Slåtthaughallen er vanligvis fylt med aktive barn og voksne. Men ingenting er normalt lenger. Håndballmål og håndballspillere er derfor byttet ut med leger og telt fylt opp av helseutstyr.

Mandag morgen åpnet Bergen kommune fire såkalte luftveisklinikker. Det er bortimot fullverdige fastlegekontor for personer med luftveissymptomer. Tanken er som følger: Ettersom pasienter med luftveissymptomer (for eksempel hoste) ikke skal oppsøke sitt vanlige fastlegekontor, kan disse pasientene i stedet få behandling av en fastlege på luftveisklinikken. Her kan fastlegene behandle pasientene under sikre omstendigheter.

På den måten unngår man at personer med luftveissymptomer oppsøker vanlige legekontor, samtidig som disse personene er sikret å få hjelp av lege.

Forhindrer smitte

Til å begynne med jobber én lege ved hver luftveisklinikk, som kan gjennomføre omtrent 25 konsultasjoner per dag. Klinikkene kan oppbemanne ved behov. Det gjøres en rekke tiltak for å forhindre smitte på luftveisklinikkene:

  • Pasientene blir møtt på utsiden, og må ha på munnbind og sprite seg når de går inn.
  • Det er lagt opp til avstand mellom menneskene, for eksempel i det provisoriske venterommet.
  • Legene bruker smittevernutstyr som ansiktsmaske og smittedrakt.
  • Eget personale desinfiserer alle steder i lokalet.

Prosjektleder Jogeir Sognnæs mener derfor at det ikke er noen smittefare ved klinikkene.

Dørene åpnet klokken 9 mandag morgen. Åpningstidene er til klokken 15.

– Vi er veldig spent på pågangen. Vi tror det blir rolig til å begynne med, sier prosjektleder Sognnæs.

– Blir krevende

Luftveisklinikkene blir så godt som fullverdige legekontor, men det er enkelte behandlinger de ikke kan gjøre. En utfordring er naturligvis at legen må ha på smittedrakt når han/hun behandler pasientene.

– Det blir veldig tøft. Det kan bli varmt og klamt. Hvis det blir 25 pasienter på en dag, da tror jeg det blir krevende, sier Lina Welle-Nilsen i fastlegenes pandemigruppe.

– Det blir spesielle og krevende forhold for alle som skal på jobb her, sier helsebyråd Beate Husa (KrF), som samtidig er imponert over helsevesenet i disse dager.

– Det er ulike etater som har samarbeidet for å få disse klinikkene opp så raskt. Det er imponerende. Og 40 fastleger har meldt seg for å jobbe her, det er fantastisk å se den viljen, sier Husa.

Det er åpnet luftveisklinikker i Slåtthaughallen, Åsanehallen, Laksevåghallen og Fysak Slettebakken.

Personer med luftveissymptomer som har behov for hjelp hos fastlegen skal altså kontakte sin vanlige fastlege for eksempel via telefon, og kan deretter bli henvist til en luftveisklinikk.