Torsdag valgte Kristelig Folkeparti (KrF) å akseptere den nye regjeringsplattformen og dermed tre inn i Solbergs flerpartiregjering.

Over helgen har samtlige opposisjonspartier fått flere medlemmer både nasjonalt og fylkesvis. Sosialistisk Venstreparti (SV) har fått 157 nye medlemmer I Hordaland, opplyser fylkessekretær Frøydis Olaussen.

Totalt har Hordaland SV 1472 medlemmer.

Dag Ulstein (KrF) ble valgt som statsråd

– Aldri opplevd maken

Saken fortsetter under bildet

– Vi har aldri opplevd maken! Det hender vi merker oppgang i innmeldinger ved større hendelser, men selv ikke da Donald Trump ble valgt som president i USA hadde vi så stor pågang som nå, skriver leder i Hordaland SV, Gina Barstad i en pressemelding.

Hun mener det bare er å brette opp ermene:

– Norge har fått en ny regjering, men den har jammen fått økt motstand også. Nå skal vi bruke alle krefter på å kjempe for at Norge skal bli et mer rettferdig samfunn.

Komiker utga seg for å være Ulstein – lurte VG trill rundt

– Sett engasjement rundt abortloven

Saken fortsetter under bildet

 

Arbeiderpartiet (Ap) hadde en økning i antall medlemmer på 300 nasjonalt. ti prosent av disse i Hordaland, opplyser fylkessekretær Anders Kambo Tangerås.

Ap har om lag 4000 medlemmer i Hordaland.

– Jeg ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen. Det er en glede at mange engasjerer seg, sier Ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen (Ap).

– Hva tror du dette skyldes?

–  Når det kommer diskusjon om ny regjeringsplattform så er det noen kilder til at enda flere engasjerer seg i politikken. Jeg har ikke fått mulighet til å snakke med de nye medlemmene og antar det er forskjellige grunner til at de har meldt seg inn, sier hun og legger til:

– Man har sett mye engasjement rundt den aller første innskrenkingen i abortloven siden selvbestemt abort ble vedtatt. Andre mobiliserer seg på grunn av at regjeringen sier «nei» til pensjon fra første krone.

Skeptisk til ny regjering: – Redd det skorter på penger

– Kvinners rettigheter under press

Senterpartiet (Sp) har fått syv nye tilskudd til sin medlemsbase på 1198 i Hordaland, opplyser fylkessekretær, Eirill Shin Nordvik Indrebø. Miljøpartiet de grønne har fått 15 nye medlemmer i Hordaland, opplyser fylkessekretær, Jeanett Dahlberg.

– Vi opplever en grønn vind og at stadig flere heller vil ta vare på miljøet fremfor å forbruke og kaste mer, sier Lars Viko Gaupset, partisekretær for Miljøpartiet De Grønne.

Rødt på sin side har fått om lag 20 nye medlemmer og nærmer seg 700 totalt i fylket, sier fylkessekretær Torill Frøise.

– Hvor mye har disse medlemmene å si for Rødt i Hordaland?

– Det er bare hyggelig, vi ønsker alle velkomne som medlemmer, sier leder av Rødt i Hordaland, Magne Hagesæter.

Som Mjøs Persen, tror han aborttemaet kan være en grunn til at flere nå har meldt seg inn i partiet.

– Vi ser jo at folk mobiliseres av den nye regjeringen for å kjempe for de rettighetene de har. Særlig med tanke på abortloven og at folk føler at kvinners rettigheter generelt er under press, i tillegg til miljøspørsmålet, sier Hagesæter.

Denne trenden ser man over hele landet, mener han.

– Vi så en liten smakebit på det som kommer med demonstrantene utenfor Stortinget da den nye regjeringen trådte opp i dag. 8. mars blir det neste store, der vil vi se folk som ønsker å beskytte rettighetene sine, sier Hagesæter.

Herman Friele: – En blomst i knapphullet til Erna