Gå til sidens hovedinnhold

AstraZeneca-stans kan true gjenåpningen

Den planlagte gjenåpningen av Norge i mai og juni kan henge i en tynn tråd hvis AstraZeneca-stansen forlenges.

Torsdag 11. mars satte Norge vaksineringen med covid-19-vaksinen fra AstraZeneca på pause i 14 dager på grunn av flere urovekkende meldinger om blodpropp blant vaksinerte.

Denne pausen er allerede lagt inn i det oppdaterte vaksineringsscenarioet som Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte 12. mars.

Men i scenarioet legger FHI til grunn at vaksineringen med AstraZeneca starter opp igjen etter pausen.

Det betyr at scenarioet må revideres på nytt hvis AstraZeneca-stansen forlenges, bekrefter FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm.

– Hvis det skulle bli veldig mye lenger, så vil de få betydning, advarer han.

Les også

En person som har fått AstraZeneca-vaksine er innlagt på Haukeland med blodpropp

Større leveranser fremover

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad påpeker samtidig at konsekvensene av stans i vaksineringen blir enda større etter hvert som vaksineleveransene blir større i månedene fremover.

– To ukers pause vil nok ikke ha veldig stor betydning for noen av vaksinene som benyttes i dag, men de planlagte leveransene av vaksiner som benyttes i Norge, blir større og større nærmere sommeren og har derfor større betydning i det langsiktige perspektivet, sier han i en skriftlig uttalelse til NTB.

I scenarioet fra 12. mars legger FHI til grunn en leveranse på 90.000 doser fra AstraZeneca i februar og 230.000 doser i mars.

Dette vil så synke til 140.000 doser i april, før leveransene øker igjen til 200.000 doser per måned i mai og juni.

I det mest optimistiske scenarioet ser FHI for seg at leveransene deretter dobles til 400.000 doser i juli.

Les også

70 personer har oppsøkt legevakten de siste dagene med symptomer eller mistanke om symptomer etter AztraZeneca-vaksinen

Forsinkede leveranser

FHIs scenario har i tillegg tatt hensyn til meldinger fra AstraZeneca om kraftige kutt i de forventede leveransene til EU og Norge.

I det oppdaterte scenarioet fra 12. mars er det lagt til grunn leveranser fra AstraZeneca på 860.000 doser i første halvår, ned fra 1.230.000–2.010.000 doser i forrige scenario, som ble lagt fram 24. februar.

Det er også betydelig usikkerhet om leveransene fra flere andre produsenter.

FHI legger til grunn leveranser på 310.000 doser per måned fra april av fra den nylig godkjente vaksinen fra Janssen (Johnson & Johnson). Men i realiteten ligger det an til at leveransene her vil bli lavere i april, for så å øke i mai og juni.

– Det ligger ikke inne i vårt scenario, sier Bukholm til NTB.

– Vi har ikke fått nøyaktig dato for leveransene. Men vi har fått beskjed fra Janssen at de vil levere det de har lovet i annet kvartal.

Et annet usikkerhetsmoment er hva Curevax og Novavax kan levere.

Vaksinene fra disse to produsentene er fortsatt ikke godkjent, men FHIs håp er at det kan komme leveranser allerede i april.

Gjenåpningsplan

Det helsemyndighetene tidligere har signalisert, er at hele befolkningen ned mot 45 år må få tilbud om vaksine før gjenåpningen av samfunnet kan starte for fullt.

Bukholm bekrefter at dette fortsatt er vurderingen i dag.

– Vi ser i våre oversikter at det er en god del i alderen 45–65 år uten underliggende sykdommer som ender opp på sykehus. Det er grunnen til at vi tenker at vi bør vaksinere ned til 45 år før vi kan gjøre store gjenåpninger, forklarer han.

FHIs mest optimistiske scenario er nå at dette punktet kan nås i slutten av mai.

Men det forutsetter at vaksineringen med AstraZeneca kommer i gang igjen, og at vaksineleveransene ikke forstyrres ellers.

Fra regjeringens side er det varslet at en gjenåpningsplan for Norge skal legges fram før påske.