Bergen har vist seg å være en trygg havn for flyktninger i mange år. Vi er gode på integrering i byen vår, noe som resulterer i at nyankomne bergensere blir glade i byen og etter hvert kjenner at den også er deres hjem. Under krigen i Ukraina har vi hatt målrettede tiltak for de nyankomne flyktningene.

Gjennom Aktivitetskortet har vi gitt dem mulighet til å benytte seg av veldig mange av tilbudene i byen vår. Om det gjelder kulturaktiviteter, svømming, festivaler eller forskjellige kurs. Dette er i tillegg til introduksjonskurs og andre tiltak kommunen har for flyktninger. Forskjellen nå har vært at Aktivitetskortet har blitt gitt til alle, ikke bare til de under 18 år. Om man er 5 år eller 80 år så har man fått dette tilbudet. Og det er blitt godt brukt.

Å kunne bli kjent med byen, kulturen og idretten gjennom en slik ordning er et glimrende integreringstiltak. Som nyankommet flyktning med mye bagasje, vonde minner og vanskelige tanker er det fint å kunne ta del i gode opplevelser. Bli beveget gjennom musikken, svømme lengde etter lengde i et av byens svømmeanlegg eller stå ansikt til ansikt med Munch på KODE.

Gjennom Aktivitetskortet og opplevelsene det tilbyr kommer man under huden til en hittil ukjent by. Tilbudet til de nyankomne flyktningene over 18 år er et tidsbegrenset tilbud som er slutt på når september måned er over. For nyankomne flyktninger under 18 år vil tilbudet fortsette ved at en får kortet via Introduksjonssenteret for flyktninger slik en har gjort siden oppstarten av Aktivitetskortet. Men da gjelder tiltaket altså bare barn og unge under 18 år.

Jeg har spilt inn til programkomiteen til Arbeiderpartiet at jeg ønsker å få igjennom at dette tiltaket skal gjelde alle flyktninger. Hvor du kommer fra, hvilken bakgrunn du har og hvilken alder du har skal ikke ha en avgjørende rolle. Bergen har ved dette byrådet og i forrige periode vist at vi ønsker å være en raus og inkluderende by. Hva er vel bedre da enn at vi inviterer alle med på det byen vår har å tilby.