Om ikke lang tid kan utbyggerne gå i gang med å endre Paradis fra et sted som kan minne om ytterkanten av Førde i Sogn og Fjordane til en liten by. ILLUSTRASJON: Bergen kommune.

En forsømt slum skal bli paradis

I dag er Paradis sentrum et hull i jorden. Nå legges det til rette for å lage en ny, liten by.
Geir Kvile
Publisert 30.06.2012 kl. 08:05 Oppdatert 30.06.2012 kl. 22:50

Tips en venn på e-post:


Plan for Paradis

  • Planforslaget inneholder rundt 1000 nye boenheter.
  • Omlag 13 700 kvadratmeter nye kontorlokaler, og like mye til handel og forretninger.
  • Det skal lages nye veiløsninger, som vil ta 14 610 kvadratmeter til biler, 1865 kvadratmeter til sykkelvei og 11 985 kvadratmeter til fortau, gang/sykkelvei, turvei og torg.
  • Formålet er å legge til rette for en «helhetlig utvikling av sentrumsområdet, med fokus på kollektivknutepunkt, byrom med urbane strukturer, fortetting av bolig og tjenestyting og næring».
  • Planforslaget legger opp til et sammenhengende fotgjengervennlig bygulv gjennom gangveier, fortau, allmenninger og byrom.
  • Kilde: Bergen kommune
Slik ser det ut på Paradis nå. Ikke et særlig himmelsk sted. Foto: Elias Dahlen

For tre år siden vedtok bystyret at det offentlige skulle ta et koordinerende grep om utviklingen på Paradis. Interessene er mange, og kampen om å få bygd mest mulig til størst mulig fortjeneste har vært intens.

–Nå er alle sånn passelig fornøyd, melder byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) som denne uken la frem planen til førstegangsbehandling.

Han sier at sentrumet er forslummet i dag, og ikke står i stil med det fine området det ligger i.

–Det er absolutt behov for en fornying, og jeg tror denne planen gir retning for en skikkelig stilig utvikling, sier Rygg.

KRANGEL OM VEI

Det er særlig veiløsningen som har vært omdiskutert. Utbyggere og andre ha ønsket og kjempet for en langt enklere veiløsning enn det nå legges opp til.

Politikerne vil ha kvartalsmessig struktur i området, og slik blir det.

Utbyggingen skal skje i privat regi, men kommunen kan også komme med på laget for å finansiere noe av infrastrukturen de selv har lagt opp til.

–Det er aktuelt å bruke penger fra bergensprogrammet (bompenger og statlige midler, red anm.), sier Rygg.

SYV ETASJER

Tett opp til Bybanen legges det opp til å kunne bygge opp til syv etasjer høye bygg.

Planen har som hovedhensikt å sørge for at Paradis blir et lokalsenter med bybanestopp med bedre sentrumskvaliter, flere butikker og gode tilbud til innbyggerne på gateplan sånn at de blir lett tilgjengelig for alle.

Infrastruktur som bilveier, gang- og sykkelveier, bil- og sykkelparkering, uteoppholdsarealer, friområder og lekeplasser, skal være stå ferdig samtidig som bolig- og næringsbyggene.

Som de lokale myndighetene ynder å fortelle, legges det opp til å lages flere minibyer rundt Bybane-stoppene i Bergen.

Denne uken ble også en plan for Laguneparken lagt frem, som skal endre senteret til et bymessig sentrum.

– Det kommer flere slike steder, som Wergeland, Mindemyren og ikke minst Bygarasjen, sier Rygg.

Les mer om:  nyheter 

På forsiden nå