Sammen med Matias Birkeland (20) er Leonora Hjelle ungdomskandidat til Bystyret for Arbeiderpartiet i Bergen.

De to er svært fornøyde med at følgende har blitt vedtatt i Arbeiderpartiets valgprogram:

Innføre gratis hormonell prevensjon for de under 16 år, og vurdere å utvide ordningen med gratis prevensjon til å gjelde kvinner mellom 19 og 25 år som er folkeregistrert i Bergen kommune. 

– Den røde tråden i vårt valgprogram er like muligheter for alle. Dette lyser godt gjennom på prevensjonsforslag, som vil gi alle muligheten til gratis prevensjon, sier Hjelle.

– Seksuell lavalder og debutalder samsvarer ikke alltid

– Hvorfor vil dere gjøre prevensjonsmidler gratis for dem under den seksuelle lavalder?

– Fra statistikken vet vi at debutalderen for sex i Norge er ca. 17 år for jenter og 18 år for gutter. Da er det klart at en del debuterer før den tid, og da er det viktig at det er muligheter for gratis prevensjon for dem også. Sex er en naturlig ting, og så lenge det er frivillig må man få debutere når man vil, mener Matias Birkeland.

Leonora Hjelle er heller ikke redd for at tilbudet skal sende ut feile signaler.

– Det er viktig at folk har trygg og god seksuell helse. Da er det viktig å tilgjengeliggjøre hjelpemidler, som prevensjon er, ikke hindre dem i å få det, sier hun og tror ordningen vil gi flere fordeler:

– Ungdommer som ønsker gratis prevensjon må oppsøke helsevesenet for å få det. Når ungdommene blir kjent med helsevesenet under slike forhold, blir det også lavere terskel for dem å ta kontakt dersom sex har skjedd i utrygge rammer.

– Med gratis prevensjon til alle i denne aldersgruppen, vil det bli lettere å forebygge uønskede graviditeter og gi ungdom tryggere rammer for seksualitet, konstaterer Birkeland,

(Saken fortsetter under bildet)

 

– Vil styrke Bergen som studentby

Birkeland mener et utvidet tilbud vil gagne Bergen som studentby.

– Dersom vi på sikt klarer å utvide tilbudet til å gjelde dem opp til 25 år, blir det trolig et populært tilbud for studenter. Bergen har hard konkurranse fra Oslo og Trondheim som studentby. Dette forslaget vil hjelpe, sier han.

Den unge politikeren mener det igjen vil gi positive ringvirkninger til Bergen kommune.

– For å få tilbudet, må man være folkeregistrert i Bergen. Det vil igjen bli bra for Bergen kommune med tanke på tilskuddsordninger, sier Birkeland.

– Viktig for likestillingen

– Vi skal jobbe knallhardt for å få gjennom dette tilbudet, sier Leonora Hjelle og mener de to ungdomskandidatene har bred støtte i Arbeiderpartiet:

– Hele vårt parti er opptatt av at ungdom skal ha god seksuell helse. Mange er enige med oss i dette forslaget, hvilket kom tydelig frem ved at det ble vedtatt i partiprogrammet, sier hun og lar Matias Birkeland få det siste ordet:

– Dette er fremtidsrettet politikk og et steg i riktig retning hva gjelder likestilling.