons Da er søknadsfristen 1. mars, og du er i tilfellet for sein til å tas med i årets opptak. Vennlig hilsen Sidsel Haaland, Haraldsplass diakonale høgskole --- Hei igjen! Høgskolen i Bergen har ikke sykepleierutdanning med kveldsundervisning. Du kan søke opptak til sykepleierutdanning på grunnlag av generell studiekompetanse, se www.samordnaopptak.no eller etter realkompetansevurdering om du er 25 år og eldre. Informasjon om høgskolens retningslinjer for opptak etter realkompetansevurdering finner du her: http://www.hib.no/om/sentrale-dokumenter/lover-og-regler/realkompetanse. Vil du ta studiekompetansefagene anbefaler vi at du kontakter Voksenopplæringskontoret v/Bergen Katedralskole eller private videregående skoler som har ulike undervisningstilbud hvis du vil kombinere undervisning og jobb. Vi ønsker deg lykke til med videre studier og ønsker deg velkommen som søker til Høgskolen i Bergen! Mvh Marit E. Lund, Opptakskontoret, Høgskolen i Bergen --- Betanien og Haraldsplass har kun sykepleierutdanning på heltid, ikke på deltid eller kveld. Du trenger generell studiekompetanse for å kunne søke på bachelor i sykepleie. Dersom du ikke har genrell studiekompetanse er det mulig å søke på realkompetanse. (Mer info om realkompetanse søknad finner du på samordna opptak sine nettsider www.samordnaopptak.no). Vennlig hilsen for Betanien diakonale høgskole Gry B. K. Juliussen

- Sidsel Haaland, Marit E. Lund og Gry B. K. Juliussen

Spørsmål: Utdanning?

Hei!Jeg lurer på hvilken utdannelse jeg trenger for og bli kriminal teknikker i politiet? Eller for og kunne jobbe i PST?

Skrevet av: Lisa

Svar:

Hei, Dette vet jeg for lite om til å kunne gi deg et veldig konkret svar. Jeg vil anbefale deg å ta direkte kontakt med Politihøyskolen eller ganske enkelt å ta en telefon til for eksempel informasjonsavdelingen ved Politiet i Bergen og forhøre deg nærmere der. Mvh

- Rønnaug Tveit, Karrieresenteret

Spørsmål: Juss??

Hei,Jeg lurer på hva man må ha av karakterer fra videregående,fag,poeng for å studere juss i Bergen.

Skrevet av: Anne

Svar:

Hei. Inntakskravene til master i rettsvitenskap for 2010 vet vi ikke før opptaket er klart 20. juli. I fjorårets opptak ble inntakskravene 48,9 i førstegangskvoten og 52,3 i ordinær kvote, disse kan brukes veiledende. Du finner oversikt over alle inntakskrav fra 2009 hos Samordna opptak, www.samordnaopptak.no. Her kan du også se hvordan du regner ut poengene dine.

- Ida Fauskanger, Universitetet i Bergen

Spørsmål: Kan jeg begynne direkte på sykepleien. Eller må jeg førs ha studiekompetanse? 23/5 regelen?

Jeg lurte på om jeg med 5 år i jobb (1. år i 50ò0stilling resten i 100ï20Jobber som vekter.) kan begynne direkte på sykepleier utdanning. (er 27 år) eller må jeg først ta studiekometanse?

Skrevet av: Mannen

Svar:

Hei! Søkere som er 25 år og eldre kan søke opptak etter realkompetansevurdering. Høgskolens retningslinjer finner du her: http://www.hib.no/om/sentrale-dokumenter/lover-og-regler/realkompetanse.htm Høgskolen vektlegger at søker har erfaring som omfatter arbeid med målgruppen for den aktuelle utdanningen. Relevant utdanning er hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Videre at søker dokumenterer kunnskaper innen matematikk eller kurs i legemiddelhåndtering (kurs for hjelpepleiere). Ut fra opplysningene du gir i den e post, anbefaler vi at du tar de seks fagene som gjør deg kvalifisert som søker til sykepleierutdanning etter 23/5-regelen. Nærmere informasjon finner du på våre nettsider og på www.samordnaopptak.no Mvh Marit E. Lund, Opptakskontoret, Høgskolen i Bergen --- Hei! For å kunne søke på opptak ut ifra 23/5-regelen må du ha tatt eksamen på videregående nivå i de seks studiekompetansefagene (norsk, engelsk, samfunnsfag, historie, matematikk og naturfag) og dokumentere minst 5 års heltids yrkespraksis og /eller utdanning. Det kan ellers være mulig å søke om opptak ut ifra realkompetanse. Da må du ha fylt 25 år og legge fram dokumentasjon på all kompetanse du har skaffet deg gjennom lønnet/ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring m.m. Hos oss ber vi om dokumentasjon på kunnskap i norsk, engelsk og matematikk utover grunnskolen. Da er søknadsfristen 1. mars, og du er i tilfellet for sein til å tas med i årets opptak. Vennlig hilsen Sidsel Haaland Haraldsplass diakonale høgskole --- Du må ha de obligatoriske fagkravene for å kunne søke på 23/5-regelen. Du må også kunne dokumentere 5 års heltids praksis/utdanning (det er flere ting som kan dekke dette). Her ser du hva som dekker praksis/utdanning og hva som er de obligatoriske fagkravene: http://www.samordnaopptak.no/info/generell-studiekompetanse/23-5-regelen/ Vennlig hilsen for Betanien diakonale høgskole Gry B. K. Juliussen Konsulent

- marit Lund, Sidsel Haaland og Gry B. K. Juliussen

Spørsmål: Hvor er den "Livslange læringen"?

Hvorfor satser ikke lærestedene på skolering - omskolering av eldre, pensjonister mm for å øke kunnskapsbasen i arbeidskraften? Lærestedene får flere studenter, økte bevilgninger og en process som forsterker seg selv til det beste for fremtidens Norge. Ved f.eks UiB er eldre akademikere faktisk ikke velkomne. Det er mulig å ha flere forskjelige karriærer i løpet av et liv.

Skrevet av: Tor Moltu

Svar:

Hei. Voksne studenter er selvsagt velkommen til Universitetet i Bergen og andre utdanningsinstitusjoner. Ved Universitetet i Bergen er faktisk en stor andel av studentene voksne. I dag er omtrent 1300 av UiBs studenter over 35 år. Samtidig er oppunder 30% av alle studentene i Norge over 30 år. UiB har et bredt studietilbud med over 80 bachelorprogram og over 70 masterprogram som både "gammel" og ung på lik linje er velkommen på. I fjor ble det også etablert en egen fadderordning for voksne studenter som ønsket eget tilbud. For de som ikke har anledning til å følge fulltidsstudier ved universitetet eller andre institusjoner er det også lagt opp til fleksible ordninger. UiB vil bidra til kompetanseutvikling i samfunns- og næringsliv ved å tilby et bredt utvalg relevante etter- og videreutdanningskurs. En særlig forpliktelse ligger i å gi etterutdanningstilbud til skoleverket og til kandidater med universitetsutdanning. UiB tilbyr derfor fleksibel universitetsutdanning på deltid - med læringsformer som er tilpasset voksnes læringsbehov, livssituasjon og arbeidsplass, uavhengig av bosted. Mye av vår videreutdanning er nettbaserte eller nettstøttede fjernstudier. - Se mer om etter- og videreutdanningstilbudet til UiB på: http://www.uib.no/utdanning/evu - Oversikt over studieprogram med søknad gjennom Samordna opptak finner du her: http://www.uib.no/utdanning/studietilbud/studietilbud-gjennom-samordna-opptak - Om opptak til masterstudier ser du her: http://www.uib.no/utdanning/opptak/masterstudium Se også mer på http://norgesuniversitetet.no som fremmer livslang læring blant annet ved å bidra til utvikling av fleksible IKT-støttede studietilbud. Med vennlig hilsen

- Per-Arne Larsen, Informasjonskonsulent Universitetet i Bergen

Spørsmål: Jeg vet ikke hva jeg vil..

Hei.

Jeg har en ganske bra betalt jobb nå, der jeg har ansvar og eget kontor. Jeg er bar 23 år og syns jo selvfølgelig dette er helt topp. MEN! Det var ikke kontorjobb jeg ville ha når jeg "ble stor", jeg liker best å være ute og gjøre noe fysisk. Jeg begynte på en utdannelse en gang, men denne har jeg ikke fullført og er usikker på om jeg kommer til å gjøre det. Nå ønsker jeg heller å få papirer på at jeg kan kontorfaget. Burde jeg få dette før jeg eventuelt begynner på noe nytt?

Skrevet av: Andersen

Svar:

Hei, Aller først bør du spørre deg selv om hva du egentlig har lyst til og prøve å finne noen retninger du kan tenke deg. Jeg vet ikke helt hva du mener med å få "papirer på at du kan kontorfaget". Dette er jo kompetanse du tar med deg uansett, og også en attest fra arbeidsgiver kan være et gangbart "papir". Hvis du derimot ønsker eksamenspapirer på at du kan kontorfaget, må du nødvendigvis sette deg på skolebenken, og da har du mange alternativer å velge mellom, både på heltid og deltid, på høyskoler og universitet. Men det kan jo også være en ide å følge lystprinsippet og gå løs på noe nytt - og deretter se om du virkelig trenger eksamenspapirer på at du kan kontorfaget. Kompetansen kan du jo bruke likevel, kanskje i kombinasjon med "det nye" du ønsker å satse på. Lykke til - hva du enn velger! Mvh

- Rønnaug Tveit, daglig leder Karrieresenteret

Spørsmål: Master i fysioterapi

Hei! Hvis jeg studerer fysioterapi, bør jeg ta mastergrad? Eller er det nok med bachelor for å jobbe som fysioterapeut?

Skrevet av: Anne Leine

Svar:

Du er vel kvalifisert til å jobbe som fysioterapeut med en Bachelorgrad i fysioterapi. Men ønsker du å spesialisere deg innen fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser eller fysioterapi ved revmatiske og ortopediske lidelser, er du velkommen til å søke mastergradsstudiet v/Høgskolen i Bergen. Mvh

- Marit E. Lund, Opptakskontoret, Høgskolen i Bergen

Spørsmål: Kan man søke høyere utdanning uten studiekompetanse?

Jeg lurer på om man kan søke høyere utdanning uten studiekompetanse, har hørt om noe som heter 23/5 regelen, hva innebærer det? Og er det noen annen mulighet/regler for det? Har arbeidserfaring og er 23 år.

Skrevet av: Linn

Svar:

Hei. Søkere som fyller 23 år eller mer i opptaksåret, kan få generell studiekompetanse når de har minst 5 års heltids yrkespraksis og/eller utdanning og i tillegg har dekket alle de obligatoriske fagkravene (studiekompetansefagene. Dette kalles 23/5-regelen og du finner mer informasjon hos Samordna opptak, www.samordnaopptak.no. Generell studiekompetanse er opptaksgrunnlaget for høyere utdanning, men man kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Dette er et tilbud for søkere som er 25 eller eldre i søknadsåret og ikke har generell studiekompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere var 1. mars. Har du behov for veiledning om realkompetanse og praksiskravet i 23/5-regelen, kan du kontakte opptakskontoret på det lærestedet du har lyst å studere ved.

- Ida Fauskanger, Universitetet i Bergen

Spørsmål: fotograf

hei hva kan man gå videre hvis man vil bli fotograf mn ikke gå yrkesskole?

Skrevet av: gunn

Svar:

Bachelorstudiet ved Kunsthøgskolen er Norges eneste utdanning innen kunstfotografi på høgskolenivå og er bygget opp som teksten under viser. Første studieår I løpet av første studieår er målet at studentene opparbeider en grunnleggende forståelse av fotografi som resultat av en teknisk og kunstnerisk prosess. Studentene gis grunnleggende teknisk innføring i kamerasystemer, laboratoriearbeid, studio og lysbruk, introduksjon til digitale bilder og video, samt opplæring i nødvendig programvare som forberedelse for arbeid med digitale media. Prosjekter og seminarer struktureres gjennom tema som portrett/selvportrett, landskap, reportasje, dokumentasjon og konstruerte virkeligheter, propaganda og manipulasjon. Studentene skal også utvikle en forståelse av fotohistorie, sett i forhold til bruksmåter, samtidige estetiske praksiser og kulturell meningsdannelse. Andre og tredje studieår I andre og tredje studieår vektlegges prosjektarbeid og utviklingen av egne kunstneriske ideer. Viktige områder for undersøkelse er sosiale, politiske, estetiske og autobiografiske dimensjoner. Andre tema er foto/tekstkombinasjon, amatør- og familiebilder, spørsmålet om fotografiets representerende funksjon og dets selvreferensialitet, video/tidsbasert kunst, det virkelige og det virtuelle. Slike tema kan utgjøre et potensiale som åpner for nye konseptuelle og formale muligheter. Det kunstneriske arbeidet ledsages av forelesninger og diskusjoner som setter teoretiske, kulturelle og kunstfaglige tema i relasjon til det fotografiske uttrykket. Formålet med dette er å utvikle studentenes analytiske forhold til det fotografiske billedspråket og til eget arbeid

- Trude Mathiesen, Kunsthøgskolen i Bergen

Spørsmål: Idrett Høgskolen i Bergen

Hei, jeg lurer på hvor vanskelig det er å komme inn på 2. året på Idrett Bachelor. Har søkt både lokalt og suppleringsopptak.

Skrevet av: Mathias Lund

Svar:

Lokalt opptak blir kjørt i begynnelsen av mai måned og først da ser vi hva kravene for opptak blir. Ut fra søkertallet ser vi at det blir konkurranse om studieplassene. Mvh

- Marit E. Lund, opptakskontoret, Høgskolen i Bergen

Spørsmål: Årsstudium i Bergen

Hei!Jeg har allerede en Bachelor grad i reiseliv. Jeg kan gjerne tenke meg å ta et årsstudium som kan være relevant for min utdanning. Hvilke årsstudium tilbys i Bergen, og er noen av disse relevante i forhold til en servicenæring?

Skrevet av: Maria

Svar:

En oversikt over årsstudiumene som tilbys ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet finner du her: http://www.uib.no/svf/utdanning/studieprogram Vi har ingen årsstudium som direkte retter seg mot arbeid i servicenæringen, men samfunnsvitenskapelige fag har relevans i forhold til arbeid i servicenæringen gjennom at studenten tilegner seg kunnskap om samfunnet utfra ulike perspektiver. Mvh, Berit Angelskår, SV-fakultetet UiB --- Høgskolen i Bergen har to årsstudier v/Avdeling for lærerutdanning utlyst i Samordna opptak i 2010; Drama og mat og helse. Mvh Marit E. Lund, Opptakskontoret, Høgskolen i Bergen

- Marit E. Lund og Berit Angelskår

Spørsmål: sosiologi

Hei, jeg vurderer å studere sosiologi, men er litt i tvil. Har sett Hjernevask og der virker jo alle sosiologer helt borte i natta. Blir jeg hjernevasket dersom jeg studerer sosiologi?

Skrevet av: Gunvald Brutoppen

Svar:

Kjære blivende student, Nei, man blir ikke hjernevasket om man studerer sosiologi. Dersom man studerer sosiologi vil man få innblikk i et mangfold av perspektiver, dvs. måter å forstå ulike prosesser i samfunnet på. Sosiologi er et rikt fagområde som studerer relasjonane mellom mennesker i små og store sosiale fellesskap, mellom individer, grupper og organisasjoner både på det lokale, nasjonale og globale plan. Faget er åpent for ulike synspunkter på arv og miljø, og for kritikk. Det kan være nyttig å ha studert sosiologi hvis en ikke vil bli hjernevasket. Hilsen,

- Studieveiledere på Sosiologisk institutt

Spørsmål: It-Studier

Hva er forskjellen på data-ingeniør, datavitenskap og datateknologi studiene? Hvilke bachelor grader kan man ta dersom man ønsker å ta master i Innovasjon og Entrepenørskap?

Skrevet av: Lilly

Svar:

Verken datavitenskap (http://www.uib.no/studieprogram/BAMN-DVIT) eller datateknologi (http://www.uib.no/studieprogram/BAMN-DTEK)handler om hvordan du bygger opp en datamaskin eller om delene inne i den. Du lærer heller ikke så mye om å bruke ulike dataprogram. Det du er lærer er hvordan du kan LAGE helt nye program og finne løsninger på kompliserte problemstillinger. I begge programmene inngår det mange grunnleggende datafag (og for datavitenskap, også mye matematikk) som gir deg kompetanse til å tilpasse deg de raske endringene innen fagfeltet. Det legges vekt på at du skal få god teknisk innsikt, forstå prinsippene bak teknologien, men også være kreativ (http://www.uib.no/form/nyheter/2010/03/leteaksjon-i-nettverket). Alle de tre bachelorgradene kvalifiserer for opptak til master i Innovasjon og Entrepenørskap. Lykke til med valg av studium! Mvh Kristine Engan-Skei, Infosenteret for realfagsstudenter --- Høgskolen i Bergen tilbyr utdanning til dataingeniør og vi viser til våre nettsider og fagplan for detaljert informasjon om innholdet i studiet. http://www.hib.no/studier/studie.asp?studieID=DATA Du kan søke opptak til mastergrad i innovasjon og entreprenørskap med alle typer bachelorgrad i ingeniørfag eller realfag, med minst 80 studiepoeng innen ingeniør- eller realfag. Informasjon finner du her: http://www.hib.no/studier/studie.asp?studieID=INV-MA mvh Marit E. Lund, Opptakskontoret, Høgskolen i Bergen

- Kristine Engan-Skei og Marit E. Lund

Spørsmål: Årsstudium i psykologi UIB

Hei!Jeg er interessert i å ta et årsstudium i psykologi. Jeg har ikke tanker om å søke psykologstudiet (fem år) Har jeg forstått det riktig med at jeg selv kan sette sammen mine egne fag?Jeg er blant annet interessert i å ta faget: Arbeids og organisasjonspsykologi. Dere tilbyr bare dette i høssemesteret. Dette betyr at jeg vil starte med dette emnet. Er det vanskelig å begynne med dette emnet før man har tatt noen emner som går på innføring i psykologi?Takk for svar :)

Skrevet av: Maria..

Svar:

Viser til din henvendelse vedr. årsstudiet i psykologi. Opptak til årsstudiet gir studierett i ett år ved fulltidsstudium (60 studiepoeng). Du kan velge blant åpne emner innen psykologiske fag eller du kan velge blant andre åpne emner ved UiB. En utfyllende oversikt over hvilke åpne fag du kan ta ved vårt fakultet finner du på UiB sine nettsider her: http://www.uib.no/psyfa/utdanning/aapne-emner PSYK110 Arbeids- og organisasjonspsykologi (30 studiepoeng) er et åpent fag som du kan ta med studierett på årsstudium. Det er ingen krav til forkunnskaper, slik sett behøver du ikke ha studert andre psykologiske emner på forhånd. Lykke til! Mvh,

- Turid Rossnes,Det psykologiske fakultet

Spørsmål: Karrierebevisst

Hei!

Jeg lurer på hvilket studie som er mest interessant hvis man vil oppnå noe i livet, fordi jeg har hørt at hvis man vil frem i Norge kan man ikke studere biologi på grunn av at det er så politisk ukorrekt?

Skrevet av: Erving Goflaug

Svar:

Hei! Biologistudiet berører store spørsmål; som hvordan liv oppstår og hvordan nye arter blir til. Bachelorstudiet på UiB gir deg kunnskaper innen bredden av biologifaget med emner i botanikk, zoologi, mikrobiologi, fysiologi, anatomi, marine økosystemer osv. I disse tider er det viktig at vi får mer kunnskap om økologiske konsekvenser av lokal forurensing og de globale klimaendringene. Les mer om biologistudiet: http://www.uib.no/studieprogram/BAMN-BIO Les mer om forskningen på Institutt for biologi: http://www.uib.no/bio/forskning/forskningsgrupper-ved-bio

- Kristine Engan-Skei, Infosenteret for realfagsstudenter

Spørsmål: Årsstudium i Bergen

Hei!Jeg har allerede en Bachelor grad i reiseliv. Jeg kan gjerne tenke meg å ta et årsstudium som kan være relevant for min utdanning. Hvilke årsstudium tilbys i Bergen, og er noen av disse relevante i forhold til en servicenæring?

Skrevet av: Maria

Svar:

Hei, En oversikt over årsstudiumene som tilbys ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet finner du her: http://www.uib.no/svf/utdanning/studieprogram Vi har ingen årsstudium som direkte retter seg mot arbeid i servicenæringen, men samfunnsvitenskapelige fag har relevans i forhold til arbeid i servicenæringen gjennom at studenten tilegner seg kunnskap om samfunnet utfra ulike perspektiver. Mvh, Berit Angelskår, SV-fakultetet Hei, Det vil nok være litt avhengig av hva du ønsker å arbeide med og hvilke felt du ønsker å styrke kompetansen din på, men vi har blant annet årsstudier i fremmedspråk som kan være aktuelle for arbeid innen turistnæringen: årsstudium i engelsk, spansk språk og latinamerikastudium, fransk og tysk. I tillegg har vi andre aktuelle fremmedspråk som du kan studere innenfor rammene av et bachelorprogram, for eksemepel italiensk og russisk. Fag som historie og kunsthistorie kan muligens også være aktuelle. En samlet oversikt over disse tilbudene finner du på uib.no/utdanning. Med vennlig hilsen Ørjan Leren Infosenteret ved HF --- Hei! Høgskolen i Bergen har to årsstudier v/Avdeling for lærerutdanning utlyst i Samordna opptak i 2010; Drama og mat og helse. Mvh Marit E. Lund, Opptakskontoret, Høgskolen i Bergen

- Berit Angelskår, Ørjan Leren og Marit Lund

Spørsmål: Ingeniørutdanning

I hvor stor grad tror dere det vil være behov for ingeniører om to-tre år? Hvor mye har karakterene du oppnår i fagene du har i graden din å si? Og er det mye lettere å få jobb om man fortsette utdanningen og blir sivilingeniør i stedet?

Skrevet av: steffen

Svar:

Behovet for ingeniører vil alltid være tilstede, selv om vi vet at etterspørselen kan variere fra ulike bransjer. Personlige egenskaper og faglige resultater er begge viktig ved ansettelse men vi har ikke konkrete data for dette. Om du tar en mastergrad vil det være en spesialisering som kan gi deg andre jobbmuligheter. Vår erfaring er i imidlertid at kandidater med bachelorgrad har gode jobbmuligheter. Mvh Marit E. Lund, Opptakskontoret, Høgskolen i Bergen --- Ingeniører er en konjukturutsatt gruppe, det fikk mange erfare da finankrisen satte inn. Særlig har nyutdannede innenfor bygg og anlegg fått merke dette, mens andre ingeniørutdanninger ikke har opplevd så stor tilbakegang. Det vil også fremover trolig være stort behov for forskjellige typer ingeniører, særlig innenfor olje-gass, It og marinteknologi. Å ha gode karakterer er selvsagt et pluss uansett utdanning, men det er ikke alltid den med toppkarakter som får jobben. Hva du har av kompetanse totalt sett (arbeidserfaring, verv, interesser i tillegg til utdanning) samt personlige egenskaper vil ofte være avgjørende i konkurransen om jobbene. Også ingeniører med bachelorgrad får gode jobber, men sivilingeniører stikker kanskje av med de gjeveste, nettopp fordi de har en lengre utdanning. Mvh Rønnaug Tveit daglig leder Karrieresenteret

- Marit E. Lund og Rønnaug Tveit

Spørsmål: Sammenliknende politikk

Hei,

Eg lurte på om ein bare sammenlikne politikk på det kurset? Eller er det meir for de som vil bli politikararar?

Beste helsing
Tom-Ronald Vikra

Skrevet av: Tom-Ronald Vikra

Svar:

Hei Samanliknande politikk utgjer det systematiske studiet av politiske institusjonar, organisasjonar, prosesser og åtferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Samanlikningar på tvers av politiske system og endringar over tid står sentralt. Studiet vil gi deg innsikt i politiske system i andre land og i deira politiske historie. Det blir lagt vekt på politisk utvikling og aktuelle politiske forhold i Europa, fordi solid kunnskap om eige kulturområde og eiga historie ofte er eit vilkår for å kunne studere politiske forhold i andre delar av verda. Dette er altså ikkje eit studium som i første rekke er meint å utdanna politikarar, men å analysera politiske system. Det er likevel mange av studentane på faget som er politisk aktive i ulike parti, og fleire av dagens topp-politikarar har studert sammenliknende politikk, f.eks folk som Erna Solberg i Høgre og Bård Vegar Solhjell i SV, for å nemna nokon. Det skader ikkje med god kunnskap om politikk og politiske system dersom ein har lyst til å driva med politisk verksemd.

- Jørgen Melve, SV-fakultetet UiB

Spørsmål: Opptakskrav til sykepleien?

Jeg vurderer å bli sykepleier. Hvor kan jeg studere i Bergen og hva er opptakskravene?

Skrevet av: Nysgjerrig

Svar:

Hei igjen! I Bergen har du tre muligheter om du vil bli sykepleier; Høgskolen i Bergen, Haraldsplass diakonale høgskole og Betanien Diakonale høgskole. Opptakskravene er like for alle institusjonene; studiekompetanse eller realkompetanse, med poengkravene varierer noe. Ved Høgskolen i Bergen, som jeg representerer, var poenggrensene i 2009 henholdsvis 47.2 i ordinær kvote og 43.1 i kvote for førstegangsvitnemål. For informasjon om søking osv henviser vi til nettsidene til Samordna opptak: www.samordnaopptak.no mvh Marit E. Lund, Opptakskontoret, Høgskolen i Bergen --- Både Betanien diakonale høgskole (www.betanien.no) Haraldsplass diakonale høgskole (www.haraldsplass.no) og Høgskolen i Bergen (www.hib.no) tilbyr bachelorutdanning i sykepleie her i Bergen. Opptakskravet er generell studiekompetanse. (Poenggrensen ved Betanien var i fjor 41 poeng i primærkvoten, og 45 poeng i ordinærkvoten). Vennlig hilsen for Betanien diakonale høgskole Gry B. K. Juliussen Konsulent ---- Hei! Da vil jeg oppfordre deg til å gå inn på Samordna opptak og søke på studiet. Da vil du få opp hvilke alternativer du har. Se lenke: http://www.samordnaopptak.no/info/soeking_opptak/laeresteder-og-studier/ Opptakskravet er generell studiekompetanse. Vær oppmerksom på at du må bruke MinID for å kunne søke. Vennlig hilsen Sidsel Haaland Haraldsplass diakonale høgskole

- Marit E. Lund, Gry B. K. Juliussen og Sidsel Haaland

Spørsmål: Datastudier

Hei,hva slags data og IT studier finnes det ved UiB? Jeg har lyst til å søke noe i denne retningen hvis det finnes.

Skrevet av: Richard

Svar:

På UiB tilbyr vi mange datastudier, med ulik innfallsvinkel. Hvis du velger datavitenskap (http://www.uib.no/studieprogram/BAMN-DVIT) eller datateknologi (http://www.uib.no/studieprogram/BAMN-DTEK) lærer du ulike programmeringsspråk og hvordan du kan LAGE helt nye program og finne løsninger på kompliserte problemstillinger. I begge programmene inngår det mange grunnleggende datafag (og for datavitenskap også mye matematikk) som gir deg kompetanse til å tilpasse deg de raske endringene innen fagfeltet. Det legges vekt på at du skal få god teknisk innsikt, forstå prinsippene bak teknologien, og også bli mer kreativ (http://www.uib.no/form/nyheter/2010/03/leteaksjon-i-nettverket) Ønsker du å kombinere datainteressen med studier økonomi er bachelorprgorammet i IMØ (http://www.uib.no/studieprogram/BATF-IM%C3%98) rett studium for deg. Informasjonsvitenskap (http://www.uib.no/studieprogram/BASV-INFO) er et datafag som fokuserer på hvordan man kan lage dataprogrammer- og systemer som passer for de menneskene og organisasjonene som skal bruke dem. Sentrale oppgaver i informasjonsvitenskap er å utvikle teorier, modeller, metoder, teknikker og verktøy. Studiet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) (http://www.uib.no/studieprogram/BASV-IKT) kombinerer tekniske informatikkfag med samfunnsvitskapleg informasjonsvitenskap, og gir på denne måten dobbel kompetanse. Dette omfatter alt fra bruker- og organisasjonsmessige vurderinger til spesifisering, utforming og implementering av programsystemer. Man kan forstå informasjonsteknologi som et møte mellom analytisk tankegang og skapende evne, der bruk av datamaskinens strenge logikk i modellering av forskjellige områder og løsning av problem bare begrenses av egen kunnskap og kreativitet. For øvrig finnes bachelorprogrammene Kognitiv vitenskap (http://www.uib.no/studieprogram/BASV-KOGNI) og Nye medier (http://www.uib.no/studieprogram/BASV-NYMED), der datafag også har en sentral plass. Med vennlig hilsen

- studieveilederne ved Det matematisk- naturvitenskapelige og Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Spørsmål: Bachelor i psykologi / gir de fleste bachelorgrader lik yrkeskompetanse?

Hvilke jobber kan man rent faktisk og konkret få etter å ha tatt en bachelor i generell psykologi?
På nettsidene deres står det at studiet gir "kompetanse for arbeid i offentleg og privat sektor, for eksempel i skolen, i ulike delar av det private næringslivet, i ideelle organisasjonar og i ulike delar av helsevesenet og liknande der psykologisk fagkunnskap er etterspurd." Dette gir meg ikke særlig mye innsikt i hvilke jobber jeg faktisk kan søke på etter fullført bachelorgrad.
Jeg er klar over at generelle bachelorgrader ikke leder til et bestemt yrke, men er det noen yrker overhodet som skiller seg ut for denne utdannelsen, som vil være foskjellig fra å ta en bachelor i et annet samfunnsvitenskapelig fag, eller humanistisk fag? Eller vil dere si at dersom man ikke tar master, så er det mer eller mindre det samme hvilken bachelor man har? Jeg vil tro at beskrivelsen under "kva kan man bli" på infosidene om psykologi også fint kunne beskrevet mange andre bachelorgrader på UiB. For å ta et tilfeldig eksempel så er beskrivelsene for yrkesmuligheter etter bachelor i sosialantropologi, sosiologi, og filosofi veldig like, med unntak av noen variasjoner.

Tusen takk!

Skrevet av: Andrea

Svar:

Hei! Vi har ingen oversikt som viser hvor kandidater med bachelorgrad i generell psykologi har fått jobb. Yrkesmulighetene oppført på infosidene er derfor svært generelle. En del kandidater med bachelorgrad i generell psykologi søker seg videre på ulike masterprogram i psykologi ved både NTNU, UiB og UiO. Hvilke jobber man faktisk får vil ofte avhenge av øvrige interesser og eventuelt tidligere praksis. Dersom du ønsker mer detaljert informasjon om yrkesveiledning anbefaler vi deg å ta kontakt med Karrieresenteret ved UiB: http://www.uib.no/utdanning/kontakt/karriere Lykke til! Mvh,

- Turid Rossnes, Det psykologiske fakultet

Spørsmål: Nettstudier

Finnes det noen nettstudier ved UiB?

Skrevet av: Student

Svar:

Hei, Ingen av UiBs studier som tilbys gjennom Samordna opptak, er nettbaserte. Senter for etter- og videreutdanning ved UiB tilbyr enkelte nettstudier, se oversikt over kurstilbud på www.via.uib.no.

- Ida Fauskanger, Universitetet i Bergen


...
...

Noe på hjertet?

Glad, sint, engasjert eller opprørt?

Send din mening til Summetonen

Siste nyheter


Mest populære bildeserier


Avstemninger

Er det på tide at politiet får lettere tilgang på bevæpning?

Ja
Nei
Vet ikke

Din stemme er registrert

Avsluttet


Bilder av Bergen


Skal du på vinterferie?

Folk på gaten svarer på dette og annet