Arbeider falt fem–seks meter fra tak på Laksevåg

Naboer hørte skrik.