Bergen ønsker å fremstå som en solidarisk og inkluderende by under årets 17.-maifeiring.

Helt siden Aspøy skole i Ålesund søkte 17.-maikomiteen tidligere i vår om å få bruke egne flagg på nasjonaldagen, har debatten rundt bruk av utenlandske flagg versert. I Bergen ønskes de velkommen.

SER IKKE PROBLEMET

–Jeg synes det er helt i orden at de som ønsker det, bruker flagg fra egne opprinnelsesland. Det har vært mange diskusjoner om dette, men jeg ser ikke helt problemet, sier Vidar Børve.

Han er medlem i 17.-maikomiteen, og sammen med komiteens øvrige medlemmer ønsker han utenlandske flagg velkommen i prosesjonene.

–Det er ikke vår hensikt å presse det norske flagget ut av feiringen, men vi ønsker ikke å forby minoriteter å bruke sitt eget flagg om det ønsker det. Jeg tror ikke dette vil gjøre flagget vårt mindre betydningsfullt, sier han.

Bergen har en stor andel innbyggere med minoritetsbakgrunn. Det er det viktig å tenke på, sier Børve.

–Det norske flagget skal selvsagt fortsette å ha en sentral plass på 17. mai, men det er også viktig å tenke på at byen består av et mangfold av folk fra mange ulike nasjoner, og jeg ønsker at også de skal føle seg velkommen til å ta del i feiringen, sier bergenseren.

GLEDEN ER VIKTIGST

Spørsmålet om å tillate utenlandske flagg på 17. mai har dukket opp i flere norske byer. I Oslo ble det allerede i 2008 vedtatt at de som ønsket det, fritt kunne benytte flagg fra andre nasjoner.

–Det er ikke snakk om å gjøre flaggbruken om til en konkurranse mellom ulike land. Et av byens viktigste varemerker er entusiasmen vi skaper på slike dager. Det har lite å si hvilket flagg man vifter med, så lenge gleden over Norges nasjonaldag er til stede, sier han.

– Bergen har en av landets mest storslåtte og unike feiring av 17. mai. Det er det viktig å ta vare på, mener Børve.

–Jeg blir heller irritert over folk i prosesjonen som tror de er på søndagstur, enn at noen bærer flagg fra andre land enn Norge. De som ønsker det, kan gjerne ha både et norsk og et utenlandsk flagg. En blanding er bare flott å se på. Det viser hvor inkluderende vi bergensere er, sier han.