Det skriver Tidsskrift for Den norske legeforening i en pressemelding tirsdag.

Vanlige symptomer ved covid-19 er hoste, feber, muskelsmerter og slapphet, men enkelte pasienter kan ha andre symptomer.

I en artikkel som nylig ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening beskrives sykehistorien til en kvinne i slutten av 40-årene som ble henvist til sykehus på grunn av akutte magesmerter.

Mistenkte galleblærebetennelse

– Kvinnen rapporterte at hun hadde hatt magesmerter i åtte dager før innleggelsen. I tillegg hadde hun redusert matlyst, kvalme, oppkast og en episode med diaré, forteller Hilde Bastøe Sellevoll, som er lege ved avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo universitetssykehus, i pressemeldingen.

Hun er også en av flere som har skrevet artikkelen om kvinnen i legeforeningens tidsskrift.

Legen mistenkte betennelse i galleblæren, og det ble rekvirert en CT-undersøkelse av magen. Galleblæren så helt fin ut, men de nederste avsnittene av lungene kom også med på bildene. Der så man endringer som er typisk ved covid-19.

– Pasienten ble utspurt på nytt, men anga at hun ikke hadde typiske covid-19-symptomer som hoste, tungpust, vondt i halsen eller muskelsmerter. Hun hadde heller ikke vært på reise de siste to ukene eller i kontakt med andre personer med påvist covid-19. Likevel besluttet man å teste for covid-19. Undersøkelsen bekreftet at hun var positiv for SARS-CoV-2, skriver Sellevoll i pressemeldingen.

Har endret rutiner

I løpet av de siste to ukene opplyser Ullevål sykehus at de har hatt flere pasienter med magesmerter og smerter i nedre del av buken. Pasientene har fortalt om nedsatt matlyst, kvalme og oppkast og noen også diaré. Alle ble utredet med CT, og bildene viste typiske funn i lungene for covid-19.

– På bakgrunn av vår erfaring så langt, har vi endret rutinene ved avdeling for gastro- og barnekirurgi. Alle pasienter med uavklarte smerter i øvre del av buken og alle med magesmerter med samtidig feber, behandles som dråpesmitte inntil prøvesvar for covid-19 foreligger, skriver Sellevoll videre i pressemeldingen.

Hun mener uavklarte magesmerter bør inn som et kriterium når man vurderer smitterisiko hos pasienter som kommer til akuttmottaket.

– Dette kan muligens redusere risiko for smittespredning til pasienter og ansatte i sykehus, sier hun. Det er også viktig at leger og befolkningen for øvrig blir klar over at magesmerter, kvalme, oppkast og diaré kan være covid-19 for å minske risiko for smitte.

Har sett det samme

Også på Haukeland sykehus har de hatt noen få covid-19-pasienter uten luftveissymptomer, men som har hatt mage- og tarm-symptomer, forteller Trond Bruun, seksjonsoverlege ved Infeksjonsseksjonen, til BA.

– Siden begynnelsen av mars ar vi gjort en risikovurdering når det gjelder smitte med covid-19 for alle pasienter som legges inn på sykehuset. Kriteriene for mistanke om smitte har vi endret i takt med at det kommer ny kunnskap om sykdommen og symptomene, forklarer han i en e-post.

Han forteller at de for eksempel også isolerer og tester pasienter med tegn på akutt infeksjon med usikker årsak, og ikke bare dem med luftveissymptomer.

– Det inkluderer også pasienter med symptomer fra mage- og tarm der vi har holdepunkter for akutt infeksjon og der årsaken er usikker.