Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til Guri Melby og Bent Høie

Brevet dere sendte oss har laget skader i deres relasjon til ansatte i skoler og barnehager.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjære kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og helseminister Bent Høie. Tusen takk for brevet skoleeiere og barnehageeiere fikk av dere den 24. mars i år. Det er hyggelig å vite at dere tenker på oss. Brevet var stilet til eiere, likevel vil vi komme med noen innvendinger fra lærere i skoler og barnehager.

Det siste året har vist hvor viktig det er å holde barnehager og skoler åpne, siden vi er viktige for de sårbare barna og for unges psykiske helse. Dette har vi lærere sagt i årevis, mens vi har kjempet for lærernormer og bemanningsnorm, mot kutt i budsjett, spesialundervisning og skolehelsetjenesten. Det er fint dere omsider har forstått det. Siden dette beviselig ikke er nytt for oss, virker det unødvendig, og kanskje arrogant, å bruke en side av brevet på å forklare det?

Eiere, ledere og ansatte har, som dere nevner, gjort en formidabel innsats for å holde skoler og barnehager åpne. Omorganiseringer og nytenkning, ofte på kort varsel. Ansatte har strukket seg i alle retninger for å få det til. Tips og innspill setter vi pris på.

Dere foreslår uteliv, tur og uteskole. Vi har vært mer ute enn noensinne. Vi har trosset regn, vind, kulde, snø og hagl med kalde og våte barn, fordi vi vet at det er bra smittevern, selv om det ikke nødvendigvis er best for barnehagens og skolens formål. Dette har vi ikke holdt hemmelig, så at dere ikke har fått det med dere vitner om at dere verken hører eller ser oss.

Dere skriver at kommunesektoren skal få dekket sine merkostnader og at dere har oppfordret ordførere og fylkesordførere til å sørge for at midlene når ut til skoler og barnehager. Ut fra dette kan vi forstå at dere vet at det ikke alltid skjer. Kommunene har mange utgifter og lite penger. Hvis ikke vi får øremerkede midler, er det ingen garanti for at pengene kommer til skoler og barnehager. Det styrere, rektorer og eiere må forholde seg til er økonomien de har; de kan ikke bruke penger de ikke har en garanti for at kommer.

Derfor er det ikke så lett å øke bemanningen midlertidig, som dere foreslår. Barna skal være i mindre grupper og minst mulig blande seg med andre, særlig på rødt nivå. Hvilken av de gruppene tenker dere skal være med en ny og ukjent ansatt? Trygghet og gode relasjoner er grunnleggende for barn. Dette er ekstra viktig for de sårbare barna, og for dem som står i fare for å utvikle psykiske problemer. Det er vel ikke de dere tenker skal ha ukjente, uerfarne og uutdannede ansatte i gruppen? Jeg er også litt usikker på hvilke «andre fagpersoner» dere mener står klare til å «avlaste» i barnehager og skoler? Hva mener dere med at noen skal avlaste? Skal de stå og se på barna leke mens vi får pause? Skal de spille hangman med klassen mens lærerne planlegger mulig digital økt?

Hvis vi hadde hatt ekstra ressurser, tror dere ikke at vi allerede hadde sørget for bedre bemanning? Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Barnehageopprøret, Foreldreutvalget for barnehager og mange enkeltpersoner har påpekt igjen og igjen at bedre bemanning behøves enda mer nå enn før pandemien. Hvorfor hører dere ikke?

Både skole og barnehage har lovpålagte mandater og oppgaver de skal fylle. Tross pandemien har vi en rammeplan og en læreplan som skal oppfylles. Dere påpeker at andre enn lærere kan jobbe i skole og barnehage, så lenge de får veiledning av lærer og pedagognormen er oppfylt. Hvordan skal vi oppfylle mandatet vårt uten kvalifisert personale? Hvis dere virkelig var opptatt av at lærere og ansatte skal gi barna et godt nok pedagogisk tilbud, kunne dere gjort tiltak for å få lærere som ikke lenger jobber i sektoren til å komme tilbake. Bedre bemanning og bedre lønn er stikkord.

Men vi må nok fremdeles nøye oss med klapping og påtvungne superheltkapper.

For i stedet for verdsetting, underkjenner dere vår verdi og utdannelse og sier at hvem som helst kan jobbe i barnehage og skole.

Et velment tips til slutt, Bent og Guri, så kanskje dere kan reparere noen av skadene dette brevet har laget i deres relasjon til ansatte i barnehager og skoler. De ansatte er redde og har strukket seg til bristepunktet for å gjøre jobben sin. De trenger mer enn klapping for å motivere seg til det som forhåpentligvis blir innspurten av pandemien. Dere bør sørge for at de blir prioritert i vaksinekøen, får bedre bemanningsnormer og et klekkelig lønnshopp ved tariffoppgjøret til våren.

Slik kan dere vise at dere virkelig verdsetter den formidable innsatsen.

Les også

Til dere fantastiske ansatte i barnehage

Les også

Vi føler oss ikke sett, hørt eller anerkjent

Kommentarer til denne saken