– Vi vil fjerne de aller fleste smitteverntiltakene, sa hun på pressekonferansen fredag.

Fra og med lørdag 24. september klokken 16 gjelder følgende:

  • Innslippsstopp ved midnatt og krav om bordservering på serveringssteder forsvinner.

  • Kravet om å holde én meters avstand til andre blir opphevet.

  • Restriksjoner for arrangementer og sammenkomster oppheves.

  • Personer som får symptomer på luftveisinfeksjon, bør fortsatt teste seg. Dette gjelder også vaksinerte.

  • Dem som er smittet med korona skal isolere seg. Du kan bli bøtelagt for å bryte isolasjonen.

  • Trafikklysmodellen for barnehager og skoler beholdes.

– Vi beholder også de rådene vi har blitt så godt kjent med: Om å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke, sa Solberg.

Liten risiko

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har anbefalt en gjenåpning i månedsskiftet september og oktober.

Regjeringen meldte fredag at de, etter å ha overvåket situasjonen nøye den siste tiden, vil ha en gjenåpning allerede fra lørdag klokken 16.

– Smittetallene synker. Sykehusinnleggelsene har flatet ut. I løpet av få uker forventer vi at store deler av den norske befolkningen er fullvaksinerte. Folkehelseinstituttet mener at det er liten risiko for at epidemien skal komme ut av kontroll, gi betydelig sykdomsbyrde eller true helsetjenestens kapasitet. Derfor kan vi gå tilbake til en normal hverdag, sa Solberg.

Regjeringen har tidligere fått kritikk for å legge store endringer på kommunene med for kort varsel. Denne gangen mener de å ha gitt kommunene nok tid.

– Det hadde ikke vært forholdsmessig å vente, og vi mener at det er håndterbart til i morgen, sa helseminister Bent Høie.

Tiltakene som har regulert innreise til Norge skal lettes gradvis:

  • I første fase gjelder fra og med lørdag 24. september. Da kan blant annet EØS-borgere, personer fra andre land som er bosatt i EØS-området og personer som bor i Storbritannia og Sveits, komme inn til Norge.
  • I fase 2 legger regjeringen opp til at begrensningene på hvem som får reise inn i landet oppheves også for alle land på EUs tredjelandsliste. Karanteneplikten fjernes, først for land innen EØS/Schengen og lilla land, og deretter for alle land på EUs tredjelandsliste.
  • I fase 3 vil det vurderes nærmere hvilke begrensninger det vil være på innreise til Norge og tilhørende karanteneregler. Fullmaktene beholdes. Krav om test ved ankomst og PCR-test er avviklet i fase tre, men kan gjeninnføres ved behov. Det vil være beredskap for grensekontroll i indre Schengen.