Det bekrefter Bergen kommune i en pressemelding mandag kveld.

– Dette har ikke vært en enkel avgjørelse. Trykket på etaten har over tid vært stort, også mot meg som leder. Mitt håp er at min fratreden vil skape arbeidsro i organisasjonen. Jeg har satt stor pris på å få lede en slik etat med svært dyktige kollegaer i alle ledd. Samfunnsoppdraget for etaten er rettet mot å beskytte barn og unge, og sikre at disse får så gode vilkår og forutsetninger som mulig i sin oppvekst, sier Hilton Knudsen i pressemeldingen.

Hun sier videre at det var hennes mål å få til endringer slik at arbeidet kunne gjøres enda bedre.

– Mitt største ønske nå er at organisasjonen får tid og anledning til å sluttføre arbeidet med dette, og å etablere Bergens nye Barnevern. Jeg ønsker alle mine kollegaer lykke til videre, sier Hilton Knudsen.

BA får opplyst fra kommunaldirektør Tommy Johansen at kommunen er i prosess med å finne en ny stilling til Hilton Knudsen.

– Hun slutter altså ikke i kommunen, opplyser han.

Hilton Knudsen beholder samme lønn som hun hadde som etatsdirektør i sin nye stilling i henhold til Hovedavtalen. Som etatsdirektør har hun tjent 936 000 kroner i året.

– Full forståelse

Kommunaldirektøren ble informert om Hilton Knudsens beslutning mandag.

– Var det uventet?

– Både og. Jeg har full forståelse for at hun gjør dette, ettersom det har vært krevende over lang tid for hele organisasjonen, og spesielt for toppledelsen i etaten. Samtidig er jeg oppriktig lei meg, for hun har gjort mye godt og viktig arbeid, som har lagt grunnlaget for det videre arbeidet som skal gjøres, sier Johansen.

Allerede før pandemien var det bråk rundt barnevernet i Bergen, og det toppet seg med den knusende Fjeld-rapporten i 2020.

– Det har vært mye uro, medgir Johansen.

Gikk etter direktørens jobb

Under en barnevernshøring i august fikk Alette Hilton Knudsen spørsmål fra bystyrepolitikerne som handlet om hvorvidt hun var egnet til å lede etat for barn og familie.

Selv mente hun at svaret var ja, og daværende sosialbyråd Ruth Grung (Ap) oppga også å ha full tillit til direktøren.

– Jeg som byråd er den øverste ansvarlige. Det er meg kritikken skal rettes mot, uttalte Grung til BA etter høringen.

Bare få uker senere la Statsforvalteren frem to nye, knusende tilsynsrapporter som handlet om to svært alvorlige enkeltsaker i barnevernet i Bergen - hvor liv og helse sto på spill.

Den første handler om omsorgssvikt av to søsken. En av dem ble i januar innlagt med underernæring på Haukeland sykehus. Den andre handler om en syv år gammel gutt som ble funnet skadet og fastbundet i en seng i en leilighet.

Katrine Nødtvedt (MDG), som overtok som sosialbyråd i slutten av august, ville ikke svare på spørsmål om hvorvidt hun hadde tillit til etatsdirektøren.

Mandag oppga byrådsleder Roger Valhammer (Ap) at han ikke var blitt informert om «åpenbare, store feil» i saken om gutten som ble funnet fastbundet.

Hilton Knudsen fratrer stillingen som etatsdirektør på dagen, og det jobbes nå med å finne en annen stilling til henne i kommunen.

Hvem som blir nye direktør er ennå ikke avklart.