Åpner opp for organisert trening, men ber om at voksne er til stede

Myndighetene kom i onsdag med nye retningslinjer for idretten.

Myndighetene kom i onsdag med nye retningslinjer for idretten. Foto:

Av

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at ikke flere enn fem får trene sammen og at de som trener må holde en avstand på to meter til hverandre. I Bergen gjelder regelen om at flere enn tre ikke få trene sammen ennå.

DEL

Helsedirektør Bjørn Guldvog firte ikke på kravene til smittevernreglene da han møtte pressen sammen med idrettspresident Berit Kjøll i Oslo onsdag. Han sa at det er forbudt å drive organisert trening der det er fare for nærkontakt. Det er ikke lov til å arrangere kamper av noe slag.

Helsedirektøren poengterte at det ikke er lov å bruke garderobe.

– Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at helsemyndighetenes anbefalinger om samling av personer og samling i grupper, overholdes. Når vi samles, så bør vi ikke være mer enn fem personer, og hver og en bør holde en avstand på minst to meter, sa Guldvog, som presiserte at anbefalingene gjelder aktiviteter både innendørs og utendørs.

Tydeligere

Idrettspresident Kjøll påpekte at regelverket heretter blir mer tydelig.

– Det er helt avgjørende at idretten forholder seg strengt og tydelig til de kjørereglene som offentlig helsemyndigheter bestemmer. Vår viktigste oppgave er å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset, sa Kjøll.

Fakta

Dette er helsemyndighetenes viktigste retningslinjene for å unngå spredning av koronaviruset ved trening og annen aktivitet:

* Helsedirektoratets smittevernråd skal etterfølges.

* Trening skal foregå i mindre grupper med maksimalt fem personer. I Bergen og Bjørnafjorden kommune er det foreløpig ikke lov med mer enn tre personer.

* De involverte personene skal holde minst to meters avstand til hverandre.

* Flere personer skal ikke ta på samme ball eller annet utstyr.

* Felles garderober i idrettshaller og ellers skal ikke benyttes. Ingen skal dusje samtidig samme sted.

* Det oppfordres til at det er voksne til stede og påser at smittevernreglene overholdes når barn og ungdom trener.

* Heading eller kasting av ball frarådes sterkt.

* Et felles regelsett skal gjelde for norsk idrett, og det oppfordres til at de enkelte særforbundene lager sine egne «koronavett-regler».


Hun sa at Norges idrettsforbund sterkt oppfordrer til at det er voksne til stede når barn og ungdom trener og som kan påse at smittevernreleene overholdes.

– Vi anbefaler at det ikke benyttes kollektivtransport til og fra aktiviteten.

Koronavett

Hun sa at NIF vil utarbeide et felles regelsett for alle idretter.

– I tillegg vil vi utfordre alle våre 55 særforbund om å utarbeide koronavett-regler innenfor sin idrett, sa Kjøll.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa at det fra helsemyndighetene ikke er avgjørende om idrettsaktivitet gjøres organisert eller ikke.

– Antakelig er det mye bedre om det er organisert, for da får vi sikkerhet for at det er voksne personer og idrettsledere som følger dette, sa Guldvog.

På direkte spørsmål sa helsedirektøren at det er mulig for eksempel fotballgrupper å ha mange på banen samtidig, men at de må deles opp i grupper på maksimum fem personer, i Bergen kommune tre personer, og at alle som deltar må holde to meters avstand til hverandre og de andre gruppene.

Ingen ball på hodet og hender

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier han kan se for seg «forsiktig grad av sentring» av en fotball, men fraråder sterkt headinger og berøring av ballen med hendene.

Idrettspresident Berit Kjøll og helsedirektør Bjørn Guldvog  på pressetreff om idrett og korona onsdag.

Idrettspresident Berit Kjøll og helsedirektør Bjørn Guldvog på pressetreff om idrett og korona onsdag. Foto:

Det betyr at det ifølge helsedirektøren er uaktuelt for håndballspillere å kaste ballen til hverandre av hensyn til koronasituasjonen.

– Smitterisikoen øker vesentlig ved heading og berøring av ballen. Jeg er gammel håndballspiller og det er slik at om man tar i en håndball og kaster den videre, er det en risiko for at man overfører smitte. Så i håndball er dette uaktuelt, sier Guldvog til NTB.

Han sier at det også er uaktuelt at flere fotballspillere tar i samme ball.

– Alle idretter hvor man har med utstyr å gjøre, må man organisere det slik at folk ikke tar på det samme utstyret, sier han.

– Går det an å se for seg når man kan starte opp igjen med for eksempel fotballkamper?

– Det er nok når smitten enten er så lav at vi har så å si full kontroll på den, eller at vi har hatt en stor smitteutbredelse i befolkningen og at vi har fått en form for immunitet. Det siste er usikkert om vi når, og jeg kan ikke gi noe eksakt svar på når vi kan se på fotball på vanlig måte, sier Guldvog.

Artikkeltags