– Tilstanden til den ene er alvorlig, men ikke livstruende. Den andre har ikke like alvorlige fysiske skader. De får begge medisinsk oppfølging på sykehus, opplyser Equinor fredag ettermiddag.

De to skadde er en 19 år gammel kvinne og en 22 år gammel mann. De er fraktet med helikopter til henholdsvis Stavanger universitetssjukehus og Haukeland universitetssjukehus.

Det var VG som først omtalte ulykken.

En person ble fløyet fra plattformen til sykehuset i et av hovedredningssentralens helikoptre. Den andre ble fløyet med Equinors redningshelikopter.

Gassflaske eksploderte

De to personene ble skadd da en flyttbar nitrogenflaske eksploderte. Det var 70 personer om bord på plattformen da hendelsen inntraff. Equinor varslet om ulykken klokken 1806 torsdag kveld.

Eksplosjonen førte ikke til ytterligere materielle skader.

– Dette var en alvorlig arbeidsulykke som preger oss. Det viktigste for oss nå er å fortsette tett oppfølging og støtte til de skadde og deres nærmeste. Kollegaene på Heimdal blir ivaretatt, og vi har sendt ut ekstra personell for å gi dem støtte, sier konserndirektør Arne Sigve Nylund for Utvikling og produksjon Norge i Equinor.

Han legger til at det planlegges en kontrollert nedstengning av produksjonen på Heimdal for å sikre god oppfølging av personellet om bord.

Myndighetene varslet

Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. Petroleumstilsynet og politi har reist ut til feltet for å gjøre sine undersøkelser.

– Vi har også satt i gang en intern granskning, og vi legger til rette for at politi og øvrige myndigheter kan utføre sine undersøkelser på en best mulig måte, sier Nylund.

Heimdal er et gassfelt vest for Sveio i Hordaland i den nordlige delen av Nordsjøen. Det ligger nord for Johan Sverdrup og sør for Oseberg, nær grensen mot britisk sokkel.