Skiftledere og ansatte ved McDonald’s i Åsane har til Arbeidstilsynet meldt fra om et alarmerende hardkjør på arbeidsplassen.

Ansatte skal ha blitt så slitne under skiftet at de har vært på gråten.

De skal ha hatt så mye å gjøre at de ikke har hatt anledning til å ta pauser. Og det skal ha hendt at ansatte har segnet om og skadet seg fordi de er trette, i mangel på drikke og næring.

Dette står å lese i en tilsynsrapport BA har fått tilgang til.

Rapporten fra Arbeidstilsynet er datert 30. juli 2021 og kom etter et uanmeldt tilsyn i McDonald’s-restauranten.

Arbeidstilsynet hadde under tilsynet, og i ettertid, samtaler med ansatte i virksomheten, deriblant daglig leder og skiftledere.

Tilsynet resulterte i varsel om 27 pålegg.

Ledelsen: – Utrolig vondt å lese

På lønnsslippen til de ansatte står det Zero Five AS. Dette er et datterselskap under Food Folk Norge AS.

Food Folk Norge-ledelsen beskriver det som «utrolig vondt å lese hva rapporten til Arbeidstilsynet avdekker». Hva mer ledelsen har å si om saken, skal vi komme tilbake til.

Tidligere var McDonald's-restauranten i Åsane Storsenter franchisedrevet. Men så overtok Food Folk-konsernet driften selv.

Det resulterte i negative endringer på arbeidsplassen, forteller ansatte BA har vært i kontakt med.

Underbemanning og høyt arbeidspress er beskrivelser som går igjen.

Ansatte har rapportert til Arbeidstilsynet at de har blitt presset til å arbeide når de har smerter, er syke og sykemeldt.

McDonald's Arken har mange unge arbeidstakere i alderen 18 til 21 år.

Arbeidstilsynet mener at «fokus på økt fortjeneste går på bekostning av arbeidsmiljøet og unge arbeidstakere».

«Slik Arbeidstilsynet vurderer det, er det mange forhold som kan knyttes til lederstil og kultur i virksomheten, der ansatte opplever en ledelse med lav empati og manglende vektlegging på arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet stiller også spørsmål om ledernes kompetanse og HMS-opplæring, samt arbeidsgivers oppfølging av det systematiske HMS-arbeidet», står det i rapporten.

BA er gjort kjent med at underbemanning og tidspress også har vært belastende for ansatte ved McDonald’s Rådalen og Lagunen, som har samme områdeleder.

– Tar forholdene på ytterste alvor

BA har etter anmodning sendt en rekke spørsmål skriftlig til kommunikasjonsansvarlig Veronika Skagestad i Food Folk Norge.

Hun har ikke svart direkte på spørsmålene, men har sendt generelle kommentarer til saken i en e-post, og opplyst at vi kan sitere administrerende direktør Børre Kleivan i Food Folk Norge.

– Å jobbe i McDonald´s skal være en positiv inngang til arbeidslivet, og derfor er det utrolig vondt å lese hva rapporten til Arbeidstilsynet avdekker. Vi er svært lei oss for at våre medarbeidere har kjent på og erfart noen totalt uakseptable arbeidsforhold. Dette er fullstendig på tvers av våre verdier.

– Vår viktigste suksessfaktor er medarbeidere som trives og blomstrer. Våre ledere skal være empatiske og respektfulle, og de skal skape arbeidsmiljø som er trygge og gode. Det er disse egenskapene vi ser etter når vi ansetter ledere, og det er disse egenskapene vi trener lederne våre i. Vi skal ikke ha noen form for ukultur i McDonald´s, og hendelser som tas opp i rapporten aksepteres ikke. Utover det kan vi ikke kommentere på personalsaker, står det videre.

Har tatt grep

Nå, to måneder etter varselet fra Arbeidstilsynet, har Food Folk Norge gjort en rekke tiltak for å bedre forholdene, får BA opplyst.

– Alle påleggene som Arbeidstilsynet har avdekket er håndtert; enten i prosess for endring eller lukket. Siden rapporten forelå har det vært viktig for oss med en ekstra tett og god dialog med våre medarbeidere i restaurant, i tillegg til dialogen med Arbeidstilsynet, og vi har laget en plan for videre oppfølging. Medarbeiderne skal vite at vi tar forholdene på ytterste alvor, og vi har allerede fått tilbakemeldinger fra medarbeidere som sier de merker forskjell i hverdagen, noe vi er veldig glade for.

Food Folk Norge-sjefen mener Arbeidstilsynet har gjort en viktig jobb ved å avdekke disse kritiske forholdene.

– Og vi har tatt betydelige grep for å imøtekomme samtlige forhold som er rapportert. Vi har gode varslingsrutiner internt, men her har det vært en alvorlig svikt i disse. Derfor jobber vi nå videre med å sikre at alle kjenner rutinene og oppfordrer våre ansatte til å bruke dem dersom de opplever kritikkverdige forhold som bryter med våre verdier, står det i e-posten til BA.