Kulturministeren offentliggjorde størrelsen på og innholdet i den justerte krisepakken fredag.

Kompensasjonsordningen som allerede eksisterer utvides nå med 850 millioner, i tillegg til at perioden det kan søkes om inntektstap fra strekkes til 31. august.

I tillegg vil kompensasjonsordningen nå også omfatte planlagte arrangementer som blir gjennomført, men med et begrenset antall publikummere.

– Kulturen, frivilligheten og idretten er viktige i livene våre – de er limet i samfunnet. Regjeringen jobber målrettet for at sektoren fortsatt skal kunne binde oss sammen og være bærekraftig både nå og i tiden framover, sier kulturministeren.

Idretten ville ha mer

Kulturdepartementet har fra før satt av 1 milliard kroner for å dekke de inntektstapene idretten har lidd under koronakrisen. Idrettspresident Berit Kjøll har vært tydelig på at det har vært for lite.

Tidligere denne uken oppfordret hun kulturministeren til å legge en halv milliard kroner ekstra til kompensasjonsordningen og ba samtidig om at det ble åpnet for å kompensere et bredere spekter av inntekter.

Regjeringen har tidligere åpnet for å kompensere opp til 70 prosent av tapte inntekter knyttet til blant annet kiosksalg, parkering og loppemarked, men Norges idrettsforbund vil ha prosentsatsen hevet til 90.

– For å få den garantien til faktisk å bli en realitet, må rammen økes fra 1 milliard til 1,5 milliarder, sa Kjøll.

Likviditetsmillioner

Da NTB møtte Kjøll mandag, gjentok hun også ønsket om en bevilgning på 300 millioner kroner i likviditetsstøtte til idrettslagene. Det er ifølge idrettspresidenten nødvendig for at klubbene skal kunne håndtere store faste utgifter, blant annet til haller og baner, som nå ikke blir dekket.

NIF har også anmodet om at kulturministeren finner 50 millioner i ekstra OL-bidrag til toppidretten. Det ønsket henger sammen med at mange utøvere fikk OL-forberedelsene sine ødelagt og ufrivillig forlenget da Tokyo-lekene ble skjøvet til neste år som følge av pandemien.

Kulturdepartementet opplyser fredag at det i tiden som kommer vil legges opp til løpende utbetalinger fra kompensasjonsordningen for å sikre likviditet i idrettssektoren.