– Jeg er grunnleggende uenig i forslaget om at retten til spesialundervisning skal fjernes. Retten til spesialundervisning er ikke årsaken til at elevene ikke får hjelpen de trenger, sier barneombud Anne Lindboe.

Å fjerne individuelle rettigheter til spesialundervisning kan være i strid med barnekonvensjonens artikkel 3 om barnets beste, påpeker hun.

– Retten til spesialundervisning skal gi barn en rettssikkerhetsgaranti for et forsvarlig og inkluderende opplæringstilbud. En slik garanti skal ikke fjernes, den skal styrkes, sier Lindboe.

Også Ap er skeptisk til forslaget om å fjerne retten til spesialundervisning.

– For dårlig

Et ekspertutvalg, ledet av professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet, foreslår i en fersk rapport å legge ned dagens PP-tjeneste og Statped. Begrunnelsen er at de mener at spesialundervisningen er for dårlig, og at den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) og Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped) befinner seg for langt unna skolene og barnehagene.

– De bruker en relativt liten andel av sine ressurser til direkte veiledning og støtte til lærere og andre ansatte i barnehager og skoler. Det er dessuten etablert henvisningssystemer som krever mye av barnehager og skoler for å kunne få hjelp, heter det.

Rapporten slår også fast at mange barn og unge får hjelp altfor sent, og annenhver elev som får hjelp, får det av ufaglærte.

– Egeninteresse

– Det er god grunn til å hevde at praksisen opprettholdes fordi det eksisterer et stort system som har egeninteresser i at systemet fortsetter, hevder Nordahl og resten av ekspertpanelet, som også er svært kritisk til Statped:

– Til tross for at Statped disponerer betydelige økonomiske ressurser, ser det ikke ut til at dette i tilstrekkelig grad har medført et bedre tilbud i barnehager og skoler, heter det.

Blant ekspertenes forslag er obligatorisk kartleggingsprøve av barns leseferdigheter og sosiale ferdigheter rett etter skolestart. De som presterer dårligst, skal få ekstra pedagogisk hjelp og støtte umiddelbart, og hjelpen skal gis der barna er.

Utvalget foreslår samtidig å fjerne den individuelle retten til spesialundervisning. I stedet skal skoler og barnehager ha plikt til å ha et inkluderende pedagogisk tilbud.

Rapporten, som ble overlevert til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) onsdag, sendes nå ut på høring.

– Foreldre skal være trygge på at barna deres får god oppfølging i både barnehage og skole, og vi må sørge for at tilbudet blir bedre. Vi må også se spesialundervisning i sammenheng med andre tiltak i skolen, som for eksempel tidlig innsats, sier Sanner.

Ap vil ha rask kartlegging

Utdanningspolitisk talsperson Martin Henriksen i Arbeiderpartiet oppfordrer Sanner til raskt å komme i gang med å forbedre tilbudet.

– For elevene som går på skolen i dag er det avgjørende at regjeringen ikke lar dette dra ut. For eksempel bør kunnskapsministeren umiddelbart starte arbeidet med å innføre rask kartlegging av alle elever, der alle som trenger det raskt og uten utredning får oppfølging på skolen. Et slikt system har Arbeiderpartiet foreslått å innføre hvert år siden 2014, men Høyre, Frp og Venstre har vært mot. Nå håper vi kunnskapsministeren snur, sier Henriksen.