Byrådet velger å si «adjø Solidaritet» med sitt opplegg for å grave opp sentrum fra Festplassen og over Bryggen og fra Torgallmenningen til Teateret, for å anlegge bybaneinfrastruktur der.

Som ingeniør i et av fagene som graver ned infrastruktur kan jeg først opplyse om at det å sammenligne flytting av infrastruktur og anleggelse av bybane, samt stabilisering og spunting med normal rørutskifting, er som å sammenligne en vandring i egen hage med en bemannet romferd til mars.

KWC, Norges sterkeste selskap på tapsberegninger, regner et årlig omsetningstap til 2,2 milliarder kroner, uten å ha med banesporene forbi Torgallmenningen mot teateret. De har ikke regnet på tapte arbeidsplasser.

Les også

Partiene skalter og valter med livsverk og jobber

Med 24 prosent personalfaktor i handel og 35 prosent i restaurant med kjøkken er det lett å estimere et bortfall av 1320 hele stillinger i sentrum, samt 1000 stillinger hos leverandørene. Vi snakker om både faglærte, ufaglærte og studenters biarbeidsplass.

Tidligere fagforeningsansatt for disse gruppene, nåværende Byrådsleder Bakervik, kaster dem han tidligere representerte under banen og sier «adjø solidaritet» til de ansatte.

Venstre hevder å være partiet for små og mellomstore bedrifter, som vi finner mange av i sentrum. De vil sitte igjen med et årlig tap på bunnlinjen på 758 millioner, noe de ikke vil klare.

Ingrid Nergaard Fjellstad i Venstre sier «adjø solidaritet» ved å kaste privateide bedrifter til gründere og familier over generasjoner under banen.

Les også

Dette var ikke akkurat tillitvekkende

Det er anslått at mer enn 3000 kulturelle opptredener årlig fra Koengen til Festplassen blir sterkt negativt berørt eller vil forsvinne. Dette rammer alt fra superpopulære band, til dyktige utøvere som samler en krone her og en krone der og som får akkurat nok til en litt lav årlig inntekt. I tillegg rammes mange kunsthåndverkere og viktige salgssteder for dem.

Doddo fremstår som Byrådets aller ivrigste etter å knuse arenaene for mange av kollegaene hans fra da han livnærte seg av kultur selv. Ikke alle kan bli Byråd og overleve på det, så Doddo kaster hauger av tidligere kollegaer under banen og sier «adjø solidaritet».

Et snittforbruk i sentrum innebærer alt fra en softis, via 1000 kroner per kulturopplevelse til altfor mye på et fuktig julebord. En snittpris på 300 kroner per sentrumsopplevelse betyr at 2,2 milliarder i omsetningstap gir 7,3 millioner tapte opplevelser. Sentrum vil gjøres 7,3 millioner øyeblikk fattigere hvert år.

Byrådet kaster sentrum og byens innbyggere og tilreisende under banen og sier «adjø solidaritet».

I Kong Oscars gate gikk mange virksomheter konkurs, la ned eller skiftet eiere. I Bogstadveien i Oslo er aktiviteten fem år etter gravearbeidet der fremdeles halvparten av hva den var i forkant.

I solidaritet med byen, Bergenserne, ansatte og småbedrifter vil vi bygge i tunnel for å spare sentrum.

Les også

Jernbaneregler på Bryggen?