Redaksjonskomiteen var delt og det samme var årsmøtet - men forslaget til Fyllingsdalen Arbeidersamfunn ble vedtatt. Ap i Bergen er for en full boikott av varer og tjenester fra Israel.

– Vedtaket gjør at vi vil jobbe mot partiet sentralt for å få til et nasjonalt vedtak om boikott. Utviklingen for å få til gode løsninger i konflikten mellom Israel og Palestina går for seint, og det synes som det er behov for å sette ytterligere trykk bak dette, sier leder i Ap i Bergen Geir Steinar Dale.

Men vedtaket er kontroversielt, også internt i Ap i Bergen. I redaksjonskomiteen var det syv som ønsket å vedta det og fem som ønsket å avvise det.

27 av medlemmene på årsmøtet ville også avvise Israel-boikotten. Bakgrunnen for vedtaket er Israels folkerettstridige okkupasjon av Vestbredden, en okkupasjon som har vart i 54 år.

– Fraværet av straffereaksjoner på Israels stadige, grove brudd på folkeretten og manglende respekt for internasjonal rett, undergraver selve betydningen av og hensikten med folkeretten, mener nå lokallaget i Norges nest største by.

– Lite konstruktivt

Leder i Bergen KrF Per-Erik Gåskjenn var ikke kjent med vedtaket fra Ap i Bergen.

– Men det er et vedtak vi er sterkt uenige i. Det er et veldig lite konstruktivt bidrag for å løse konflikten i Midtøsten, sier han.

Han sier det er trist at byrådskollegene i Ap går inn for boikott av samtlige varer og tjenester fra hele Israel.

– Men vi har inngått en byrådsplattform der dette er avklart som uaktuell politikk. For Bergens vedkommende er det altså symbolpolitikk, men det er svært negativt dersom dette blir en politikk som Ap tenker å føre nasjonalt.

Han kan ikke akseptere premissene som ligger til grunn for vedtaket, og sier det er uheldig at Israel nok en gang settes i en egen kategori i verden.

– Vi burde vise langt større forståelse for den svært komplekse og krevende situasjonen som Midt-Østens eneste demokrati står overfor. Dette er et ensidig negativt fokus på Israel som vi ikke er i nærheten av å kunne stille oss bak.

Han sier også at en skal være forsiktig med å sette likhetstegn mellom kritikk av staten Israel, og antisemittisme.

– Men det ensidig negative fokuset på Israel, sammenlignet med en lang rekke andre land, bidrar til å fremme ytterligere negativitet overfor jøder som sådan. Dette er, i alle fall, et lite konstruktivt bidrag i å bekjempe antisemittisme.

Frykter at debatten om virkemidlene blir saken

Stortingsrepresentant Jette Christensen sitter i utenrikskomiteen. Vedtaket i Bergen går mye lenger enn Aps landsmøte som i fjor vedtok å boikotte varer fra okkuperte områder.

Christensen sier hun er mer opptatt av effekten av sanksjonene enn sanksjonene i seg selv.

– Jeg deler utålmodigheten til Ap i Bergen. Det viktigste er at vi gjør noe som nytter. Jeg frykter at vi vil ende med å snakke mer om virkemiddelet, enn hva vi vil oppnå, som jo er å holde Israel ansvarlige for den ulovlige okkupasjonen og folkerettsbruddene de utsetter palestinerne for, sier Christensen.

Dersom pandemi-situasjonen tillater det, skal hun være valgobservatør i Palestina i mai. Hun tror ikke at vedtaket forsurer stemningen i byrådet.

– Det er ingen hemmelighet at her er KrF og Ap på hver sin side. Jeg er mer bekymret for KrFs påvirkning i saken nasjonalt. Norges servilitet overfor Israel de siste par årene kan fint spoles tilbake til at KrF sitter i regjering, sier hun.

Sammenligner forholdene med Apartheid

Vestland AUF stilte seg helhjertet bak forslaget som ble formelt stilt av Fyllingsdalen Arbeidersamfunn. Leder i Vestland AUF, Endre Toft, sier at de heldigvis ikke lager politikk for å blidgjøre KrF.

– Jeg er glad for det gode samarbeidet vi har lokalt i Bergen, men nå er det på tide at AP nasjonalt setter foten ned og går inn for en full boikott av Israel, sier han.

Toft sier at palestinernes kår ligner mer og mer på det vi så under Apartheid-regimet i Sør-Afrika.

– Palestinske barn ned i 12-årsalderen fengsles for forhold som ville ført til prat med forelder i Norge, og flere palestinere mangler grunnleggende rettigheter i eget land. Krigsforbrytelser skjer til stadighet og den systematiske rasismen vi ser mot Palestinerne er omfattende. Å antyde at dette har noe med anti-semittisme å gjøre blir for useriøst. Dette handler om internasjonal solidaritet og at vi som samfunn må stå opp for sårbare grupper.