Det viser spørreundersøkelsen som Respons analyse har gjort nylig, skriver kommunen på sine hjemmesider.

800 Askøyværinger ble stilt dette spørsmålet:

På en skala fra 1 til 10, der 1 betyr svært dårlig og 10 svært godt – hvilket inntrykk har du av Askøy kommunes evne til å levere rent drikkevann til kommunens innbyggere?

80 prosent har gitt kommunen karakterene fra 1–5. 37 prosent gir strykkarakter.

Generell misnøye

På spørsmålet om hva innbyggerne syntes om hvordan kommunen håndterer tjenester generelt, leverte 60 prosent karakterer på den nedre delen av skalaen.

Til siste spurte kommunen om hvilke tjenester innbyggerne var spesielt fornøyde med.

39 prosent svarte at det ikke var noen «spesielle tjenester» de var fornøyde med.

10 prosent svarte at de var fornøyd med skole og helse- og sosialtjenester.

Vil gjenvinne tillit

Resultatet på undersøkelsen når det kommer til kommunens evne til å levere rent drikkevann, overrasker ikke varaordfører Bård Espelid (Askøylisten).

– Det avspeiler den reelle tillitsbristen mellom innbyggerne og kommunen. Denne prøver vi systematisk å forbedre. Undersøkelsen ble gjennomført for å treffe et lavpunkt når det kommer til tillit, sier han.

Espelid tror mistilliten etter drikkevannskandalen også føres over på andre tjenestetilbud i kommunen.

– Dette er et grunnlag for å jobbe for å bli bedre. Vi har en intensjon om å gjennomføre en ny måling om ikke så lang tid, sier han.

Espelid påpeker at kommunen generelt er for dårlige til å informere om de ulike tjenestene som Askøy tilbyr.

– Når vi skal tolke resultatet, så må vi jobbe med å bli bedre til å informere og være åpne og ærlige i måten vi formidler på. Det tror jeg vil bygge tillit, sier han.