Luftforurensning i Bergen. Store Lunegårdsvann i forgrunnen. Bildet er tatt 26. mars 2008.
Luftforurensning i Bergen. Store Lunegårdsvann i forgrunnen. Bildet er tatt 26. mars 2008. Foto: Magne Turøy

Bergen og Oslo gisper etter luft

Staten skulle lage handlingsplan for lokal luftkvalitet. Det er to år siden.

Publisert 16.01.2010 kl 18:04 Oppdatert 16.01.2010 kl 18:31

Tips en venn på e-post:


Helseskadelig luft i Bergen

03.02.2010:
Her er kommunens lufttiltak
– Et spørsmål om klasse

17.01.2010
«Lokket» på vei tilbake

16.01.2010
Bergen og Oslo gisper etter luft
Reagerte ikke på giftmålinger
– Var ikke forberedt
– Reagerte umiddelbart

15.01.2010
Slik blir helgen i bergenstrafikken
Lærte matte i trafikken
Folk ville leie «oddetallsbil»
– En god morgen for Bergen taxi
Tall-kjøring kan forsvinne i dag
I ferd med å friskmeldes
Delte meninger om forbudet
– En drøm for bussjåfører
Forbudet fungerer
– Ingen køer
Politikerne om bilforbudet

14.01.2010
Tror vinden vil rense Bergen
Nå skryter Kurt'n!
Her er forbudssonen
1000 færre biler gir flyt
Byrådet nekter deg å kjøre bil
Fortsatt færre biler i rushet
Hver båt forurenser mer enn 500 biler

13.01.2010
Gir Bergen ryggdekning for forurensningstiltak
Vurderer lavere fart
Videokonferanse om luftkvaliteten
Er lokket borte?
Rystet over statsråd
Giftigst midt i byn
Tror lokket vil forsvinne

12.01.2010
– Heng disse på veggen, Monica!
Tiltakene hjelper ikke!
Vil hjelpe Bergen
Nå tar også byrådene bussen
Stenger ikke skoler
Lot bilen stå
Lokket senker seg

11.01.2010
Innfører gratis ekspressbusser
Strakstiltak for bedre luftkvalitet
– En nødsituasjon
18 skoler under «bergenslokket»
Ekstrem luftforurensning
Sjekk luftkvaliteten

10.01.2010
– Dette er en akutt situasjon

09.01.2010
Bilistene ga blaffen

08.01.2010
Skeptisk til ekstra rush-busser
Vil stenge Klostergarasjen

07.01.2010
Astmasyke sliter i kulden
– La bilen stå i rushtiden


Arbeidet med en handlingsplan for lokal luftkvalitet er sterkt forsinket. Målene er vanskelige å nå uten virkemidler som kan være politisk upopulære.

Også et konkret forslag om såkalte lavutslippssoner er blitt liggende i Samferdselsdepartementet, til tross for at både Bergen, Oslo og Trondheim har sagt seg interesserte i å innføre slikte soner.

Grenseverdiene for lokal luftkvalitet er slått fast i juridisk bindende forskrifter og i nasjonale mål. Både i Bergen og Oslo er grenseverdien for nitrogendioksid, NO2, allerede overskredet for hele året.

Dårlig luftkvalitet gir risiko for helseskader og økt dødelighet. Barn og eldre med kroniske sykdommer er mest utsatt.

STERKE VIRKEMIDLER: For to år siden ga Miljøverndepartementet SFT i oppdrag å lage en handlingsplan for lokal luftkvalitet. Planen skulle foreslå virkemidler som var nødvendige for å nå de nasjonale målene.

Et første utkast ble utarbeidet for halvannet år siden, i samarbeid mellom SFT, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet samt Oslo og Trondheim kommuner.

Et nytt utkast var så godt som klart til å oversendes Miljøverndepartementet i fjor vår, men ble nok en gang stoppet.

SFT-direktør Ellen Hambro avviser at det var politisk press som gjorde at planen ikke ble lagt fram i fjor vår.

– Ut fra en faglig vurdering var ikke planen ferdig. Dette er en krevende jobb og det er en utfordring å nå målene for luftkvalitet, men vi håper å kunne legge fram iallfall deler av planen i løpet av våren, sier Hambro til NTB.

– Vår jobb er å si hva som må til for å nå politisk vedtatte mål for luftkvalitet, sier Hambro, og avviser at det i dette arbeidet er en motsetning mellom det som er faglig nødvendig og det som er politisk mulig.

REDUSERE TRAFIKKEN: Det har lenge vært klart at det trengs sterkere virkemidler for å nå de nasjonale målene for luftkvalitet, særlig når det gjelder svevestøv og NO2.

Restriksjoner på piggdekk har gitt en viss bedring når det gjelder svevestøv, men det er langt fram til de nasjonale målene. For NO2 har utviklingen vært negativ, blant annet på grunn av flere dieselbiler.

Skal en gjøre noe med NO2-nivået er det ingen vei utenom å redusere trafikken, særlig av tunge dieselbiler, slås det fast i et utkast til handlingsplanen. Men trafikkrestriksjoner kan være politisk upopulært.

LAVUTSLIPPSSONER: Såkalte lavutslippssoner er et mulig tiltak for å begrense trafikken med tunge dieselbiler i sentrumsområder, og dermed få ned NO2-nivået.

Vegdirektoratet la for halvannet år siden fram et forslag om en forskriftsendring som åpnet for å opprette soner med lokal miljøavgift på tunge kjøretøy.

Avgiften skulle være høyere jo mer forurensende kjøretøyene var, for å bidra til å forsere overgangen til busser og lastebiler med lavt utslipp.

Både Oslo, Bergen og Trondheim har sagt seg interesserte i å opprette slike lavutslippssoner.

Forslaget ble oversendt Samferdselsdepartementet i oktober 2008, men det er ennå ikke tatt noen beslutning på politisk plan.

TING TAR TID: – Det tar så lang tid rett og slett fordi det er både fordeler og ulemper med forslaget, sier avdelingsdirektør Anne Brendemoen i Samferdselsdepartementet til NTB.

– Fordelen er jo at det er ett av et begrenset antall virkemidler som kan redusere NO2-nivået.

– Men det er samtidig en avgiftsendring, og erfaringen tilsier at det kan være vanskelig å få utenlandske kjøretøy til å betale. Det kan dermed være uheldig for norske kjøretøyeiere, sier Brendemoen.

Men hun lover at det vil komme en avklaring om forslaget relativt raskt.

På forsiden nå


...

Svært vanskelige kjøreforhold: – Vi er inne i en ond sirkel

Det er svært vanskelige kjøreforhold i Bergen og omegn lørdag kveld. Det regner og fryser på om hverandre. – En ond sirkel, sier trafikkoperatør Ove Amundsen

...
Terningkast: 4

Hit på hit med Kygo

Kygo ga følelsen av å være midt i en solfylt housevideo, men showet manglet det lille ekstra.

...

– Ser ut som vi er beskutt

Kulehull i vinduer, hull i taket og hull i veggen er bare litt av fasiten for naboene i Åsane etter lynets herjinger.

Bil i fjellveggen - mistet hjul

En bil havnet i fjellveggen på fylkesvei 580 ved Lone Camping. En kvinne fikk tilsyn av helsepersonell på stedet, men det er ikke meldt om alvorlige personskader.