Alan Walker (24) har i år en tett plan med opptredener verden over, blant annet i Singapore, Sør-Korea, India samt flere europeiske og amerikanske byer.

Så man kan trygt si at han er tilbake etter de to pandemiårene 2020 og 2021.

Gikk i pluss

I 2020 hadde selskapet Alan Walker Concerts AS, som er et av bergenserens selskaper, i underkant av to millioner kroner i salgsinntekter. I fjor økte det til 11,1 millioner kroner.

Årsresultatet var i 2021 på 1,9 millioner kroner, mot 891.000 i minus året før.

Toppåret for den verdenskjente bergenserens selskap var i 2019, da lå omsetningen på 16,9 millioner og et overskudd på 4,8 millioner.

Walker har også et annet selskap, Alan Walker AS. Det er også her størsteparten av pengene til 24-åringen ligger.

2021-regnskapet for selskapet er foreløpig ikke kommet. Men i 2020 hadde det 49 millioner kroner i omsetning og 24,8 millioner i overskudd.

Toppåret for Alan Walker AS var i 2019, da hadde bergenseren en omsetning på 96,6 millioner i omsetning og 38,9 i overskudd.