Avdekket flere feil i Øyjorden barnehage

Bergen kommune oppdaget flere farer for barnas sikkerhet i den kommunale barnehagen.