...
Foto: VIDAR LANGELAND

Skansentunnelen ennå helt i det blå

Fortsatt ingen løsning i sikte.

Geir Kvile
Geir Kvile Profil E-post
Publisert 07.03.2013 kl 12:55 Oppdatert 07.03.2013 kl 12:59

Tips en venn på e-post:


...
Foto: Bergensprogrammet

Skansentunnelen har vært en del av Bergensprogrammet siden starten i år 2002. Tross dette finnes det ingen klar plan for den. I bompengesøknaden som regjeringen strever med å få behandlet, ligger den inne som en post på 700 millioner kroner.

Forslaget baserer seg på et tunnelinnslag i Christies gate og utgang ved Bontelabo. Nå er det bred enighet om at Skansentunnelen må ha sitt tunnelinnslag i sør et annet sted enn Christies gate.

Sist BA omtalte den var forslaget å gjøre innhugg langs Bygarasjen.

MÅ HA EN LØSNING

En fjerning av gjennomgangstrafikken over Torget forutsetter Skansentunnelen, eller et tilsvarende prosjekt. Biltrafikken til og fra Sandviken har for dårlige forbindelser til hovedveisystemet, og avviklingen vil bli for dårlig og omveiene for lange, dersom Torget ble stengt i dag uten nye veiprosjekter for å løse dette, mener fagetaten i Bergen kommune.

Nå har de vurdert en Skansentunnel opp mot de ulike Bybane-traseene. Det viser seg at de to tunnelalternativene er problematiske.

«Det er direkte konflikt mellom planforslaget til Skansentunnelen under Christies gate med alternativet der Bybanen går i tunnel derfra. Alternativ 2Ab, med tunnelinnslag i Peter Motzfeldts gate, vil komme i nærheten av planlagt trase for Skansentunnelen inne i fjellet», står det i et fagnotat BA har fått tilgang til.

Heller ikke en Bybane over Bryggen er uproblematisk. Skansentunnelen er tenkt ut ved Bontelabo, det er også Bybanen. «Et tunnelinnslag for Skansentunnelen i dette området er dermed ikke forenlig med denne traseen for Bybanen», konkluderer fagetaten.

– Andre varianter av Skansentunnelen enn den som lå i planforslaget vil fremdeles kunne realiseres, mener fagetaten.

RIVE BYGARASJEN OG NYTT P-ANLEGG

De varsler at de skal arbeide videre med å utarbeide de planer og utredninger som er nødvendig for å kunne realisere Skansentunnelen eller tilsvarende prosjekt som skal til for å kunne stenge Torget og Bryggen for biltrafikk.

– Dette arbeidet vil bli satt i gang i løpet av våren 2013, og gå som en egen prosess.

Denne prosessen er nært knyttet til planene om å rive Bygarasjen og bygge parkeringsanlegg under Lille Lundegårdsvann.

På forsiden nå


...

Familien betaler over 60 000 kroner for SFO

Ap etterlyser søskenmoderasjon som monner.

...

Lorentzen fra start

Rikard Norling gir 16-åringen Håkon Lorentzen sjansen fra start mot Lillestrøm.

Tyvene hadde bare vært inne i den ene av de to familienes biler.

Bagasjen stjålet andre dag på norgesferie

Tysk familie var maksimalt uheldig.

Fransk turgåer siktet for knivangrep mot to hyttearbeidere

En 26 år gammel franskmann er siktet for å ha angrepet to menn som arbeidet med vedlikehold på Nordneshytten på byfjellene i Bergen fredag formiddag.