Åtte års kamp mot kjempebot

De neste ukene står slaget om gigantboten her i Gulating lagmannsrett i Bergen.

De neste ukene står slaget om gigantboten her i Gulating lagmannsrett i Bergen. Foto:

Det startet med en razzia for åtte år siden. Mandag starter Gulating lagmannsrett behandlingen av en rekordbot på 788 millioner kroner.

DEL

Konkurransetilsynet som holder til i Bergen har som hovedoppgave å håndheve konkurranseloven og sikre velfungerende markeder til det beste for forbrukerne og samfunnet.

I desember varslet tilsynet bøter på til sammen 21 milliarder kroner mot en rekke matvareselskaper for ulovlig prissamarbeid. Vanvittig, kommenterte flere av lederne til matvarekjedene.

Saksøkt av Telenor

Nå står tilsynets arbeid og vurderinger til eksamen i Gulating lagmannsrett i en annen sak - i det som inntil nylig ble omtalt som en rekordbot på 788 millioner kroner.

Det er til sammenligning litt mer enn det gamle Telenor-bygget på Kokstad ble solgt for i fjor (750 millioner) og som kostet 340 millioner å bygge ved 2000-årsskiftet.

Telenor fikk den strenge reaksjonen for brudd på konkurranseloven og EØS-avtalen. Telenor er uenig og har saksøkt staten ved Konkurransetilsynet med krav om at vedtaket er ugyldig.

Ifølge vedtaket som ble stadfestet av Konkurranseklagenemden i juni 2019 har Telenor utilbørlig utnyttet sin dominerende stilling i perioden 2010 til 2014. Telegiganten er anklaget for å ha hindret utbyggingen av det tredje mobilnettet i Norge.

Dette skal ha skjedd ved at Telenor for ti år siden inngikk en tilleggsavtale med selskapet Network Norway AS, hvor prisstrukturen for tilgang til Telenors mobilnett ble lagt om. Network Norway deltok den gang i utbyggingen av det tredje mobilnettet i Norge.

Selskapet ble ikke kvitt leieavgiften etter hvert som de bygget ut sitt eget nett, og mer og mer av kundenes trafikk ble overført ut av Telenors nett.

Strid om bevis

Før rettssaken i Gulating lagmannsrett i Bergen mandag har det vært en rekke tvister rundt hvilke bevis som skal legges frem for retten.

Tilsynet har nektet å utlevere flere interne dokumenter og vurderinger og fikk medhold av lagmannsretten, men denne avgjørelsen ble i høst opphevet av Høyesterett.

Telenor har hele tiden avvist at selskapet har gjort noe som ikke tåler dagens lys.

Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge, har gitt uttrykk for at avtalen hadde en prismodell som er vanlig og etterspurt i markedet, og som Telenor altså mener er lovlig.

Gevinsten etter salget av det store Telenor-bygget på Kokstad og mange millioner mer går til dersom teleselskapet taper i retten.

Gevinsten etter salget av det store Telenor-bygget på Kokstad og mange millioner mer går til dersom teleselskapet taper i retten. Foto:

Fikk støtte av mindretall

En av de tre medlemmene i klagenemden var enig og mente det ikke var grunnlag for å konkludere med at Telenor hadde misbrukt sin dominerende stilling.

Det er satt av 30 rettsdager i rettssal 2 B i det nye Gulating-bygget, og etter planen settes det sluttstrek 19. februar.

Rettens administrator av lagdommer Bjarte Askeland og de to partene stiller med til sammen seks advokater.

Mye av saken dreier seg om dokumentbevis, men flere Telenor-topper må trolig vitne de neste ukene.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken