Av og til handler det bare om å bli sett

Av

Jeg var «problembarnet» på skolen. Den som sloss med de andre og sendte en ansatt i barnehagen på legevakten. Men så fant jeg min vei.