NHO slakter forslaget om å stramme inn skjenkeloven

– Det vil være svært beklagelig og potensielt skadelig om dette forslaget går gjennom.