Helse Bergen må spare opptil 500 millioner for budsjettet 2023, skriver BT. Dette vil ramme flere store investeringer.

Dessverre er det ikke bare investeringer som rammes, også driften og beredskapen strammes inn. Ambulansetjenesten i Helse Bergen må spare nærmere 25 millioner i 2023, fra et budsjett som allerede er skrapt. Skal man nå budsjettmålet må beredskapen reduseres.

Nå står vi i en særs dårlig situasjon hvor kapasiteten på natt risikerer å bli halvert i Knarvik og på Sotra. Et slikt nedtrekk vil ikke bare ramme hele Nordhordland og Sotra, men også Bergen.

Over 900 oppdrag i Bergen kommune blir løst av ambulansene som nå kan forsvinne. ROS-analysene som er gjennomført lyser rødt. Samtidighetskonfliktene og allerede brutte responstider vil forverres.

I tillegg kuttes en dagambulanse/legebil på Voss samtidig som fødeavdelingen kan bli sommerstengt. Det kan bety økt forbruk på en ambulansetjeneste som det skal kuttes ned på. Nedskjæringene som er foreslått anses å være de med minst konsekvenser. Det tenker vi sier litt.

Helse Bergen gjør det de kan med midlene de får tildelt. Skulle dette blitt løst av interne prioriteringer ville andre avdelinger inne på sykehuset blitt skadelidende.

Vi roper derfor på politikerne. Budsjettet for 2023 må ikke bli så stramt at beredskap og drift går ut vinduet. Økte frie midler til sykehusene hjelper ikke når økt lønns- og prisvekst ikke kompenseres.

Vi roper nå på vegne av våre ansatte, pasienter og våre kollegaer som jobber inne på sykehuset. Vi er underfinansiert. Ambulansene kan ikke kjøre fortere, og helsepersonell blir ikke til Usain Bolt uansett hvor raskt man skulle ønske vi kunne løpe.

Vi ber nå politikerne kjenne sin besøkelsestid og komme på banen. Tenk dere om to ganger