BA har de siste dagene avslørt «Hovedlisten for covid-19», som vokste seg stor etter som flere og flere bergensere ble smittet av korona. Til sammen kan 120.000 av kommunens knapt 290.000 innbyggere ha sitt navn på listen. Listen inneholder blant annet opplysninger som fødselsnummer, jobbsted, hvilket område du bor i og telefonnummer. Kommunen forklarer listen med at den var nødvendig for smittesporingsarbeidet. Men ingen av de registrerte er informert om listen.

«Hovedlisten for covid-19» er bare et av en rekke registre som ble opprettet under koronapandemien. Men den skiller seg fra de øvrige på et svært viktig punkt. Mens de andre koronaregistrene ble forankret hos nasjonale helsemyndigheter som FHI, Helsedirektoratet eller Norsk pandemiregister, lot Bergen kommune være å varsle. At mange nå reagerer på det som seiler opp til å bli nok en personvernskandale i Bergen, er absolutt til å forstå.

For her kan mye ha gått galt. Ifølge Datatilsynet kan kommunen ha brutt lovverket, et lovverk som blant annet styrket den enkelte sitt krav på åpenhet. Da den nye personvernloven var innført, skrev det samme tilsynet at «Det kan se ut som den registrerte har fått styrket sitt krav på åpenhet».

Fra kommunalt hold blir det fremholdt at listen var viktig i smittesporingsarbeidet. Mye var ukjent, omfanget av pandemien var usikker og behovet for rask handling var åpenbart. Datatilsynet ytrer en viss grad av forståelse for det, men påpeker at slike forhold ikke fratar kommunen ansvaret for å behandle personopplysninger i tråd med regelverket.

Etter BAs avsløringer har både fagfolk og politikere reagert til dels sterkt på kommunens håndtering av koronaregisteret. Både personverneksperter og politikere stiller seg sterkt kritiske til kommunen. Gjennom BA krever SVs Mikkel Grüner at helsebyråden tar turen til forretningsutvalget for å orientere om saken, mens lederen av Kontrollutvalget, Henning Warloe (H), har kalt samme byråd inn. Det blir i så fall den relativt ferske helsebyråden Ruth Grung fra Ap som må gi de to utvalgene informasjonen. De to viktigste politiske toppene fra koronaregisterets spede start, daværende helsebyråd Beate Husa (KrF) og daværende byrådsleder Roger Valhammer (Ap), er som kjent begge forsvunnet.

Grungs forklaringer vil bli viktig for den videre behandlingen av koronaregisteret. For her er det en rekke spørsmål som fortsatt savner svar på et saksfelt som fortsatt har Vigilo-skandalen hengende som en mørk skygge over seg. Det viktigste er selvsagt hvorfor kommunen ikke varslet riktige kanaler om listen og forsikret seg om at registeret var forankret i den gjeldende lovgivningen. Det er også lov til å undre seg over hvorfor kommuneledelsen ikke så det nødvendig å informere bergenserne om at de fikk en rekke opplysninger om seg selv registrert.

Uansett hva svarene blir er saken alvorlig og et svært lite velkomment førstekapittel i Bakervik-byrådets regjeringstid.