Katastrofene i Fukushima og Chernobyl understreker hva som står på spill når atomreaktorer befinner seg nærheten av sivilbefolkningen.

Men det er enorm forskjell på miljøtrusselen fra atomkraft og den eksistensielle trusselen fra atomvåpen. Dessverre har dekningen av denne debatten i flere medier, inkludert NRK og BA, forvekslet de to og har bidratt til at feilinformasjon har blitt spredt.

Atomubåtene det er snakk om er Virginia Class angrepsubåter som er utstyrt med konvensjonelle våpen. I BA skriver Terje Alnes og Bjarne Lavik fra Antikrig-Initiativet at «alle ubåter av denne typen kan også ha atommissiler om bord.» Dette er feil.

Lavik og Alnes siterer en rapport fra Forsvarets Forsknings Institutt som sier at de fleste atom fartøy kan utrustes med atomvåpen. Dette er teknisk sett riktig. Men før et fartøy kan utrustes med atomvåpen må det bygges om. Denne prosessen er komplisert, tidkrevende og kostbar.

Per dags dato kan amerikanske atomvåpen kun utplasseres på spesifikke plattformer; interkontinentale ballistiske missiler, B-52 og B-2 bombefly, og Ohio Class SSBN atomdrevne ubåter.

Lavik og Alnes skriver videre at norske myndigheter ikke kan inspisere amerikanske fartøy for å se om de har atomvåpen om bord fordi de har diplomatisk immunitet. Dette er riktig. Men det er heller ikke nødvendig. Ut fra fartøyets type kan vi vite om de er utrustet med atomvåpen eller ikke.

Les også

Nei til atomubåter i Bergen

Dette er hele poenget med atomvåpen. Som påpekes i Dr. Strangelove, den klassiske filmen om galskapen bak atomvåpenpolitikk, «The whole point of the doomsday machine ... is lost if you keep it a secret!»

I mai publiserte NRK en reportasje som siterte en russisk ekspert som fortalte at «hvis det er en atomubåt i havnen, så er det mål nummer én. Dit kommer helt sikkert en atomrakett.» Det er vanskelig å skjønne hvorfor.

Under Russlands «counterforce targeting» prinsipp er alle amerikanske atomvåpen et mål for russiske atomvåpen. Men dette er ikke relevant siden angrepsubåter ikke er utstyrt atomvåpen. Den militære slagkraften, og dermed trusselen, til en angrepsubåt er tilnærmet lik en norsk fregatt. Hvorfor den ene er «helt sikkert» et mål for russiske atomvåpen og ikke den andre er ikke selvforklarende og bør utdypes.

Debatten om miljøtrusselen fra atomdrevne fartøy på norsk territorium er verdt å ha. Men den har ingenting til felles med trusselen fra atomvåpen.