Arbeidet med opprusting av Nordhordlandsbroen har vist seg å bli langt mer omfattende enn først antatt, og Statens vegvesen som byggherre tar selvkritikk på at ikke den opprinnelige prosjektbeskrivelsen var god nok. De regnet med at arbeidet skulle ta tre år og skulle koste rundt 55,6 millioner kroner. Nå, syv år etter byggestart, har prosjektet igjen fått ny sluttdato. Og totalkostnaden kan havne på opp mot 110 millioner etter veivesenets estimat.

Dette har skapt en arg konflikt mellom byggherren og entreprenøren.

I fjor ble saken foreslått for forliksrådet som skal ha innstilt den uten videre behandling, etter hva BA får opplyst.

– Det vil nok bli en rettslig runde i etterkant. Det har vi blitt varslet av entreprenør om, sier byggeleder fra Statens vegvesen, Gunnar Juuhl.

Ekstraarbeid

BMO Entreprenør AS er i disse dager i gang med den siste delen av arbeidet på broen som binder sammen Alver og Bergen. Opprustingen skulle i utgangspunktet inneholde sveising og stålarbeid, i tillegg til at flere titusen kvadratmeter skulle sandblåses og males. Dette ble det satt av tre år til.

Da arbeidet var i gang viste det seg at oppkjøringsrampen på overgangen mellom flyte- og stålkabelbroen var i vesentlig dårligere stand enn først antatt. For å sikre bedre holdbarhet, måtte også dette gjennom en større oppgradering.

Det ble med dette et omfattende ekstraarbeid som også skulle utføres av BMO. Dette fikk de et år ekstra til å fullføre. Planen var dermed ikke lenger å bli ferdige i 2018, men sommeren 2019. Heller ikke denne tidsfristen ble holdt. Ifølge veivesenet mente entreprenøren at det var langt mer arbeid enn man kunne forvente utifra planen lagt frem på forhånd.

I tillegg trekker byggelederen frem klimaet som en utfordring. Nordhordlandsbroen ligger i krysningen mellom Osterfjorden og Salhusfjorden, i et nokså værutsatt område for både regn og vind - spesielt i høst- og vintermånedene. Dette skal flere ganger ha satt deler av arbeidet midlertidig på vent.

Å forholde seg til den gitte tidsplanen ble umulig.

– Ny sluttdato er 1. august 2022. Det har vært et utfordrende prosjekt med nye utfordringer underveis. Det har nok vært mer krevende enn entreprenøren hadde tenkt seg. Dette er Norges største overflatebehandlingsprosjekt. Og det er et enormt stort areal som skal sandblåses, sier Juuhl.

Enorme prisforskjeller

Da BMO i 2015 vant anbudet på prosjektet, lå tilbudet deres på 44,4 millioner. Selskapet er blant landets mest erfarne innen bro-vedlikehold.

Entreprenørselskapenes interesse for prosjektet var stor, og spriket i tilbudene som kom fra alle deler av landet var enda større. Ifølge Veier24 ønsket Nomaco Services 184,1 millioner kroner for jobben. Som høyeste tilbud, er dette over fire ganger mer enn hva BMO ønsket. Dette uten at man den gang kjente til at det ville bli betydelig mer arbeid enn hva først beskrevet.

Nå er det nettopp betalingssummen som har blitt essensen i konflikten mellom de to partene. Etter hva Avisa Nordhordland fikk beskrevet i 2020, regnet veivesenet med at det vil brukes rundt 20 millioner kroner på ekstraarbeidet.

Totalsummen på prosjektet for veivesenets del, regner de nå med at vil lande på opp mot 110 millioner kroner. Dette inkludert ekstraarbeidet og byggherrekostnadene.

Etter det BA kjenner til er det snakk om et betydelig gap mellom betalingssummen entreprenørene ønsker som følge av alt arbeidet som ikke ble beskrevet i den opprinnelige oppdragsbeskrivelsen, og pengene veivesenet er villige til å betale.

Blant annet skal BMO ha fremmet et krav om økonomisk kompensasjon for ekstra tid brukt på utføring av arbeid som ikke var beskrevet omfanget av. Byggherren er ikke enig i kravet.

Varslet etterspill

Statens vegvesen har allerede vedkjent at de undervurderte omfanget av vedlikeholdet da de la ut jobben på anbud. Til NRK sa de tilbake i 2019 at de tar selvkritikk på dette. Nå forventer de etterspill fra entreprenøren.

– Erfaringene fra slike prosjekter var nok ikke god nok, sier veivesenets prosjektleder Arild Kalleland Vallestad til BA om den gang prosjektet først ble presentert i anbudet for syv år siden.

– I august i fjor sendte entreprenøren inn en klage til forliksrådet, som vi fikk tilsvarsrett på. I november fikk vi medhold i denne, som vil si at det ikke ble noen sak i forliksrådet. Dette er en kompleks sak som har foregått lenge, og som ikke egner seg i forliksrådet, sier Vallestad.

– Nå har forliksrådet gjort sin beslutning, og ballen ligger hos BMO, legger han til.

Statens vegvesen har ennå ikke hørt noe mer om en eventuell beramming i retten. BMO på sin side, forblir tause om konflikten.

– Vi har ingen kommentarer til saken, uttaler BMOs avdelingsleder Aleksander Rød til BA.

Prosjektleder Vallestad lover også at ikke konflikten har eller vil spille noen rolle i fremdriften med arbeidet på broen:

– Vi har fokus på å fullføre jobben fortest mulig. Tvistesaken har alltid stått utenfor prosjektet. Det økonomiske får vi løse senere, sier han.