Arbeidsmarkedet er blitt for snevert

Av

Stadig flere unge erklæres arbeidsudyktige. Det er fristende å tro at grunnen ligger i arbeidslivet fremfor hos enkeltmenneskene.