Sammendrag, Kongsvinger - Start 0-1

Se målet og ander høydepunkter!