AAP og menneskerettar i vinterskrud

Av

I 2018 auka sosialhjelpsutgiftene i Bergen med ti millionar kroner som kan relaterast til bortfall av AAP. Det er ikkje klokt på ein flekk!