Tystads haste plan

Han vil ha en egen omstillingssjef og bruke vikarbyråer for å hjelpe ansatte. Trond Tystad skal spare 20 millioner kroner. Og det haster.

DEL
Etter hoderullingen i byrådet har finansbyråden fått ansvaret for rundt 14 000 ansatte i Bergen kommune. Budskapet fra den nye sjefen er ikke nytt. Det handler om omstilling, effektivisering og personalkutt. Men nå må noe gjøres.

FOLKEPARTI
– Vi er alle trøtte av omstillinger, men denne jobben må gjøres. Nå må vi konsentrere oss om å produsere de tjenestene som bergenserne krever.

Han snakker som en durkdreven Høyre-politiker, men forsikrer at han skrider til verket med ballasten fra et arbeiderhjem. Det var også som Ap-mann han fredag møtte de tillitsvalgte. Han har varslet at nær 30 heltidsverv er i meste laget.

– Er ikke dere i lommen på kommuneforbundet, da?

– Jeg er i lommen på velgerne mine. Jeg tilhører et folkeparti, og er opptatt av dem som står på gulvet. Det er ikke sikkert at de deler interessene til sentralt plasserte tillitsvalgte. Målet er at omstillingen skal gi bedre kår for de tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass.

TROR IKKE PÅ UNDER
Bergen får ikke beholde sine skatteinntekter, men må dele med andre grisgrendte strøk. 460 millioner kroner forsvinner ut av Bergen bare i år.

– Det er blodig urettferdig, men vi kan ikke sitte og vente på et under i norsk kommuneøkonomi. Vi har lovet å skjerme barn og eldre, og må vi spare penger andre steder, sier finansbyråden.

Derfor: «Enklere politisk og administrativ organisering: 20 millioner».

To byråder er satt på porten. Byrådet legger ikke skjul på at minst like mange opposisjonspolitikere bør finne seg en jobb utenfor rådhuset, selv om dette tilhører bystyrets indre anliggender. I skyggen av personstriden skal syv byrådsavdelinger bli til fem, ansatte skal flyttes på, lokaler skal frigjøres. Det er også varslet en kritisk gjennomgang av komiteveldet.

Tystad mener det er i politikernes egen interesse å svinge øksen over styrer, råd og utvalg.

– INGEN OPPSIGELSER
Han påstår at hans ærlige ønske er å gi mer makt til fritidspolitikerne i bystyret. Et demokratisk prosjekt, intet mindre.

– Med færre råd og utvalg, og kanskje litt færre heltidspolitikere, kan vi oppnå dette. Styringen av Bergen har svulmet for mye ut, og jeg tar selvkritikk på mye av det jeg har vært med på å vedta. For mange kompromisser har ført til et for stort apparat – administrativt og politisk.

Trond Tystad mener at de viktigste menneskene i administrasjonen sitter langt unna rådhusets toppetasje. De viktigste er sjefene på sosialkontorene, byggesakslederne, rektorene.

– Kort sagt; lederne for enheter som produserer tjenester. Alt annet er støttefunksjoner. Vi må skape en flatere struktur som gjør at hjelpepleierne, lærerne og alle de andre ikke behøver å bære et enormt apparat på sine skuldre.

– Så nå skal funksjonærene, de grå eminenser, tas?

– Det blir ingen oppsigelser i min tid, svarer Trond Tystad.

– På grunn av høy utskiftning, foretar vi rundt tusen ansettelser hvert år, og alle disse må ikke komme utenfra. Jeg vil ha en omstillingsenhet, og utfordre de ansatte. I stedet for å beholde overtallige folk der de er, kan vi etter omskolering bruke dem til annet arbeid. Vil de heller fortsette med samme oppgaver som før, kan vi samarbeide med vikarbyråer, som hjelper dem andre steder.

– Så enkelt som det?

– Så enkelt og så vanskelig. Vi må i alle fall komme forbi den ideologiske debatten om effektivisering. Nå er det tid for praktisk handling.

Artikkeltags