Glede

– God mat gjør oss glade. Salt mat, som middager. Skal vi lage noe digg selv, så blir det ofte taco eller fajitas. Skal vi ut og spise velger vi ofte Sumo med asiatisk.

Anniken og SynnøveFerien er ødelagt

– Etter flere måneder venting skulle våre to små få fornyet passene sine. Vi ble avvist da fullmakten fra mor var skrevet med to ulike kulepenner, og de mente underskriften ikke lignet den i passet. På passkontoret bruker de faks for å kommunisere, de kunne ikke ringe f.eks. Hva med å ha fullmakter elektronisk med bankID-signering? Ingen tilbud om ny time, ingen vilje til å hjelpe til overhodet. Så ferien er ødelagt. Ikke rart det er kø på disse kontorene så lenge systemene de bruker tilhører forrige århundre! Og kundeservice, det driver de i hvert fall ikke med!

Alexander

Svar: Vi har forståelse for at regelverket kan fremstå som tungvint å forholde seg til i en travel hverdag, men fra politiet sin side kan ikke regelverket avvikes og politiet må gi likebehandling til innbyggerne.

Når det gjelder utstedelse av pass til barn, hvor foreldre har felles foreldreansvar, har politiet et ansvar for å sikre at begge foreldre samtykker til utstedelse av pass til barnet. Dersom det foreligger tvil kan ikke pass utstedes. Regelverket har til hensikt å forhindre barnebortføring og politiet må etterleve og praktisere dette lojalt i alle saker.

Vi kan være enig i at digitale løsninger kunne forenklet prosessen, men iverksetting og endringer av dette ligger utenfor Vest politidistrikts kontroll. Politiet jobber kontinuerlig med å effektivisere, modernisere og digitalisere sine tjenester.

Vi ser også at det for de som opplever å bli avvist ved sitt oppmøte hadde vært ønskelig å få tilbud om ny time. Likevel er det slik at når pass- og ID-kontorene er fullbooket har ikke politiet mulighet til å gi nye timer til søkere som ikke har med nødvendig dokumentasjon til timen sin. Politiet søker å behandle sine innbyggere likt ved å legge alle timer ut for booking og informere alle om å ha med nødvendig dokumentasjon til timen.

Politiet

Hygiene

– Jeg var nylig innlagt på et av våre to største sykehus, og jeg reagerte på hygienen. Jeg lå på et rom med flere pasienter. Jeg var i den forfatning at jeg måtte ha hjelp når jeg skulle på wc. Jeg nektet å sette meg, selv om jeg var veldig dårlig, før sykepleier spritet setet. Dette kunne jeg merke var noe de ikke var vant til, men med flere pasienter på samme rom skulle dette være en selvfølge. Noe må gjøres med hygienen på norske sykehus.

BA-leser

Svar: Hei. Toalettsetet trenger man ikke å desinfisere, men de skal være synlig ren og vaskes etter sykehusets rutiner. Ofte brukes det et desinfeksjonsmiddel til vask på sykehuset, men ikke sprit til å vaske toaletter. Så lenge du ikke har sår akkurat der hvor du setter deg, er risikoen å bli smittet av toalettsetet forsvinnende liten. Det forutsetter selvfølgelig at du i tillegg vasker hendene etter å ha vært på toalettet, som er mye viktigere enn et toalettsete.

Vennlig hilsen

Rådgivningsgruppe

for helsevesenet,

Avdeling for

smittevern og beredskap,

Seksjon for resistens- og

infeksjonsforebygging,

Folkehelseinstituttet

Benker

– Det skulle vært flere benker i sentrum, der man kan sette seg ned og spise.

Johanne og Celina (begge 16)

Bergensk

– Til orientering, Stendal, så heter det på ekte bergensk LØPAHJUL.

Med vennlig hilsen

Egil Bratli

Bergen havn

– Bergen havn bør beskyttes av Tordenskiolds soldater. Alt som kan krype og gå av verdens arkitekter skal tukle med havnen vår. Havnen vår er nøkkelen til det grønne skiftet. Den var koblet opp mot jernbanestasjonen i sin tid, og det er bare noen små grep, så er skinnene på plass igjen.

Vi trenger ingen park på taket. Vi bor i verdens fineste by med syv fjell og verdens fineste topografi, og kan skifte topp eller tak, hele uken til ende. Bergen er, i europeisk sammenheng, for landsby å regne, men inne i hjertene våre er det verdens største by.

Bystyret lever i den forvillelse at de tror de må flytte havnen, og til og med betale tre milliarder for å lage en plattform som lekegrind for verdens arkitekter, mens havnen vår, den skal skrotes. Den som egentlig er nøkkelen til det grønne skiftet. Nei til bystyret. I Bergen har vi parker, sjø og fjell, men vi har noe bydeler som er forsmådd. Kanskje det er på grunn av sentralstyret?

Bydelene blir forsmådd. Her trenger vi loftsrydding. I dag er byen styrt av studenter som bor sentralt og har politikk som hovedfag og hobby, og når dette skal omsettes og materialisere seg, ender det opp i store prosjekter som alle skal mene noe om. Ofte er det sentrale objekter, og da blir de store bydelene glemt.

På Dokken kan man kombinere både havn og boliger, men å gjøre denne pulsåren om til «Aker brygge-spekulasjonsobjekt», blir feil. Man bør rette fokus på bydelene og Bybane-utviklingen mellom Åsane og Arna. Vi må ikke la veivesenet ødelegge den muligheten med den nye ringveien, det vil være ødeleggende for området. Her er det rom for boliger med gode turmuligheter, kombinert med Bybanen som går i ring rundt hele Bergen nord, som tjener Åsane, Arna, Jernbanen, BERGEN. Bybanen er et stort prosjekt som må fullføres, og her ligger fremtiden i byutvikling.

Gammel brolegger

Dårlig service

– På Åsane terminal har de nå tatt vekk den siste av betalingsautomatene uten å gi noen informasjon om hvor man nå kan kjøpe månedskort eller fylle på skyss-kortet. Det er elendig service. Ikke en eneste liten lapp var å se. Det er så dårlig. Folk som kommer langveis fra vet ikke hvor de skal få kjøpt billetter. Det går ikke an å ha så dårlig service.

Sverre Svanø

Svar: Hei! Skyss er i ferd med å fjerne alle billettautomater i bergensområdet, med unntak av på bybanestoppene, der det vil komme nye og enklere automater. Billettautomatene er basert på eldre teknologi fra før 2010, som Skyss nå faser ut. De er kostbare i drift og vedlikehold, samtidig som de er stadig mindre brukt, siden 8 av 10 reisende i dag betaler med mobilen.

Du kan nå kjøpe billett med bankkort hos bussjåføren, slik at du ikke lenger trenger kontanter for å kjøpe billett om bord. Kjøper du billett med bankkort, slipper du å betale kontanttillegg, så prisen er lik som på automatene. Du kan også kjøpe billett ved hjelp av SMS: Skriv Voksen, Barn eller Honnør og send tekstmeldingen til 2412, så får du en billett som gjelder i 90 minutter.

Skal du kjøpe periodebillett på Skysskortet, anbefaler vi skyss.no/nettbutikk.

Vennlig hilsen

Ingrid Dreyer,

pressekontakt i Skyss

Les flere summetoner her: Menn vil heller «tøffe seg» enn å snakke om hvordan de har det