Totalt 21 personer ble innbragt av politiet i forbindelse med ordensforstyrrelsene under demonstrasjonen på Festplassen og utenfor politihuset i Bergen. Senere ble tre personer identifisert på video og anmeldt. Én av de innbrakte ble ikke anmeldt, heter det i en pressemelding fra Vest politidistrikt.

Slik er reaksjonen fra politiet:

  • 7 personer over 18 år har fått forelegg på mellom 12.000 og 17.000.
  • 16 ungdommer under 18 år, ti av dem under 15 år, blir fulgt opp med bekymringssamtaler.
  • En person er fremdeles under etterforskning mistenkt for hatefulle ytringer.

Avhør og bekymring

Ifølge pressemeldingen har politiet gjennomført avhør/bekymringssamtale med de fleste ungdommene. Per i dag gjenstår to samtaler.

Les også

Kjære Oslo-ungdom. Ikke bli lurt inn i Sian-fellen slik vi gjorde.

– Ungdommene har forklart seg om sin rolle under demonstrasjonen og politiet var tydelig på hvilken type adferd som er straffbar, heter det.

Syv menn i alderen 18-55 år er ilagt forelegg for ordensforstyrrelser. En av disse nektet dessuten å oppgi personalia og for én av dem omhandler forelegget også kroppskrenkelse.

– Felles for disse sakene er at forholdet har pågått over tid. Det var satt opp sperremateriell og politiet på stedet ga klare oppfordringer om å avstå fra straffbare handlinger. Foreleggene er i størrelsesordenen 12.000 til 17.000 kroner, skriver politiet i pressemeldingen.

Politiet har ikke klart å identifisere personene som slo Sian-lederen i hodet med stein og hoppet ham da han lå nede.

Vurdert innholdet i Sians budskap

Politiet har gjennomgått appellene til Sian-medlemmene. Hensikten har vært å vurdere om de kan regnes som brudd på bestemmelser om hatefulle ytringer. Politiet har besluttet at appellene ikke skal etterforskes nærmere.

– Vi har imidlertid besluttet å iverksette etterforskning mot en annen som er mistenkt for hatefulle ytringer på Festplassen, som ikke ble uttalt i form av en appell. Saken er under etterforskning og vil bli oversendt statsadvokaten for endelig avgjørelse, heter det i pressemeldingen.

Tiltak for å gjenreise tillit

For politiet har det vært viktig å finne ut om tumultene på Festplassen har ført til endret tillit hos ungdom i Bergen. I dette arbeidet har politiet hatt dialog med ulike ungdomsarenaer og samarbeidet med kommunen, ungdomsskolene og andre frivillige organisasjoner.

– Vi har vært ute og møtt mange ungdommer som var med på demonstrasjonen eller har engasjert seg i ettertid. Møtene var gode og vår oppfatning er at politiet har høy tillit, men at enkelte ungdommer fremdeles er sinte, konkluderer politiet i pressemeldingen.

Politiet er nå inne i en fase der de vil se hvordan de, sammen med samarbeidspartnere, må jobbe for å forebygge slike hendelser i fremtiden