– Jeg har vært spent i forkant. Mye er nytt for meg, men dette er veldig motiverende. Jeg håper jeg har noe å bidra med, sier Helene Fotland Pedersen.

Hvordan har det seg at en nyutdannet 25-åring har fått innpass i styret til et stort konsern som BIR?

Svaret på det er «Styrekandidaten» (se fakta), et utviklingsprogram i regi av Bergen Næringsråd. Hensikten med programmet er å bidra til at flere unge blir aktuelle for profesjonelle styreverv.

– Virkelig et gøy initiativ, sier Pedersen.

– Og ikke minst viktig for å bidra til økt mangfold i styrerommet, legger hun til.

Stor interesse

I konkurranse med totalt over 300 søkere kapret hun plassen i konsernstyret til BIR, mens tolv andre kandidater sikret seg plass i de øvrige bedriftsstyrene i programmet.

Hun er ydmyk og svært takknemlig for å få denne muligheten. Den unge siviløkonomen synes renovasjonsselskapets visjoner og strategi samsvarer godt hennes interesser og kompetanse.

– Jeg føler genuint at virksomheten berører mange spennende interessefelt, sier hun med et smil.

Pedersen er utdannet siviløkonom fra NHH og jobber til daglig som konsulent. Hun ser frem til å lære masse om styrearbeid og å få innblikk i BIR, som har en spesiell eierstruktur og flere datterselskaper og tilknyttede selskaper innenfor ulike bransjer.

– Det blir spennende å få lære mer om BIR og renovasjonsbransjen.

Da tenker hun særlig på innovasjon, bærekraft og sirkulærøkonomi. Hun er også interessert i hvordan BIR kan samarbeide på tvers av bransjen og med oppstartsselskaper for å løse viktige utfordringer, fremhever hun.

25-åringen ser også frem til samlingene med de øvrige deltakerne i Styrekandidaten, hvor de kan dele erfaringer og få ekstra faglig input.

– Alt dette blir utrolig lærerikt, sier Pedersen.

God start

Torsdag debuterte hun i styresammenheng, og hun har allerede gjort seg bemerket.

– Hun tok ordet flere ganger med relevante innspill, slik man kan forvente av en ung siviløkonom. Veldig fint, sier Hans Edvard Seim.

Også eldstemann i konsernstyret er utdannet siviløkonom. Seim har en lang og rik karriere, som blant annet inkluderer ulike lederstillinger i GC Rieber-konsernet. Mangeårig lokalpolitiker for Høyre (1990 til 2011) har han også vært. I BIR-konsernet har Seim hatt ulike styreverv i over tolv år.

I sommer fyller Seim 85 år. Med Pedersens inntreden har styret et aldersspenn på nesten 60 år.

Styreleder Aslak Sverdrup er godt fornøyd med bredden i styret, både hva gjelder alder og kompetanse. Styrelederen vektlegger Pedersens ferske kompetanse innen bærekraft, innovasjon og digitalisering.

– Vi ønsker at hun skal utfordre oss og på den måten styrke oss ytterligere innen miljø, bærekraft og sirkulær økonomi, sier Sverdrup, vel vitende om at Pedersens masteroppgave handlet om virksomhetsstyring og bærekraft.

Sverdrup påpeker at unge generelt har vært underrepresentert eller fraværende i styreroller, noe Styrekandidaten gjør noe med.

– Dette er et bra prosjekt som sørger for unge øyne og unge tanker inn i styrets diskusjoner, sier Sverdrup.