Angriper innvandringsmytene

Spaltist Filip Rygg er kommunikasjonssjef i Tankesmien Skaperkraft

Spaltist Filip Rygg er kommunikasjonssjef i Tankesmien Skaperkraft

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Mens demonstrantene roper at landet oversvømmes av asylsøkere og muslimer, viser tallene det stikk motsatte. Innvandringsmytene forpester debatten.

DEL

SpaltistDet pågår nå en viktig debatt om ytringsfrihet, ekstremisme og islam. Mange nye stemmer har latt høre fra seg, og trolig er vi mange som har lært noe de siste ukene. Men når myter om innvandrere og integrering rotes inn, svekkes den offentlige samtalen. Derfor bør mytene avlives. Vi trenger en saklig debatt om de utfordringer vi som samfunn nå står overfor. Dagens spalte er et angrep på mytene.

Etter terrorangrepene i Paris og i København er det mange som frykter islamistisk terror. Og selvsagt skal man ikke ta lett på dette, det er i følge PST en reell terrorfare i landet vårt. Likevel bør vi våge å se litt på fakta de siste årene. For eksempel rapporten fra EU som viser at bare to prosent av terrorangrepene mot EU-land har vært drevet av islamistiske motiver.

USA har tilsvarende undersøkelser med nesten like lave tall. Dessuten, det er ikke terror som dreper oss. Bloggeren Gunnar Tjomlid skrev det godt i en bloggpost ganske nylig: «Setter man det i perspektiv så har 37 amerikanere blitt drept av terrorisme fra amerikanske muslimer i tiden etter 9/11, mens 190 000 amerikanere har blitt myrdet i samme periode. Din nabo eller onkel er nok en større trussel for ditt liv enn hva en muslimsk innvandrer er.»

I kommentarfeltene kan man stadig lese at «Norge oversvømmes av asylsøker.» I 2014 søkte 11.480 mennesker om asyl i Norge. I et land med mer enn fem millioner innbyggere, er dette et svært lavt tall. Det er derfor en myte at vi oversvømmes.

Det blir også sagt fra en del at «de fleste asylsøknader er grunnløse». Det er heller ikke riktig. Tall UDI presenterte i fjor høst viste at over 67 prosent av søkerne fikk ja til opphold i første instans- Regner man med gruppen som får omgjort sine negative UDI-vedtak hos UNE, er innvilgelsesprosenten på 80 prosent. At de fleste asylsakene er grunnløse er dermed en usann påstand.

Andre sier at «det vil være flertall av innvandrere i fremtiden».  Men hva sier ekspertene? I følge Statistisk sentralbyrå(SSB) har vi i underkant av 600 000 mennesker med innvandrerbakgrunn i Norge, av disse kommer ca halvparten  fra såkalte «ikke-vestlige» land. Antall personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge var 171 600 1. januar 2013 (eller 3,4 prosent av den totale folkemengden). I 2050 mener SSB tallet for mennesker med innvandrerbakgrunn kan være 1.3 millioner, mot dagens ca 600.000. Det blir altså ikke flertall av innvandrere i Norge. Ikke i overskuelig fremtid.

Men hva med muslimene? Vil de komme i flertall? Kommer de til å ta over Norge? Nei. I følge Statistisk Sentralbyrå vil det i 2060 være mellom 4 og 13 prosent muslimer og etterkommere av muslimer i Norge. Men kanskje blir tallet lavere, de siste årene har vi sett et fall i andelen muslimer blant de som kommer til Norge. Bare 13 prosent av innvandrerne som kommer til Norge kommer fra muslimske land. Se for eksempel hvilke to land som topper statistikkene for de som flytter til Norge: Polen og Litauen.

En annen hyppig påstand er at Norge taper penger på å ta i mot innvandrere. Tidligere var det også en del kommuner som lagde «innvandrings-regnskap»  Svarene har vært forskjellige, men hva med et nordmannregnskap?

Vent litt, det har vi allerede; Perspektivmeldingen 2013 viser at med dagens ordninger vil en gjennomsnittinnbygger, uansett bakgrunn/etnisitet, motta mer i offentlige tjenester og overføringer enn han eller hun betaler i skatter og avgifter. Vår skolegang er for eksempel en svært stor utgift, det er også noe av grunnen til flere fagmiljø som f.eks. Ny Analyse konkluderer med at vi tjener penger på å ta i mot innvandrere, da mange av dem er arbeidsinnvandrere som bare skatter og ikke bruker offentlige tjenester som skole. Det samsvarer også med tall fra SSB. Konklusjonen må derfor være: Norge taper ikke penger på å ta i mot innvandrere

En annen påstand er at mange innvandrere ikke vil la seg integrere, de nekter å lære seg norsk. Det er selvsagt også bare tull. Tall som NRK har funnet frem viser at 87 av de som har rett på norsk undervisning, fullfører dette i løpet av tre år. Det betyr at det store flertall derfor behersker norsk etter få år.

Dette er bare noen av de mange mytene som florerer. Alle har vi et ansvar for å ikke spre usannheter, men det er ikke alltid like lett. I det siste har også noen stortingsrepresentanter bidratt, enkelte har for vane å gjøre det hvis meningsmålingene svikter. Jeg forstår at man vil øke oppslutningen, men når vi sprer myter ødelegger vi for andre mennesker. Fordommer fordummer.

Kilder: NRK - Myter om innvandring, IMDI, SSB, Ny Analyse, Justisdepartementet.

I 2014 søkte 11.480 mennesker om asyl i Norge. I et land med mer enn fem millioner innbyggere, er dette et svært lavt tall.