23 nye smittede: Vil bruke Sentralbadet og helsestasjoner til vaksinasjonssentre