Han er utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre.

Etter at navnestatistikken ble kjent onsdag morgen, gikk Helge André Njåstad, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet ut på Facebook og kalte det skremmende at Muhammed er det mest populære guttenavnet i Oslo. Han utdypet synspunktet i en BA-artikkel.

Sterke reaksjoner

Flere har reagert kraftig på uttalelsene til Njåstad. 

En av dem er Arbeiderpartiets Abdullah Alsaabeehg, en kjent lokalpolitiker i Oslo.

Han reagerer sterkt på Helge André Njåstads bekymring for navnevalg i hovedstaden.

– Det er jo slik at rundt 40 prosent i Oslo-skolen har minoritetsbakgrunn. Likevel har Oslo-elevene noen av de beste skoleresultatene på den nasjonale prøvene, bedre enn i Njåstads hjemfylke Hordaland, sier Alsabeehg til BA.

Ap-politikeren mener det er feil av Njåstad å gjøre navnestatistikken til en politisk sak, og mener at det er spesielt ille at han uttaler seg som situasjonen i Oslo.

– Han vet åpenbart ikke mye om hvordan situasjonen er i Oslo. Han går til angrep på det flerkulturelle Oslo. Dersom foreldres navnevalg skremmer ham, lurer jeg på om han er lettskremt.

– Mener du at Njåstad er fordomsfull?

– Nei, jeg har ikke grunnlag for å kalle ham det. Men når man likestiller navn og problem er det en måte å vise fordommer på. Det er ikke på sin plass, sier Alsabeehg.

 

– Bekrefter undersøkelse

En annen som er kritisk til Njåstad, er Ervin Kohn, nestleder i Antirasistisk senter.

– Vi velger det vi lar oss skremme av. At Njåstad lar seg skremme av folks navnevalg samsvarer godt med HL-senterets (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) undersøkelse fra i fjor om velgernes holdninger til jøder og muslimer. Frp topper begge. 73,5 prosent av Frps velgere har fordommer mot muslimer vs 34,1 prosent i velgermassen som helhet. Njåstads reaksjon mot navnet Muhammed bekrefter tallene i undersøkelsen. Det hadde vært å ønske at Frp hadde tatt resultatene av HL-senterets undersøkelse mer på alvor, uttrykker Kohn, som også er leder for det mossaiske trossamfunn.

Det var i fjor 102 barn i Oslo som fikk Muhammed (eller lignende varianter av navnet) som fornavn.

– Det verste jeg synes man si om at over hundre nyfødte i Oslo har fått navnet Muhammed er en påfallende mangel på kreativitet. Og mangel på kreativitet kan være skummelt nok, sier Kohn.