Nå kan du stå på skøyter inne på kjøpesenteret

De første brukerne var ikke helt fornøyd med glien, men senterlederen håper den nye isbanen skal trekke folk til julehandelen.