Senteret som går under benevnelsen IOC (Integrated operation centre) har gradvis blitt tatt i bruk. Ifølge Equinor er erfaringene gode.

Konserndirektør for utvikling og produksjon i Norge, Arne Sigve Nylund, forteller i en melding at fasiten til nå viser økt produksjon og inntjening på feltene Grane, Gina Krog og Åsgard, som er de tre som først er koblet opp mot det integrerte operasjonssenteret.

Optimalisert produksjon

Nå blir også Aasta Hansteen og Norne knyttet opp mot senteret, og etter hvert skal alle Equinors installasjoner på norsk sokkel knyttes opp mot senteret.

– Potensialet er stort, sier Nylund.

Nyheten om at supersenteret skulle ha hovedbase på Sandsli ble offentliggjort med statsminister Erna Solberg til stede i mars i fjor. Senteret skal optimalisere produksjonen på sokkelen og hindre utstyrssvikt gjennom å knytte operasjonsdata og digitale teknologier sammen.

– Det viktigste målet er å drive installasjonene våre sikkert og optimalt hver eneste dag, samt at vi kan identifisere utfordringer og hindre stopp i driften før disse inntreffer, sier direktør for driftsteknologi på norsk sokkel, Kjetil Hove.

Digital verdenselite

I tillegg til IOC åpnet olje- og energiministeren også et mindre, geofaglig senter på Sandsli mandag. Begge sentrene er digitale investeringer som flytter arbeidsoppgaver fra offshore til land. Begge er også håndfaste beviser på selskapets offensive satsing for å ligge i front digitalt.

Konserndirektør for sikker og effektiv drift, Jannicke Nilsson, la listen høyt da lokaliseringen av sentrene ble offentliggjort:

– Vi skal bli globalt ledende på digitalisering og effektivisering i vår sektor. Vi kommer til å bli det, sa hun.

Etter at tre installasjoner er knyttet opp til senteret, er erfaringene altså gode. Senteret blir også viktig for å nå Equinors mål om å redusere CO₂-avtrykket. Selskapet har mål om å redusere utslippene med 3,2 millioner tonn årlig innen 2030.

– Tøffe mål

– Vi har satt oss tøffe mål for de neste tiårene. Vi har effektivisert driften, økt produksjonen og modnet frem en meget lønnsom prosjektportefølje. Digitalisering, innovasjon og bruk av ny teknologi vil gjøre det mulig å utvinne ressurser som i dag ikke er lønnsomme, sier Nylund.

I tillegg til IOC åpnet olje- og energiministeren også et geologisenter som samler ressurser som tidligere arbeidet offshore. Senteret, som går under forkortelsen GOC (Geo Operation Centre), innebærer at overvåking og styring av brønnbanene som skal bores, flyttes fra installasjoner i havet og samles i ett felles operasjonssenter for geofag. Senteret er ventet å gi innsparelser for 270 millioner kroner i året.

– Dette er en av de største endringene innenfor petroleumsteknologi de siste 20 årene. Senteret vil utnytte ny teknologi og bidra til en digital fremtid, sier Kjetil Hove i en melding fra Equinor.

I tillegg til hovedbasen i Bergen er sentrene bemannet med mannskap i Stavanger og Stjørdal.