I 2018 vedtok bystyret at det maksimalt kunne anløpe tre cruiseskip med til sammen 8000 passasjerer til Bergen hver dag. Siden har debatten og initiativene gått i retning av å redusere taket. Når bystyreflertallet nå går andre veien, og hever grensen for antall skip, men beholder grensen for antall passasjerer, skaper det naturligvis reaksjoner. Men det kan fort vise seg å være et bra vedtak for miljøet.

Både Ap og Venstre har i sine programmer nedfelt at de vil holde på treskipsgrensen. Et av de andre partiene i byrådet, MDG, vil helst ha hele næringen bort fra byen. Likevel fremmet byrådet forslag om at de heller vil gi ytterligere et skip anledning til å besøke byen, forutsatt at det kan nyttegjøre seg av landstrøm. MDGs bystyregruppe reagerte med å gå mot sitt eget byråd. Det er kanskje ikke spesielt overraskende, men det er et eksempel på at det grønne partiet setter prinsipper foran pragmatisme. Det er ikke flertall i bystyret for å kutte til to, en eller null, slik henholdsvis SV, Rødt og MDG helst vil. Hvis alternativet er fire mindre skip som er mer miljøvennlige enn tre giganter, bør det si seg selv hva som er best for byen.

Det er bare ett av flere argumenter når byrådspartiene revurderer sitt syn. Bergen er en svært populær destinasjon for cruisegigantene. 25 prosent av cruiseflåten er innom byen i løpet av en sesong. Det gir, som byrådet skriver i saksinnstillingen, en «anselig påvirkningskraft som motor for omstilling av bransjen og dens globale miljøavtrykk». Man kan jo, som MDGs bystyrerepresentanter tydeligvis heller vil, rense sin samvittighet ved å bortvise hele næringen fra byen. Det er å vise lite respekt for næringslivet, og det vil selvsagt ikke gagne det globale klimaet.

Spesielt siden Bergen, som en av verdens fremste cruisehavner, har gjort langt mer enn gjennomsnittet for å bidra til å redusere klimaavtrykket fra cruiseindustrien. Nylig er siste del av anlegget som tilbyr landstrøm til gigantene åpnet. Bergen Havn går også i bresjen for å gjøre seg nytte av såkalt EPI, en løsning som differensierer havneavgiftene etter skipenes miljøscore. Jo mer skipet forurenser, jo dyrere blir det å komme til Bergen.

Vedtaket som ble gjort i bystyret denne uken omfatter også andre tiltak og krav som skal bidra til et renere miljø. For eksempel har man som mål at det innen utgangen av 2023 ikke skal være utslipp til luft eller vann fra skip som ligger til kai i Bergen. Det må også stilles krav om at alle cruiseskip som kommer til Bergen må kunne kobles til landstrøm i løpet av få år. Også der spiller størrelsen på skipene en rolle. «Mindre skip gir, i tillegg til i større grad harmonere med målet om å få en cruiseflåte med nullutslippsteknologi, også mindre visuell forurensing», skriver byrådet i saksdokumentene.

Det handler om å bruke sin posisjon som et av verdens mest populære cruisemål til å presse cruisegigantene til å sette trykk på det grønne skiftet. Byrådsleder Roger Valhammer mener den nye grensen vil presse cruiseselskapene til å kutte utslipp. Det kan han ha rett i.