Gå til sidens hovedinnhold

Anbefaler gigantutfylling for å kunne ta imot større cruiseskip

Artikkelen er over 1 år gammel

Bergen Havn vil bygge ny havn til cruiseskip på Bontelabo og Skolten, samt utvide fasilitetene for fergetransport på Dokken. Prislappen er svimlende.

For abonnenter

Politikerne i Bergen vil flytte godsterminalen til Ågotnes. Flyttingen av havnefunksjonene skal gi rom til en ny bydel med 7-8000 innbyggere og flere 1000 arbeidsplasser.

Men havnen har likevel ikke små ambisjoner for Bergen sentrums vegne. De vil bygge på, og om, kaiene som Hurtigruten og cruiseskipene bruker i dag.

Prognosen for cruiseanløp til sentrum i år var 354, med et estimert antall passasjerer på nesten 700 000.

Dette var altså før koronaviruset traff kloden som en meteoritt. Havnedirektør Johnny Breivik er sikker på at næringen vil ta seg opp igjen når pandemien har brent ut.

– Dagens kaier på Skolten og Bontelabo er bygget for helt andre skipstyper enn moderne cruisesskip, forklarer han.

Har levert en oversikt

Kaien på Skolten må rettes ut for å kunne ta imot de nyeste og mest moderne cruiseskipene, og havnen har lagt frem følgende investeringsbehov for sin største eier, Bergen kommune:

Tiltak Antall millioner Finansiert slik
Ågotnes godsterminal 1518 1318 mill i ny egenkapital, 200 i lån
Passasjerterminal Jekteviken 40 BH AS tar alt
Skolten cruiseskipsterminal 470 385 i lån, resten BH AS
Andre investeringer 285 BH AS tar mer eller mindre altAlternativt: Utfylling av kai i Jekteviken 560 Eventuelt ny egenkapital
Alternativt: Overbygget p-plass for utenlandsfergene 250 Uavklart

Havnen hadde i fjor omlag 43 millioner kroner i inntekter fra cruiseskipene, og en ny cruisehavn kan finansieres fint med inntektene fra skipene som legger til.

– Men så er spørsmålet om bergenserne egentlig ønsker seg mer cruisetransport, når næringen tar seg opp igjen?

– Ja, det en diskusjon som er viktig å ta på alvor. Vi er i ferd med å løse, og har på mange måter løst, miljøutfordringene fra cruiseskipene med landstrøm og prioritering av skip som forurenser mindre.

– Samtidig vil vi med en bedre cruisehavn på Skolten og Bontelabo kunne få til en bedre harmoni mellom det byens befolkning ønsker seg, turistenes opplevelser og behovene til det lokale næringslivet. Vi kan få en større spredning av passasjerene slik at de besøker flere attraksjoner, og ikke minst kan vi gjøre Bergen i større grad til en snuhavn.

Ny Englands-båt og økt antall avganger

En snuhavn betyr kort at cruiset starter og slutter i Bergen. Da vil passasjerene komme og dra med fly, gjerne bo på hotell i et par døgn og bruke byen mer i forbindelse med cruiset de skal ta.

Havnen tenker ikke bare å utvide fasilitetene for cruiseskip i Bergen sentrum til en kostnad på 470 millioner kroner. De ser også for seg at fergedriften på Dokken, i Jekteviken, fortsetter – og øker.

Det er konkrete planer om en ny Englands-båt som skal gå fra Jekteviken, samt et nytt Norges-cruise i regi av Hurtigruten.

– Dersom utviklingen på Dokken medfører at kaiene i Jekteviken ikke endres, vil en en utvidelse av dagens passasjerterminal være tilstrekkelig for å ta unna den kommende trafikkøkningen, mener Breivik.

Men en står overfor flere valg. Dersom kommunen faller ned på at byutviklingen som er planlagt på Dokken ikke er forenlig med fergetrafikken, som altså spås å øke, da må fergetrafikken flyttes.

Havnen foreslår å fylle ut en ny tupp på Jekteviken til Hurtigruten, Danskebåten og Englandsbåten. Prislappen for det er 560 millioner kroner, anslagsvis.

Må finansieres av byutviklingen på Dokken

Dette er penger som da byutviklingen på Dokken må finansiere, dersom politikerne velger å skyve fergetrafikken vekk på grunn av nettopp den.

Disse kostnadene kommer på toppen av de 1,3 milliardene som flyttingen av godshavnen koster og skal finansieres av byutviklingen.

Breivik sier han har stor forståelse for ønskene om å utvikle Dokken til en ny bydel. I notatet sendt over til kommunen, argumenterer de også med at en ny godshavn på Ågotnes vil kunne øke kapasiteten for sjøveis godstransport voldsomt.

– I BA har de som ser på Dokken-området reist bekymringen for kostnadene med havnens flytting, da de vil føre til at boligene som skal bygges må bli temmelig kostbare for at regnestykket skal gå i hop. Hvordan ser du på det?

– Dokken-området har en fantastisk beliggenhet. Jeg forstår at det er et «for godt areal» til å bruke til godsaktivitet. Men havnen og samfunnet er avhengige av erstatninger som er gode for oss. Byen og regionen er avhengig av det. Samtidig er det viktig å huske at dette er investeringer i et evighetsperspektiv. Det skal ikke stå i ti år, men i uoverskuelig fremtid.

Byrådet har satt ut en ekstern gjennomgang av havnens planer på anbud.

– Når den foreligger vil vi kunne komme tilbake med ytterligere kommentarer om planene og ambisjonen til Bergen Havn AS, sier Erlend Horn (V) til BA.

BA retter: I den første overskriften i saken sto det «større og flere» cruiseskip. Ordet «flere» er feil. Det er bystyret som bestemmer samlet antall anløp til Bergen, ikke havnen.

Kommentarer til denne saken